Archiv autora: Lucie Poláková

Filtr

Trendy v oblasti akumulátorového náradia

Akumulátorové náradie sa v posledných rokoch dostáva čoraz viac do popredia užívateľov. Tento novodobý trend v oblasti záhradnej techniky nachádza využitie nie len v súkromnej sfére, ale aj v komunálnych službách, kde je očakávaná vyššia výkonnosť a spoľahlivosť. Náradie sa vyznačuje komfortom v podobe tichšej a bezemisnej prevádzky a jednoduchšej...

Kategorie: Technika pro zahradníky

Nové metody regulace růstu plevelných rostlin

V oblasti regulace růstu nebo úplné likvidace plevelných rostlin sehrávají vedle standardních kultivačních zásahů stále významnou roli herbicidy. Tyto přípravky nacházejí široké uplatnění zejména v tradiční rostlinné výrobě. Rozšířené však je jejich uplatnění také v produkčním zahradnictví se všemi specializacemi od vinohradnictví přes ovocnářství, zelinářství až po školkařskou produkci.

Kategorie: Technika pro zahradníky

Správná formulace a odůvodnění výpovědi – II. díl

V tomto a předchozím vydání jsme se zaměřili na otázku správné formulace výpovědi a jejího odůvodnění. V minulém příspěvku jsme se věnovali formulaci výpovědi se zřetelem k jednotlivým výpovědním důvodům. Tématem aktuálního příspěvku jsou především právní a finanční důsledky nesprávného odůvodnění výpovědi.

Kategorie: Trh - politika

Zakládání výsadeb, realizace objektu Dendrologické zahrady v Průhonicích

Výsadby areálu dendrologické zahrady byly zahájeny na jaře roku 1976 na základě schválené studie. Byly to především kulisové výsadby podél hranic objektu, dále ucelené stromové porosty, které zahradu členily podle potřeby jednotlivých tematických celků. Výsadby byly prováděny na zemědělsky obhospodařované půdě, prosté všech porostů kromě ovocného sadu a dubového remízu.

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Méně známé, ale perspektivní trvalky pro stanoviště s nedostatkem vláhy: kakosty a pumpavy

V dnešním dílu o méně známých druzích vhodných na sušší a spíše slunná stanoviště se budeme věnovat rostlinám z čeledi kakostovité (Geraniaceae). Na venkovních stanovištích se v ČR pěstují takřka výhradně dva rody, a to kakost (Geranium) a pumpava (Erodium). O něco známější (a pěstovanější) rod kakost zahrnuje desítky druhů...

Kategorie: Květinářství

České šlechtění kosatců bez kartáčků

Kosatce jsou atraktivní a hojně pěstované trvalky. Pěstují se nejspíš již od starověku. Kosatce bez přítomnosti kartáčku nebo hřebínku ve vnějších okvětních lístcích jsou ve starší literatuře označované jako sekce Apogon a nově jsou zahrnovány do podrodů Limniris, Nepalensis a Pardanthopsis (oddenkaté kosatce bez kartáčku). Většina bezkartáčkatých kosatců je při...

Kategorie: Květinářství

Poruchy a patogeny pěnišníků

Pěnišníky (Rhododendron spp.) patří k oblíbeným okrasným dřevinám, které se vyskytují v nesčetných druzích, poddruzích a kultivarech, s čímž souvisí i jejich rozmanité nároky na pěstování. Obecně vyžadují dobře drenážované půdy s nižším pH (4,5–6). Přestože nesnášejí mokré půdy, k založení květních pupenů potřebují během léta dostatek vody, nejlépe vyšší...

Kategorie: Ochrana rostlin, Školkařství