Archiv autora: Daniela Urešová

Filtr

Noc vědců – šlechtění ovoce je závod s časem

Už pátým rokem se Národní zemědělské muzeum v Praze a letos nově i v Ostravě na jeden večer v roce proměňuje v centrum zemědělské vědy. Během Noci vědců tu každoročně můžete potkat odborníky z živočišné i rostlinné výroby, výzkumníky lesního hospodářství, potravinářství i vědce, kteří zkoumají kvalitu půdy či vody....

Kategorie: Věda a výzkum

Původní druhy stromů na území Česka – II.díl

Co vlastně lze považovat za původní dřevinu a co už ne? Kdo vymezí její správný areál výskytu, a kam už nepatří? To je stále převládající spor nejen mezi botaniky a dendrology, ale i napříč obory, například i mezi lesníky, ekology apod. Zejména pak v přístupu k vysazování oněch původních či...

Kategorie: Školkařství

Memorandum spolupráce s Julius Kühn-Institut

Prezident německého výzkumného centra Julius Kühn-Institut, prof. Dr. Frank Ordon a RNDr. Mikuláš Madaras, ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., podepsali Vzájemnou dohodu o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. Julius Kühn-Institut je spolkovým centrem výzkumu zemědělských plodin zřízeným spolkovým ministerstvem pro výživu a zemědělství. Centrum tvoří 17...

Kategorie: Věda a výzkum

Optimalizace hnojení krytokořenného sadebního materiálu buku

V současné době se při umělé obnově lesa klade velký důraz na použití stanovištně původních cílových dřevin, zejména dřevin listnatých. Moderní technologie intenzivních postupů pěstování krytokořenného sadebního materiálu listnatých dřevin přinášejí, mimo jiné, možnost rychlejšího zvyšování podílu těchto dřevin při obnově lesa.

Kategorie: Školkařství

Seminář Vzdělávání květinářů roku 2021

Letošní ročník semináře je věnovaný ochraně rostlin. Jak té tradiční chemické, tak i biologické. Pozvání přijal pan Alexander Knopp z drážďanské společnosti Elsner Pac, která se specializuje na šlechtění muškátů. Podělí se o úspěšné příklady biologické ochrany ve svých sklenících.

Kategorie: Květinářství

Molice skleníková – od historie k současnosti

Molice skleníková (Trialeurodes vaporariorum) patří mezi hmyz mající nejpočetnější množství možných hostitelských rostlin – napadá přinejmenším 249 druhů rostlin z 84 čeledí (někdy se ale udává až 800 druhů) a právem je považována za nejškodlivějšího škůdce ve sklenících (ačkoliv přes léto se molice mohou zdržovat též venku).

Kategorie: Ochrana rostlin

Rozšíření červených zón lesů

Ministerstvo zemědělství (MZe) rozšířilo území tzv. červené zóny. Jde o účelově vybrané oblasti, kde jsou lesy mimořádně silně zasažené až ohrožené kůrovcovou kalamitou. V červených zónách mohou vlastníci lesů upustit od některých opatření tak, aby měli kapacitu na zpracování kůrovcového dřeva a snižování následků kalamity. Rozšířením území Ministerstvo reaguje na...

Kategorie: Nezařazené

Původní druhy stromů na území Česka – I.díl

Už samotný titulek může vzbuzovat řadu emocí a protichůdných názorů. Botanici si v první řadě vybaví dva pojmy, autochtonní a alochtonní. Autochtonní, jsou ty druhy rostlin (dřevin), které se v dané oblasti vyskytují bez přičinění člověka, tedy původně. Naopak, alochtonní jsou ty druhy, které se vyskytují mimo lokalitu svého původního...

Kategorie: Školkařství