Archiv autora: Lucie Poláková

Filtr

Mikrorozmnožování višně

Cílem této práce byl výzkum technik sterilizace počátečního explantátu a následná in vitro kultivace tří odrůd višně Újfehértoi fürtös, Vackova a Vítova. Jako sterilizační činidlo byl využit chlorid rtuťnatý v koncentraci 0,15 %. Povrchová dezinfekce pomocí chloridu rtuťnatého dopadla u studovaných genotypů višně obecné úspěšně a zvolené chemické činidlo vykazovalo...

Kategorie: Ovocnářství

Výsledky veřejné ochutnávky jablek

Tradiční degustace odrůd jablek, která se konala v květnu na konci skladovací sezóny v Holovousích již jako 26. v pořadí, se zúčastnilo 32 převážně zkušených hodnotitelů. Celkem bylo anonymně v losovaném pořadí posuzováno 47 vzorků vybraných odrůd a novošlechtění, z nichž 20 bylo skladováno v podmínkách ULO.

Kategorie: Ovocnářství

Den strávený v opojení trvalkami

Po třech letech se opět otevřela vrata školky Pereny v Hlavenci a příchozí se mohli celý den procházet mezi trvalkami, výsadbami pro stinné i slunné stanoviště, setkat se s přáteli z oboru, nechat si uvázat kytici, aktivně se zapojit do výsadby hlavenecké stepní louky a případným nákupem podpořit SKP HOPO...

Kategorie: Květinářství

Technika pro transport sklizených hroznů

Současný vývoj na trhu pracovních sil stále více nutí vinohradnické podniky měnit zavedené postupy sklizně hroznů. Stále častěji si i středně velké firmy pořizují sklízeče hroznů, ať už traktorové nebo samojízdné. Nezbytnou podmínkou úspěšného zvládnutí plně mechanizované sklizně hroznů je využívání vhodné techniky, která zajistí dopravu sklizeného produktu do místa...

Kategorie: Vinohradnictví

Již pětadvacet let sází na budoucnost

Školky Arboeko s. r. o. jako jeden z největších podniků v České republice v oblasti pěstování, prodeje a distribuce okrasných dřevin, letos slaví pětadvacet let od založení školek v Obříství. V tuzemsku pěstují školkařský materiál ve dvou střediscích: ve Smržicích a v Obříství, kde se odehrála narozeninová oslava za přítomnosti...

Kategorie: Školkařství

Nosatec Anthonomus eugenii – riziko pro pěstování paprik

Nosatec Anthonomus eugenii je významným škůdcem paprik, který pochází pravděpodobně z Mexika, odkud se postupně rozšířil do řady zemí Střední Ameriky a jižních států USA. Výskyty tohoto škůdce byly v nedávné době zjištěny i na evropském kontinentu, v Nizozemsku (2012) a Itálii (2013). Přestože byla ohniska výskytu škůdce eradikována, nosatec...

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství

Použití pomocných přípravků v ekologickém pěstování jahodníku

V současné době pěstování drobného ovoce směřuje k ekologické produkci, která má pozitivní vliv na rostliny, omezení půdní eroze, biologickou aktivitu půdy a snižuje znečištění ovzduší a vodních toků. V letech 2017–2018 probíhal ve VŠÚO Holovousy výzkum zaměřený na ekologické pěstování jahodníku s použitím pomocných přípravků. Výsadby jahodníků odrůd Flair...

Kategorie: Ovocnářství

Hodnocení citlivosti odrůd hrušní k fytoplazmě Candidatus Phytoplasma pyri

Fytoplazmové chřadnutí hrušně, označované také jako pear decline (PD), je považováno za hospodářsky významnou chorobu. V minulosti způsobilo v některých případech až epidemické odumírání stromů v produkčních výsadbách (Desvignes et al. 1999). Původcem tohoto onemocnění je fytoplazma Candidatus Phytoplasma pyri (Seemüller, Schneider 2004).

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství