Archiv autora: Urešová Daniela

Filtr

Stromovnice buková – škůdce buků

Buk lesní patří mezi dřeviny s přirozeným výskytem v naší krajině, ve které je běžnou součástí lesních porostů. Buky se též v různých kultivarech již v minulosti vysazovaly v parcích a zámeckých zahradách, kde se využívalo jejich dominantního vzhledu. Pro svůj vysoký vzrůst a mohutnou korunu jsou solitérně či ve...

Kategorie: Nezařazené

Telčské památky

Malebná Telč – starobylé město se zámkem, chráněné vodou rybníků, od roku 1992 právem zapsané v Seznamu kulturního a přírodního světového dědictví UNESCO – je v tomto koutu Moravy obdivovanou, hýčkanou a pohádkovou hvězdou. Stala se součástí pohádky nejen v mnoha filmech, kde Telč vypadala jako kumštýři vymyšlená, ale vzhled...

Kategorie: Nezařazené

Hodnocení mikroklimatických charakteristik OLP v oboře Obelisk za rok 2010

Souhrn Vegetace plní v krajině nezastupitelné funkce. Ochranné lesní pásy (OLP) jsou významným krajinotvorným prvkem. Jednotlivé zásahy do tohoto ekosystému bychom měli provádět se záměrem na zvýšení retenční schopnosti krajiny, biologické rozmanitosti, stability jednotlivých krajinných prvků a krajiny jako celku. Článek prezentuje výsledky měření vlivu modelového lesního porostu v blízkosti...

Kategorie: Nezařazené

GrootGroenPlus 2013 se vrací k zeleni

Letos se již po třiadvacáté v nizozemském Zundertu chystá mezinárodní školkařský veletrh GrootGroenPlus. Tématem GrootGroenPlus 2013–2015 je Zeleň bez hranic. Výraz "bez hranic" se nevztahuje pouze na čísla, nebo možnosti, ale také na způsoby, jak prodávat. Jedněmi z letošních ústředních bodů veletrhu budou návrat k zeleni nejen v rámci našeho...

Kategorie: Nezařazené

Hortenzie pro naše klimatické podmínky

„Není milovníka květin, který by neznal a nedovedl si vážit hortensie, této nezmarné květiny, zdobící okna světnic i zahradu mohutnými květovými koulemi“. Těmito slovy začíná kapitola o hortenziích v knize Oskara Smrže Dějiny květin z roku 1923. I téměř po devadesáti letech od jejího vydání je tato věta stále velmi...

Kategorie: Nezařazené

Platycodon grandiflorum Balloon Flower – Platycodon grandiflorum.

Souhrn: Rod Platycodon je představován jediným východoasijským druhem, pěstovaným v řadě vzrůstných i nízkých kultivarů s velkými modrými, růžovými anebo bílými květy. V asijských zemích je vysoce oceňovanou léčivkou, lze jej také pěstovat k řezu květů a nové nízké odrůdy se rychle prosadily v kulturách hrnkových. Tabulky dokumentují hodnocení devatenácti...

Kategorie: Nezařazené

Genetické zdroje česneku v České republice

Na Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Olomouc, jsou udržovány kolekce vegetativně množených cibulovin – česneku kuchyňského (Allium sativum L.) a šalotky (Allium ascalonicum L.)

Kategorie: Nezařazené

Mechanizace využívaná při sklizni chřestu

V posledním desetiletí vzrůstá na území ČR poptávka po chřestu, který je řazen mezi vytrvalou lahůdkovou zeleninu. Produkční část představují u chřestu zelené nebo vybělené výhonky, tzv. pazochy, které vyrůstají z pupenů na vrcholech oddenků. Jejich sklizeň lze v produkčních výsadbách zahájit od třetího roku. Výnos se pohybuje mezi 8...

Kategorie: Nezařazené