Celoživotního vzdělávání v oblasti ovocnictví

Předpokládá se, že podle zájmu odborníků připravíme v jednotlivých letech postupně čtyři jednosemestrálních kurzy celoživotního vzdělávání v ovocnictví (v každém roce jeden kurz): Intenzifikace pěstování peckovin Intenzifikace pěstování jádrovin Intenzifikace pěstování drobného ovoce Intenzifikace školkařské výroby

Návrh prvního kurzu v letním semestru 2002

Název kurzu: Intenzifikace pěstování peckovin
Jako první kurz jsou zařazeny peckoviny, protože je nutné posílit znalosti o moderním pěstování této skupiny ovocných druhů v době, kdy je potřeba zakládat nové výsadby ještě před vstupem do EU. Peckoviny mají obecně vyšší konkurenční schopnost na domácím a zahraničním trhu s ovocem.

Rozsah výuky:
60 hodin celkem (ve dvou týdenních blocích po 30 hod, 6 hodin výuky denně, první blok teorie, druhý terénní cvičení). Kurz se bude realizovat jako jednosemestrální ve dvou týdenních blocích v letním semestru.

Obecné vstupní požadavky na frekventanty:
– minimálně středoškolské vzdělání přednostně v zahradnickém oboru
– specialisté ovocnáři podnikající více let v oboru.

Cílové skupiny frekventantů:
– vedoucí pracovníci ovocnářských výrobních podniků a ovocných školek
– pedagogičtí pracovníci odborných zemědělských škol
– zaměstnanci státních zemědělských institucí a podnikatelé v oblasti obchodu s ovocem
– vedoucí pracovníci zájmových svazů a zahradnických sdružení

Sylabus a garanti přednášek a terénního cvičení

První blok – přednášky – leden

1. den
Technologie intenzivního pěstování třešní a višní, inovace sortimentu a podnoží ( J. Kloutvor, Ing. J. Blažková, Ing. M. Richter) …… 6hod

2 den
Technologie intenzivního pěstování meruněk a broskvoní, inovace sortimentu a podnoží (Prof.Z. Vachůn, DrSc., Dr. Ing. B. Krška, Ing. I. Oukropec, Ing. A. Svoboda …….. 6 hod.

3. den
Technologie intenzivního pěstování slivoní, inovace sortimentu a podnoží (Ing. J. Blažek, CSc., Ing. J. Kosina)……3 hod
Výživa a závlaha v ovocných výsadbách(Ing. B. Plíšek,CSc., RNDr. T. Litschmann … 3 hod.

4. den
Aktuální problémy ochrany proti chorobám a škůdcům peckovin (Ing. P. Ackerman, CSc., RNDr. Pultar )……………………… 3 hod
Kvalita ovocné sadby, problematika certifikace (Ing E. Jetmarová,CSc., Doc. Ing. J. Polák, DrSc.,)……………………………………..3 hod

5. den
Aktuální poznatky z pěstitelská technologie meruněk, broskvoní, třešní, višní a slivoní v Maďarsku (Dr. R. Mády) ……………… 3 hod
Ovocnářská produkce ČR a Evropská unie, marketing ovoce (Ing. J. Zika) .. ……………….…………………………………..3 hod

Druhý blok – terénní cvičení (květen)

Praktické ukázky pěstitelské technologie peckovin, diskuse o sortimentu a zkušenostech s podnožemi v předních výrobních podnicích a ovocnářských institucích

Patria Kobylí (Ing. Hycl)
ZOD Velké Němčice (Ing. Z. Jansta)
Agrosad Velké Bílovice (J. Pálka)
Jihofrukt Znojmo (Bc. I. Pokorný)
ÚKZÚZ Želešice (Ing. M. Richter)
ŠS Seva-Flora s r.o. Valtice (Ing. R. Peňáz)
Ovocná školka Litenčice (Ing. Bleša)
Ovocná školka Zemspol Kyjov (Ing. P. Grufík )
Ovocná školka Tuřany (Tesař)
ZD Senice na Hané (Ing. Studený)
Sady třešní a slivoní Steinbrunn (Franz Kriebel)
Baumschulle Schreiber Poysdorf (Schreiber)
Ekoplant Jaroměřice – Slup (Letocha)
Uniplant Olomouc

Způsob ukončení

Ukončení závěrečným seminářem po skončení druhého bloku výuky s vydáním osvědčení o absolvováni kursu.

Kreditová hodnota kurzu

V hodnotě kreditu za jeden semestr výuky ovocnictví bakalářského studia.

Časový harmonogram a organizace výuky

Výuka proběhne v rámci jednoho letního semestru ve dvou týdenních blocích .První blok (přednáškový) proběhne v týdnu od 28. 1.do1. 2. 2002 a druhý (terénní cvičení) se uskuteční od 20. 5.do 24. 5. 2002.
Náklad na jednoho frekventanta (minimální vložné)
bez nákladů na ubytování a stravování ……………………………….. 4 080 Kč

Termín podání přihlášek:
Přihlášky posílejte na Ústav ovocnictví a vinohradnictví, Zahradnická fakulta Lednice, 69144 do 15. 1. 2002.

Garant kurzů:
Ústav ovocnictví a vinohradnictví ZF MZLU Brno Lednice,
Garant kursu: Dr.Ing.Boris Krška

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *