Druhová diverzita húb borovice čiernej

Vývoj globálnej klimatickej zmeny v Európe prispieva k zvýšenému riziku zavlečenia mnohých chorôb a škodcov, ktoré sa adaptujú na doposiaľ rezistentné druhy drevín. Medzi takéto dreviny zaraďujeme aj borovice čierne (Pinus nigra Arnold), ktoré sú pomerne často poškodzované patogénmi, nachádzajúcimi sa na ich odumretých pletivách.

V súvislosti s ich výskytom sme zaznamenali usychanie a preriedenie konárov u jedincov v spodných častiach koruny a začiatky chradnutia a celkového oslabenia zdravotného stavu, ktoré vyvolávajú mikroskopické huby Asterosporium asterospermum, Beltrania rhombica, Camarosporium sp., Coleosporium sp., Cyclaneusma niveum, Fusarium sp….

Text a foto RNDr. Helena Ivanová, CSc.,

Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Nitra

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 6/2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *