Archiv autora: Daniela Urešová

Filtr

In vitro množení jedlých forem zimolezu modrého

Cílem této práce byl výzkum technik sterilizace počátečního explantátu a následná in vitro kultivace jedlých forem zimolezu modrého. Jako sterilizační činidlo byl testován chlorid rtuťnatý v koncentraci 0,15 %. U genotypu 2 na MS médiu koncentrací TDZ 1 mg/l byl dosažen nejvyšší koeficient množení 13,8.

Kategorie: Ovocnářství

Rozmnožovanie borievky obyčajnej v riadených podmienkach

Narastajúci záujem trhu o borievku obyčajnú, (Juniperus communis L., česky jalovec obecný) a výraznejší dopyt po produktoch zo spracovania jej plodov v potravinárskom, farmaceutickom, liehovarníckom či kozmetickom priemysle vytvára potrebu pre určenie podmienok pre zvýšenie jej produkcie. Borievky sú v súčasnosti získavané pre potreby spracovania z rôznych zdrojov.

Kategorie: Školkařství

Moniliové vadnutí snížilo úrodu meruněk a višní

Počátek vegetačního období v letošním roce je možno považovat za normální, tedy ani za raný, ani za opožděný. Průběh vegetace byl později urychlen díky vyšším teplotám a sušším podmínkám. V době kvetení peckovin v dubnu se vyskytlo několik ranních mrazů, během kterých došlo na Jižní Moravě k poškození výsadeb, zejména...

Kategorie: Ovocnářství

Kontrola zdravotního stavu ovocných plodin v praxi

Kontrola zdravotního stavu rostlin na přítomnost virových a fytoplazmových chorob ovocných plodin je nedílnou součástí pěstitelské praxe, která má ve VŠÚO Holovousy, s. r. o. dlouholetou tradici. Během této doby bylo získáno mnoho praktických poznatků, které lze využít pro potlačení negativního hospodářského efektu těchto chorob při produkci ovoce. ...

Kategorie: Ovocnářství

Ovocnářský a vinařský cestopis Gruzie

Území Gruzie leží na rozhraní Evropy a Asie v oblasti západu Kavkazu. Západní hranici tvoří východní pobřeží Černého moře. To zásadním způsobem ovlivňuje podnebí nejvíce osídlených částí Gruzie spolu s vysokými horskými formacemi Velkého Kavkazu na severu a Malého Kavkazu na jihu.

Kategorie: Na cestách