Fenomén květnaté trávníky

V moderním duchu chceme mít ve městech stále více přírody, a proto se k novodobému trendu květnatých trávníků přiklání stále více měst (městských částí) a obcí v koncepci řešení svých veřejných prostranství. Narůstání ploch s květnatými trávníky v intravilánech je dáno několika podněty: touha obyvatel aglomerací po životě ve zdravějším prostředí, vytváření míst svým řešením blízkým přírodě.

Podpora biodiverzity – zvýšení druhové bohatosti a různorodosti typů prostředí všemi dostupnými prostředky např. květnatými trávníky, trvalkovými partiemi, zelenými vegetačními stěnami a střechami kancelářských budov je v městském prostředí velmi ceněným prostředkem ke zkvalitnění života obyvatel ve městech.

Květnaté trávníky jsou také vhodnou alternativou do městského prostředí z hlediska nižší náročnosti na pravidelnou péči proti tradičním okrasným či parkovým trávníkům veřejných prostranství. Náročnost péče se projeví pouze v prvních letech (dva až tři roky) zejména při realizaci květnaté louky, která je pro budoucí estetickou hodnotu a životaschopnost vegetačního porostu klíčová.*

Text a foto

Ing. Jitka Skalická, Ph.D.,

Česká zemědělská univerzita v Praze

Celý článek naleznete v časopise Zahradnictví č. 4/2018.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *