Archiv autora: Klečková Jana

Filtr

Cibuloviny a zahradní luskoviny – nové odrůdy

Šlechtění je metodou sloužící ke zlepšení vlastností stávající odrůdy nebo vytvoření odrůdy nové. Zvyšuje se tak přirozená odolnost proti chorobám, škůdcům a abiotickým stresům. Zlepšuje se vhodnost pro pěstování a přímý konzum či použití ve zpracovatelském průmyslu. Níže jsou představeny nové odrůdy cibulové zeleniny a zahradních luskovin, v následujících číslech...

Kategorie: Nezařazené

Změny v registraci fungicidních a insekticidních přípravků

Vzhledem k tomu, že Zákon o rostlinolékařské péči striktně nařizuje (§ 3) „používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým organismům pouze přípravky, další prostředky a mechanizační prostředky povolené k používání podle tohoto zákona ….“ , je každá „fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo...

Kategorie: Nezařazené

Aktuální náchylnost dostupných kultivarů jilmů ke grafióze

Grafióza jilmů, vaskulární mykóza, která již nejméně 90 let devastuje populace jilmů na celém světě, byla a je důvodem pro šlechtění kultivarů jilmů, které jsou do určité míry schopny chorobě odolávat. Původce choroby Ophiostoma novo-ulmi je však houba, která je schopna se příležitostně pohlavně křížit a tím doznávat změn ve...

Kategorie: Nezařazené

V souladu s předky

Novinky, inovace, pokrok – valí se na nás ze všech stran a moderní doba si o ně neustále říká. Vždyť zlepšování a pilování k dokonalosti je znakem dnešního životního stylu a jakýmsi pohonem k dalšímu rozvoji. Ani zahradnickému oboru se tento trend nevyhýbá a proto jsme zásobováni novými odrůdami, technologiemi...

Kategorie: Nezařazené

Sauvignon blanc, nejpopulárnější odrůda révy vinné současnosti

Sauvignon blanc je celosvětově rozšířená odrůda révy vinné, která však nejlepší kvality dosahuje v podmínkách vinohradnictví chladného období kam patří Česká republika i Slovensko. Termín vinohradnictví chladného podnebí neznamená, že je réva vinná v zimním období vystavena nízkých mrazovým teplotám. Vinohradnictví chladného podnebí představuje optimální podmínky pro zrání hroznů bílých...

Kategorie: Nezařazené

Vírusové choroby ríbezlí

Ríbezle sú dôležitým doplnkovým ovocím, ktoré sú cenené pre vysoký obsah vitamínu C. Nároky ríbezlí na stanovište a pôdu nie sú vysoké, viac sa im darí v oblastiach, kde nehrozia neskoré jarné mrazy, kde je dostatok vlahy a priemerná ročná teplota 6 až 9 °C. Kultúry bývajú postihované celým radom...

Kategorie: Nezařazené