Dendrologická zahrada VÚKOZ Průhonice v letech 1974–1992 očima projektanta

Dovolte mi, abych se také vyjádřil k oslavám 100 let oboru zahradní a krajinářské architektury, které probíhaly na stranách našich odborných časopisů v minulém roce. Byli vyzváni přední odborníci pracující v oboru, kteří hodnotili uplynutá léta tvorby, zejména v druhé polovině 20. století. Oprávněně byla hodnocena široká a úspěšná činnost, zejména v posledních letech století, spojených se spontánním rozvojem podnikatelské činnosti.

Proto se chci i já připojit s dílem, jehož počátek spadá již do 70. let minulého století, v letech, kdy došlo k výraznému rozšíření zahradnického výzkumu v Průhonicích. Bylo to z podnětu jeho ředitele Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví, prof. Jiřího Marečka, kam nastoupil po doc. Kavkovi. V té době roku 1974 jsem nastoupil do VÚKOZ a byl jsem pověřen řešením tohoto nesmírně náročného úkolu. Prvořadým úkolem pro jeho řešení bylo určující jeho poslání a náplň, dále jeho umístění a plošná rozloha. Hlavní náplní a cílem navrhovaného dendrologického pracoviště bylo vytvoření podmínek pro výzkumnou práci v oblasti dendrologického a sadovnického výzkumu a s ním spojených činností zaměřených na hodnocení sortimentu okrasných dřevin a trvalek pro zakládání výsadeb. S tím bezprostředně souvisel výzkum nových metod technologií zakládání a údržby zeleně a oblast sadovnického školkařství včetně rozmnožování dřevin.

Text a foto

Ing. Drahoslav Šonský, CSc.,

zahradní a krajinářský architekt

Celý článek naleznete v časopise Zahradnictví č. 4/2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *