Archiv autora: Lucie Poláková

Filtr

Riziko zastřeného zprostředkování zaměstnání pro zaměstnavatele

Zvláště v současné době ekonomické konjunktury, která ve spojení s rekordně nízkou nezaměstnaností vede k vysoké poptávce po zaměstnancích, delegují někteří zaměstnavatelé nábor nových zaměstnanců na agentury práce. Toho ale mohou zneužít pseudo-subjekty, které se za agentury práce pouze vydávají, případně se snaží zprostředkování zaměstnání nějakým způsobem zastřít. Negativní důsledky...

Kategorie: Trh - politika

Kvalita ovocných stromků je na prvním místě

V posledních letech klesá výměra ovocných sadů. Obnova starých porostů probíhá jen na části původních ploch. Podobný trend sledují několik let také majitelé ovocných školek. Přitom jsou schopní vyprodukovat kvalitní materiál adaptovaný na podmínky České republiky. Takovým příkladem schopným vypěstovat stromky v optimální kvalitě i množství pro velkoodběratele, je ovocná...

Kategorie: Ovocnářství

Při Svazu zakládání a údržby zeleně vzniká Sekce mladých zahradníků

Svaz zakládání a údržby zeleně vznikl v roce 2001 jako profesní sdružení podnikatelů v oboru zahradní a krajinářské tvorby především proto, aby se mohl začlenit do mezinárodní evropské organizace European Landscape Contractors Association. Na zahraničních exkurzích majitelé členských firem získávali přehled o tom, jak vypadají realizační firmy ve vyspělých zahradnických...

Kategorie: Svazy a školy

Vyhodnocení vlivu teploty na projev symptomů fytoplazmové proliferace jabloně

V letech 2015–2018 byl prováděn výzkum vlivu teploty na vývoj infekce fytoplazmy Candidatus Phytoplasma mali a projev symptomů. Rostliny odrůdy Golden Delicious byly inokulovány dvěma izoláty s odlišnou virulencí a pěstovány v hmyzuprostých síťovnících na pěti lokalitách s rozdílnými klimatickými podmínkami. Na základě měření teploty vzduchu, testování rostlin pomocí real-time...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Norské ovocnářské inspirace – II. díl

V minulém vydání časopisu Zahradnictví jsme započali zajímavou ovocnářskou exkurzi po jižní části Norska. Ačkoliv tato země z hlediska množství produkce ovoce nepatří mezi klasické ovocnářské země Evropy, získali jsme zde řadu zajímavých informací uplatnitelných v české ovocnářské praxi. Primárním cílem poznávací cesty byla kromě konfrontace výstupů našich výzkumu využití...

Kategorie: Ovocnářství

Méně známé, ale perspektivní trvalky pro stanoviště s nedostatkem vláhy – Bobovité trvalky pro sušší stanoviště

Kromě relativně často pěstovaného vlčího bobu mnoholistého (Lupinus polyphyllus) a jeho kultivarů nepatří trvalky z čeledi bobovitých (Fabaceae) k běžně vídaným zahradním rostlinám. I zde se ale nabízí několik zajímavých rodů a druhů, z nichž mnohé rovněž velmi dobře snášejí stanoviště s relativním nedostatkem vláhy.

Kategorie: Květinářství

Vliv rostlinných regulátorů růstu na kvalitu školkařských výpěstků slivoní s korunkou z předčasného obrostu

Ve školkařské produkci v České republice jsou slivoně druhým nejpěstovanějším ovocným druhem. V roce 2017 bylo vypěstováno 368 269 výpěstků slivoní. Aby byly tyto výpěstky konkurenceschopné, musí dosahovat požadované kvality. Hlavními faktory jsou adekvátní výška výpěstku a dostatečný počet výhonů (5+), které dosahují 30 cm a více. Výpěstky s kvalitními...

Kategorie: Ovocnářství

Dvě novinky představili, další chystají

Na semináři ve Vinařství u kapličky v Zaječí zazněly informace o nových kombinacích účinných látek i o připravovaných novinkách k ochraně révy vinné. Společnost Belchim Crop Protection nabízí v České republice více než 40 přípravků na ochranu rostlin. „Chceme být společností, která prodává nové produkty s novými účinnými látkami, protože...

Kategorie: Vinohradnictví