Archiv autora: Lucie Poláková

Filtr

Nová lednická stolní odrůda révy Ulrika

V letošním roce byly do české listiny povolených odrůd zapsány téměř po třiceti letech další dvě české stolní odrůdy s velmi raným dozráváním hroznů (začátkem srpna) a vyšší odolností vůči houbovým chorobám, vyšlechtěné na půdě Zahradnické fakulty v Lednici, Mendelovy univerzity v Brně. Konkrétně jde o odrůdy Diadém a Ulrika,...

Kategorie: Vinohradnictví

Babiččina zahrádka pro potěchu duše

Venkovská zahrada na Klatovsku nepostrádá nic z babiččiny zahrádky, a přitom se snoubí s moderním trendem současné zahradní architektury. Majitelé Alena a Radek Zelenkovi svou zahradu U konipáska přihlásili také do akce Víkend otevřených zahrad a návštěvníci k nim mohli letos již podruhé nakouknout a zúčastnit se komentované prohlídky.

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Předpověď kvetení meruněk podle teplotních modelů

Zvyšující se rozkolísanost povětrnostních podmínek v posledních desetiletích a s tím spojená změna teplotních poměrů zejména v jarním a předjarním období vede k situacím, kdy výrazně vyšší teploty v měsících lednu, únoru, případně i v březnu urychlují vegetaci ovocných kultur. V případě jarních mrazíků, i když se vyskytnou v obvyklých...

Kategorie: Ovocnářství, Věda a výzkum

Perspektivní odrůdy hrušní asijského typu pro podmínky ČR

I v tomto roce nás dosavadní průběh počasí utvrzuje ve skutečnosti, že počasí na území České republiky podléhá celoplanetárním změnám a důkazem toho jsou nejenom situace jako extrémní sucho, záplavy, mráz, úžeh či tornádo, ale i nestandardní variabilita v termínech kvetení, dozrávání, kvalitě plodů, zdravotním stavu, růstu a mnoha dalších...

Kategorie: Ovocnářství, Věda a výzkum

Naši pěstitelé skládkové choroby ovoce dobře znají

Choroby skladovaného ovoce mohou mít původ fyziologický, ale v převážné míře jsou způsobovány především houbovými patogeny. Příčinou fyziologických poruch bývá často nerovnováha v příjmu živin rostlinami, extrémní výkyvy počasí, nevyhovující míra vláhy v půdě (přílišné sucho nebo naopak podmáčení), nesprávná volba termínu sklizně nebo podmínky skladování.

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Historie a současnost genofondu květin na ZF MENDELU

Genofond vybraných květin na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně je součástí Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ). Ochrana biodiverzity je stále jedním z klíčových témat v oblasti ochrany životního prostředí. Za tento fakt odpovídá Ministerstvo zemědělství ČR.

Kategorie: Květinářství, Věda a výzkum