České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX. století

Kdo zapomněl na svoji minulost, jak by nežil Dnes mnozí z nás hledí na západ a hledají tam inspirace, hledají tam to, o čem si myslí, že nemáme – výsledky šlechtitelské práce

Stačí se ale začíst do přehledu významných českých osobností a před očima vám pochoduje šik známých pedagogů, vědeckých a výzkumných pracovníků, skupiny lidí, se kterými jste se potkávali nebo vás vedli přes tajemství šlechtění. Pouze my si musíme uvědomit, kolik osvícených lidí jsme měli a doposud máme, i když obor výzkumu a šlechtění má minimální podporu.
Vezměte a listujte knihou, která vznikla s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci grantového projektu LP 01032. Práce těchto osobností nesmí být zapomenuta, neboť patří k naší zahradnické historii i současnosti.
Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc., Dr. Ing. Petr Salaš, prof. Ing. Jan Lužný, CSc.: České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX. století. Vydavatel: MZLU v Brně, ediční středisko, vydání první, 2002, počet stran 209, náklad 300 ks.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *