Archiv autora: vložil Jílek Arnošt

Filtr

Varšava má co nabídnout

Konec srpna bude již po dvacáté patřit zástupcům zeleného sektoru, kteří se sejdou ve Varšavě na výstavě Green is life, Zeleň je život. Tři výstavní dny nabídnou prezentaci polského i evropského školkařství, české společnosti nevyjímaje. Letošním sloganem veletrhu jsou Poklady zahrady.

Kategorie: Nezařazené

Škodlivost plevelů v porostech vybraných odrůd jabloní, účinnost a ekonomika integrovaných metod regulace plevelů

U odrůdy ´Idared´ probíhalo od roku 2004 do roku 2009 hodnocení integrovaných systémů regulace plevelů v intenzivních sadech jabloní. Výnos (kg/strom) byl sledován u pěti variant: 1) kontrola bez herbicidu, 2) herbicidy 2x ročně, 3) herbicidy aplikované na jaře + sežínání plevelů v létě, 4) herbicidy systémem CDA=Controlled Dropted Application,...

Kategorie: Nezařazené

Využití feromonů v ochraně rybízu – I. díl

Cílem této studie bylo zjistit účinnost metody matení samců nesytky rybízové a metody hromadného vychytávání v podmínkách České republiky. Testování probíhalo v letech 2008 až 2011. Metoda matení pomocí feromonových odparníků Isonet Z (300 ks/ha) byla testována na dvou lokalitách (obě 4 ha veliké) s rozdílným počátečním napadením (19 a...

Kategorie: Nezařazené

Krátký pohled za hranice

Každoročně dochází na území naší republiky k představení nových odrůd zelenin. I přesto, že se jich díky schválení Ústředního kontrolního a zkušebního úřadu dostává na trh dostatek, neuškodí podívat se za hranice.

Kategorie: Nezařazené

Pro rozšíření odrůdové skladby zeleniny

Německá společnost Bruno Nebelung GmbH patří k největším evropským firmám zabývajícímm se produkcí, distribucí a šlechtěním osiva, květin, zeleniny, cibulovin, travních směsí a produkcí mladého rostlinného materiálu. Přestože stěžejním artiklem firmy jsou květiny, v nabídce sortimentu je bohatě zastoupena i plodová, listová a kořenová zelenina.

Kategorie: Nezařazené

Mera olšová – příležitostný škůdce olší

Olše patří mezi dřeviny běžně rostoucí na evropském kontinentu včetně území České republiky. Nejrozšířenějším druhem je olše lepkavá, které se nejvíce daří na stanovištích s dostatkem vody. Přirozeně se vyskytuje v blízkosti vodních toků, v inundačních zónách řek, na březích stojatých vod a v okolí pramenišť.

Kategorie: Nezařazené

Havířov v květech letos ve znamení 10 divů světa

Květinový a kulturní den na oslavu léta - Havířov v květech - se v sobotu 16. června 2012 v nejmladším městě České republiky uskuteční počtvrté. Letos pod pracovním názvem 10 divů světa, které z živých květin v trojrozměrné verzi pro návštěvníky vytvoří floristé z České republiky a Slovenska. Témata prací...

Kategorie: Nezařazené

Využití feromonů v ochraně rybízu – II. díl

V minulém čísle jsme se věnovali alternativní metodě v ochraně rybízu proti nesytce rybízové pomocí metody dezorientace samců založené na celoplošné aplikaci syntetického samičího feromonu nesytky rybízové ve formě speciálních odparníků. V druhém díle příspěvku se zaměříme na metodu hromadného vychytávaní samců nesytky rybízové. ...

Kategorie: Nezařazené

Ozdravování rostlin odrůd meruňky a broskvoně od virů pomocí chemoterapie

V práci je hodnocen účinek metody chemoterapie za použití různých koncentrací ribavirinu k ozdravení rostlin odrůd meruňky a broskvoně od hospodářsky významných virů, a to: viru chlorotické skvrnitosti jabloně (ACLSV), viru nekrotické kroužkovitosti třešně (PNRSV), viru zakrslosti slivoně (PDV) a viru šarky švestky (PPV). Jak vyplývá z výsledků, použití ribavirinu...

Kategorie: Nezařazené