Archiv autora: Lucie Poláková

Filtr

Rostliny, proč je potřebujeme?

Krásnou podstatou práce zahradníků, zemědělců či lesníků je spolupráce s rostlinami, a to ve všech jejich formách, od drobných bylin po mohutné stromy. To může vést k zamyšlení, k čemu všemu jsou vlastně rostliny dobré, jaká je jejich úloha v krajině, v ekosystémech či na planetě. Ne, že by tyto...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Beech Leaf Disease – nové riziko pro pěstování buků

V lesních porostech Kanady a východní části USA byl v posledních letech pozorován výrazný nárůst onemocnění buků prozatím pojmenovaného Beech Leaf Disease, což mezi lesníky i místní veřejností samozřejmě vyvolalo vážné obavy o budoucnost pěstovaných stromů. Původ nového onemocnění zůstává dosud nejasný, ale vědci se domnívají, že druh háďátka Litylenchus...

Kategorie: Ochrana rostlin, Školkařství

Rody Scutellaria a Zauschneria

Rody šišák (Scutellaria) i zaušnérie (Zauschneria) nabízí zahradnické i zahrádkářské veřejnost celou řadu zajímavých, velmi atraktivních druhů, které se dokážou velmi dobře vyrovnat i s podmínkami relativního nedostatku vláhy v půdě. Se zástupci mimořádně početného rodu Scutellaria (čeleď Lamiaceae) se lze setkat v Evropě, Asii i Severní Americe. Jako zahradnicky...

Kategorie: Květinářství

Ako a prečo skladovať zeleninu

Trh vyžaduje rovnomerné zásobovanie čerstvou zeleninou počas celého roka a dostáva sa u nás objektívne do rozporu s pestovateľskými možnosťami. Preto je snaha skladovateľné druhy uchovávať s vyhliadkou na lepšie speňaženie v neskoršom čase dopytu tak, aby sa uhradili náklady na skladovanie a straty.

Kategorie: Zelinářství

Hodnocení jádrovin skladovaných v podmínkách ULO s FruitSmart (1-MCP)

V průběhu skladovací sezóny 2017–2018 probíhal ve VŠÚO Holovousy pokus hodnotící změny kvalitativních parametrů u vybraných odrůd jablek skladovaných v podmínkách ULO. Cílem pokusu bylo zjistit vliv posklizňového ošetření přípravkem FruitSmart (1-MCP). Práce byla zaměřena na prověření prodloužení skladovatelnosti a konzumního období vybraných odrůd jablek Rucla, Meteor a Topaz.

Kategorie: Ovocnářství

Introdukce rodu Lomelosia do zahrad a předválečné sortimenty

Rod Lomelosia sestává asi z padesáti mediteránních a íráno-turanských druhů, separovaných od rodu Scabiosa. Z devíti druhů zmiňovaných z anglických zahrad už roku 1810 jsou do současnosti pěstovány především vytrvalé L. graminifolia a L. caucasica. Poslední byla ke konci 19. století ve švábských, duryňských a britských školkách prošlechtěna do velkokvětých...

Kategorie: Květinářství

Příprava destilátů z ovoce

Výroba ovocných destilátů neboli pálenek má u nás dlouholetou tradici. Naše slivovice byla pro svůj nezaměnitelný charakter exportním produktem již v minulosti. Je třeba rovněž vzpomenout na další u nás oblíbené druhy jako hruškovice, meruňkovice nebo třešňovice. Specifický charakter mají vzácnější pálenky z plodů jeřábu oskeruše, černého jeřábu (aronie) nebo...

Kategorie: Ovocnářství

Libor Kunte: KAKTUSY otrněná krása

Vydavatelství Profi Press s. r. o. vydalo ve druhé polovině letošního roku knihu českého autora Ing. Libora Kunteho, Ph.D., která je určena pro širokou kaktusářskou veřejnost. Přestože autora knihy znám mnoho let, byl jsem opravdu zvědav, jak se vypořádá s faktem, že nám na trhu chybí moderní česká kniha o...

Kategorie: Květinářství