Archiv autora: Lucie Poláková

Filtr

Šlechtění odrůd jabloní s trvalou rezistencí ke strupovitosti

Projekt VINQUEST zahájený v roce 2009 přinesl první informace o frekvenci prolomení genů rezistence Venturia inaequalis a geografické distribuci ras strupovitosti schopných způsobit toto prolomení. Jako nejvíce slibné geny rezistence pro použití ve šlechtění odrůd s trvalou rezistencí se ukazují geny Rvi5, Rvi11, Rvi12, Rvi14 a Rvi15 s malou frekvencí...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

In vitro množení Prunus armeniaca L.

Cílem této práce bylo nalézt vhodné metody pro rychlé in vitro množení dvou odrůd meruňky Darina a Kompakta. Jako sterilizační činidlo byl použit roztok chloridu rtuťnatého o koncentraci 0,15 %. Pro indukci multiplikace bylo testováno šest druhů MS médií obsahujících 1, 2 a 4 mg/L 6–benzylaminopurinu (BAP) a 0,5, 1...

Kategorie: Ovocnářství

Úpravy dvorků, zákoutí a malých zahrad – I. díl

Zahradní dvorky, atria a také malé zahrádky jsou významným prostorem, který může sloužit k odpočinku, ba dokonce může plnit funkci rozšířeného obytného prostoru. Vesměs se jedná o plochy malé, uzavřené, někdy tvarově nevyhovující, které mají svoje specifické mikroklimatické podmínky, teplotní, vlhkostní, světelné a také půdní. Jejich řešení bývá náročné a...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Libavka – pěstování, choroby a škůdci

V 18. století byla libavka (Gaultheria Kalm ex L., Ericaceae), vyskytující se v Severní Americe, pojmenována po švédském lékaři a botanikovi Hugovi Gaulthierovi. V současné době je do rodu Gaultheria zahrnuto 169–189 druhů (údaje se značně rozcházejí), mezi nimiž se vyskytují jak poléhavé (G. procumbens) či nízké (výška méně než...

Kategorie: Ochrana rostlin, Školkařství

Průhonické jiřinky (Dahlia sp.) pro sadovnické použití

Pěstování rodu Dahlia má v českých zemích dlouholetou tradici. Šlechtění nízké skupiny jiřinek Stern-Dahlia bylo v Průhonicích zahájeno v roce 1999 a pokračovalo do roku 2004. Šlechtění bylo zaměřeno zejména na typy s nízkým vzrůstem a raným nakvétáním, které jsou vhodné pro sadovnické velkoplošné výsadby a pěstování v nádobách.

Kategorie: Květinářství

Pěstované odrůdy révy vinné za normalizace

Jde o období od násilného potlačení Pražského jara v roce 1968 armádami Varšavské smlouvy do sametové revoluce koncem roku 1989. Právě přelom sedmdesátých a osmdesátých let je charakterizován překotnými výsadbami hlavně plodných doporučených odrůd (viz registr), často bez ohledu na vhodnost lokality a výslednou jakost hroznů. Přebytek hroznů a minimální...

Kategorie: Vinohradnictví

Vinaři očekávají slabší prodejní výsledky

V minulém čísle časopisu Zahradnictví jsme avizovali výsledky ze závěrečné zprávy z průzkumu mezi tuzemskými vinaři, jak na ně dolehla epidemie covid-19. Na výzkumu organizovaném Vinařským fondem České republiky ve spolupráci s agenturou FOCUS – Marketing & Social Research se také podílely Vinařská unie ČR, Vinařská asociace ČR a Svaz...

Kategorie: Vinohradnictví

Povolení pro výsadbu révy vinné

Pěstitelství révy vinné a výroba z hroznů jsou definovány nejen v zákoně č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství v platném znění, ale podléhají také celé řadě přímo aplikovatelných předpisů Evropské unie. Obecně lze konstatovat, že pokud pěstitelé révy a výrobci produktů z hroznů uvádí hrozny a produkty na trh,...

Kategorie: Vinohradnictví