Archiv autora: Lucie Poláková

Filtr

RHODO 2014 – inovativní v mnoha směrech

Místem konání největší evropské výstavy rododendronů RHODO se od 17. do 26 května stalo severoněmecké město Westerstede. Stovky kvetoucích rododendronů jednou za čtyři roky promění na deset dní historické jádro města v pestrou paletu barev. Tematické zaměření letošního 14. ročníku výstavy se soustředilo na vyzdvižení jedinečnosti a dekorativní hodnoty rododendronů...

Kategorie: Reportáž

Tlaková mycí zařízení na zahradách

Mytí povrchů věcí realizovala odjakživa sama příroda. Co se vlivem přírodních procesů znečistilo (prachem z erozí, produkty hoření, pylem apod.), to bylo umyto vodou z dešťů za přispění větru a velmi dlouho tento způsob přírodního čištění stačil. S postupným vývojem „přírodního fenoménu“ člověka se znečištění věcí komplikovalo. Jednak to bylo...

Kategorie: Veřejná zeleň

Mechanizační prostředky pro aplikaci herbicidů ve vinicích a sadech

Aplikace herbicidů ve vinicích a sadech představuje v posledních letech velmi aktuální téma. Jedná se především o dodržení správného dávkování a také přesnou distribuci zvoleného přípravku na rostlinný pokryv v oblasti meziřadí a příkmenných pásů. Středem zájmu se stává otázka omezení ztrát vlivem úletu aplikační kapaliny, která způsobuje zatížení okolního...

Kategorie: Ochrana rostlin, Vinohradnictví

Používání všeobecných obchodních podmínek podle NOZ – I. část

Podnikatelé nezřídka při sjednávání smluv se svými obchodními partnery nebo při prodeji zboží zákazníkům (nazvěme je jednotně smluvními partnery) používají všeobecné obchodní podmínky. Jedná se o sepsaná pravidla, která jsou pro daný typ uzavíraného obchodu standardní a obvykle nebývají předmětem vyjednávání o obsahu smlouvy. Konkrétní vyjednané obchodní podmínky jsou pak...

Kategorie: Trh - politika

Modelovanie terénu

Úpravy záhrad predstavujú náročný a systematický prístup, ktorý v konečnom dôsledku musia rešpektovať nároky a požiadavky užívateľov, pričom k docieleniu efektu je z množstva variant v možnostiach modelovania – terénnych zásahov i terasovanie a správna vhodnosť volieb príslušného okrasného materiálu pre takéto plochy. Samotné modelovanie pozemkov by malo vychádzať z...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Přeměna nevyužívaných ploch v koupací jezírka

Téměř každý hospodářský dvůr míval na vesnici uprostřed umístěné hnojiště, které postupem času přestalo být využíváno, a nyní majitelé řeší, co s jámou uprostřed pozemku. V usedlosti nedaleko Loun se investor rozhodl využít bývalého hnojiště jako základu pro koupací jezírko. Rozhodnutí přestavět bývalou plochu hnojiště na koupací jezírko narazilo na...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Romantická zahrada v Mottisfont Abbey

Není na světě mnoho míst jako je toto. Genius loci zde vystupuje do trojrozměrné dimenze, je tu cosi neobvyklé, vzrušující a tajemné zároveň . Mísí se zde staré s novým, běžné se vzácným. Anglické slovo abbey v češtině znamená opatství. Pod tímto termínem se rozumí nezávislý klášter, který byl obvykle...

Kategorie: Na cestách

Zelené oázy Nizozemska

Na sklonku loňského léta jsem navštívila mezinárodní školkařský veletrh Plantarium, který se každoročně koná v nizozemském Boskoopu. Před jeho samotným zahájením jsem využila jedinečné příležitosti účastnit se tzv. press tripu, který byl pro zainteresované novináře z celého světa zorganizován společností BIZZ Communications. Během jednoho dne jsme navštívili několik parků, ale...

Kategorie: Na cestách

Jedle – impozantní půvabná dřevina

Jedle (Abies) řadíme do čeledi borovicovitých (Pinaceae), rod zahrnuje přibližně 40 druhů. Jedná se o stálezelené jehličnaté stromy, které podle druhu a kultivaru mohou ve své dospělosti dosahovat pouhých několika desítek centimetrů či dorůst ve statné stromy přesahující výšku 70 m.

Kategorie: Školkařství

Glukozinoláty – bohatstvo ukryté v zelenine

Glukozinoláty a ich metabolity majú významnú úlohu z hľadiska preventívneho účinku proti vzniku mnohých ochorení u ľudskej populácie. Ľudská strava ponúka väčšiu a rozmanitejšiu skupinu bioaktívnych látok ako rôzne liečivá, a preto by sme mali klásť zvýšený dôraz na pravidelnú konzumáciu zeleniny a iných rastlinných produktov.

Kategorie: Zelinářství