Bioagens v ochraně rostlin

Bioagens jsou prostředky na ochranu rostlin obsahující živé makroorganismy (mimo obratlovce), a to ve formě výrobku pro koncového uživatele. Základní rozdělení je na predátory, parazitoidy a parazitické hlístice. Bioagens jsou jednou z možností nechemické ochrany, a lze je použít v produkci ovoce a zeleniny, ale také při pěstování okrasných rostlin. Mezi další nechemické způsoby ochrany rostlin patří například mikrobiální biopreparáty (mikroorganismy – viry, houby), organické látky biogenního původu (např. metabolity mikroorganismů a rostlin, botanické insekticidy), anorganické látky (síra, měď, kaolin), feromony a základní látky, jako je například cukr nebo ocet a mnohé další, které se v ochraně rostlin začínají stále více uplatňovat.

Bioagens se nejčastěji používají v ekologickém zemědělství a bezreziduální produkci. Jsou také významnou součástí integrované ochrany rostlin. Bioagens při dodržení podmínek použití nepředstavují žádné nebezpečí pro zdraví člověka. Jsou netoxické a nezanechávají rezidua, takže nemají stanovenou ochrannou lhůtu, případně je tato lhůta jen velmi krátká. Nevýhodou použití bioagens bývá jejich vyšší cena a omezená nabídka. Obvykle je nelze kombinovat s klasickou chemickou ochranou. Základem by mělo být vyloučení širokospektrálních insekticidů, které často zabíjejí i užitečné druhy. Zejména syntetické pyretroidy mohou negativně působit na antagonisty škůdců. Kompatibilitu přípravku a bioagens lze ověřit online například pomocí těchto odkazů: https://sideeffects.koppert.com/?L=28, http://www.biobestgroup.com/en/side-effect-manual.

Tab. 2 – Seznam bioagens s registrací ukončenou k 31. 12. 2018

Obchodní název Registrant Použití Škůdce
Heterorhabditis bacteriophora
Larvanem ZD Chelčice substráty, okrasné r., skleníky, jádroviny, zahrady přídomní, okrasné/ovocné dřeviny, jahodník lalokonosci r. Otiorhynchus – larvy, l. libečkový, l. rýhovaný, l. vejčitý, l. černý
Steinernema feltiae
Entonem ZD Chelčice substráty, okrasné r., skleníky, žampionárny, okrasné dřeviny, zelenina rychlená smutnice – larvy
Amblyseius californicus
Spical ZD Chelčice okrasné rostliny, zelenina skleníková, skleníkové kultury, jahodník, růže, paprika svilušky, s. chmelová, s. ovocná, roztočík jahodníkový
Amblyseius cucumeris
Biolaagens – ACu ZD Chelčice zelenina skleníková, okrasné rostliny, skleníkové kultury, jahodník třásněnky, t. západní, roztočíci, roztočík jahodníkový, roztočík Polyphagotarsonemus latus
Amblyseius degenerans
Thripans ZD Chelčice zelenina skleníková, okrasné rostliny, baklažán, paprika třásněnky, třásněnka západní
Hypoaspis aculeifer
Entomite ZD Chelčice substráty, okrasné r./dřeviny, žampionárny – substráty, skleníky, zel. skleníková smutnice – larvy, třásněnka západní
Phytoseiulus persimilis
Biolaagens – PP ZD Chelčice sadba (zelenina, okrasné), okurka, meloun, citrusy, gerbera, chryzntéma, baklažán, fíkus, paprika, rajče, zel./okrasné r. ve sklenících svilušky, sviluška chmelová
Phytoseiulus persimilis Ing. Josef Plíva zelenina, okurky, rajčata, papriky, jahodník svilušky, sviluška chmelová
Typhlodromus pyri
Biolaagens – TP ZD Chelčice ovocné dřeviny, réva vinná, sady ovocné, zahrady přídomní, jahodník, růže, citrus svilušky, sviluška chmelová, sviluška ovocná, roztoči eriophyidní, roztočík jahodníkový
Aphidoletes aphidimyza
Biolaagens – AA ZD Chelčice zelenina listová, okrasné r., skleníky, okrasné dřeviny, paprika, rajče, ovocné dřeviny mšice, mšice broskvoňová, mšice řešetláková, mšice bavlníková, mšice slívová
Cryptolaemus montrouzieri
Biolaagens – CrM/CrML ZD Chelčice zelenina skleníková, okrasné rostliny ve sklenících, zahrady zimní červci, např. Planococcus citri, Pseudococcus affinis, červci vlnatí
Orius laevigatus
Thripor-laevigatus ZD Chelčice zelenina skleníková, okrasné r., skleníkové kultury třásněnky, třásněnka západní
Aphidius colemani
Biolaagens – ACo ZD Chelčice zelenina skleníková, okrasné r., skleníkové kultury mšice, m. broskvoňová, m. řešetláková, m. bavlníková, m. slívová
Aphidius ervi
Ervipar ZD Chelčice zelenina skleníková, okrasné r., skleníkové kultury mšice, m. broskvoňová, kyjatky, kyjatka zahradní, k. zemáková
Dacnusa sibirica
Dacnusa-System Biobest skleníky, okrasné r., foliovníky vrtalky
Minusa ZD Chelčice zelenina – okurky, rajčata, papriky, okrasné rostliny, skleníkové kultury vrtalky, vrtalka jihoamerická, vrtalka L. trifolii, vrtalka zahradní
Dacnusa sibirica, Diglyphus isaea
Dacnusa-Mix-System Biobest zelenina skleníková, okrasné rostliny, skleníkové kultury, foliovníky vrtalky
Minex ZD Chelčice zelenina – okurky, rajčata, papriky, okrasné rostliny, skleníkové kultury vrtalky, vrtalka jihoamerická, vrtalka L. trifolii, vrtalka zahradní
Diglyphus isaea
Miglyphus ZD Chelčice zelenina – okurky, rajčata, papriky, okrasné rostliny, skleníkové kultury vrtalky, vrtalka jihoamerická, vrtalka L. trifolii, vrtalka zahradní
Encarsia formosa
Biolaagens – EF ZD Chelčice zelenina zejm. okurky, rajčata, papriky, citrusy, okrasné rostliny, skleníkové kultury molice, molice bavlníková – částečně, molice skleníková
Eretmocerus eremicus
Ercal ZD Chelčice zelenina skleníková, okrasné r., skleníkové kultury molice, molice bavlníková – částečně, molice skleníková
Leptomastix dactylopii
Leptopar ZD Chelčice zelenina skleníková, okrasné r., skleníkové kultury červci, např. Planococcus citri, Pseudococcus affinis, červci vlnatí

Zdroj: Registr přípravků na ochranu rostlin (MZe) – http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx

Pozn. v seznamu registrovaných přípravků se mohou objevovat nově registrované preparáty, údaje uvedené v tabulkách jsou aktuální k 18. 1. 2019.

Text a foto

Ing. Kateřina Kovaříková, Ph.D.,

VÚRV, v. v. i.

Celý článek naleznete v časopise Zahradnictví č. 4/2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *