Bergénie: zahradní introdukce, hybridy a předválečné odrůdové sortimenty

Z necelé desítky akceptovaných druhů rodu Bergenia bylo do konce devatenáctého století do zahrad uvedeno všech pět tehdy známých druhů, nadto ještě v řadě variet. Současně vznikala v duryňských, bádenských, lotrinských a irských školkách řada hybridů.

Do odrůd, navíc v důsledku válečných let brzy zaniklých, byly ale vyvedeny jen hybridy irské. Přesto byly sortimenty meziválečného období různorodé, především německé školky dále udržovaly botanické druhy a hybridní roje. Do českých školek pronikly málokteré, v poválečných letech byly ale vyvedeny do současných odrůdových sortimentů. Review soustřeďuje data k introdukci druhů, zpřehledňuje dobová a současná jména a dokumentuje vznik prvních hybridů. Bergénie v obsáhlých nabídkách současných odrůd patří k nejznámějším zahradním květinám, přesto ještě z dob poměrně nedávných budeme doklady o jejich pěstování, v důsledku tehdy nejednotné nomenklatury, dohledávat složitě. Linné (1753) zařadil jediný jemu známý druh, B. crassifolia, do rodu Saxifraga.

Text a foto

doc. Dr. Ing. Jiří Uher,

Mendelova univerzita v Brně,

Zahradnická fakulta, Lednice

Celý článek naleznete na stránkách časopisu Zahradnictví č. 3/2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *