Floriade na pokračování

V minulém čísle tohoto časopisu jsme seznámili čtenáře s prvotními kroky, které jsme podnikli ve prospěch Floriade. Od té doby jsme pokročili dále. Především jsme zahájili další jednání s příslušnými ministerstvy a zároveň vytvořili specializovanou organizaci - Česká asociace pro FLORIADE 2002, která již podala do Holandska přihlášku k účasti

Tato asociace bude tedy zastupovat naši zemi jako celek. Jsme přesvědčeni o tom, že je třeba, abychom jako občané a odborníci ve svém oboru reprezentovali svoji zemi a že je třeba, aby naše země byla na této celosvětové přehlídce zahradnictví zastoupena.
Je nutno říci, že jsme poprvé v situaci, kdy je potřebné, aby se tak významné akce ujala de facto soukromá iniciativa. Doposud jsme byli zvyklí, že se podobných akcí ujímal stát. Mnohým to jistě není po vůli, ale s tím se nedá nic dělat.
Rozhovory s našimi zahraničními partnery nás ale uvedly do reality dnešního světa – velmi se totiž divili, proč chceme, aby se takovou to věcí zabýval stát. U nich je zvykem, že podobné akce organizují odborná společenstva, respektive specializované organizace zřizované jednoúčelově těmito společenstvy a stát jim pomáhá. Pomoc státu je přitom značná, to nelze popřít. Je dokonce tak velká, že bez této podpory by se tyto akce vůbec nemohly konat, ale iniciativa musí být na straně společenstev – nikoliv státu.
Protože se jedná o akci, kde je účast všech subjektů dobrovolná, předpokládá se, že ti, kteří se účastnit chtějí se také v jakési podobě připojí k organizátorovi, tj. k této asociaci. Naopak lze říci, že kdo se nepřipojí, asi nemá zájem se akce účastnit. Samozřejmě chápeme, že se jedná o výstavu, která svým charakterem směřuje především ke školkařským a sadovnickým firmám a pro firmy z ostatních zahradnických oborů je to víceméně obchodně nezajímavá.
Jaké jsou ale možnosti prezentace jednotlivých firem? Na první pohled jsou velmi omezené, ale skutečně jen na první pohled! Předně je třeba říci, že na venkovní ploše může být jen informace o jménu zhotovitele expozice. Pokud se na ploše bude vyskytovat doprovodný objekt, třeba domeček, uvnitř mohou být umístěny např. prospekty firem, ale jen na vyžádání hostem a nikoliv volně k rozebrání.
Celkově expozice musí působit kompaktně a víceméně nekomerčně. Je to světová výstava a ne nějaké špinavé tržiště. Z tohoto pohledu je tedy prostor malý. Na druhé straně je ale velký, protože výstavu navštíví asi 3,5 miliónu návštěvníků z celého světa a z naší země nahlásilo svoji návštěvu již 97 cestovních kanceláří. Mnozí z těchto návštěvníků budou zvědaví na tvůrce expozice, na firmy v naší zemi, na možné kontakty apod. Pokud někdo má zájem o navazování nových kontaktů, potom zde má k tomu příležitost, která se bude opakovat až za 10 let. 198 výstavních dnů nabízí netušené možnosti. Možnosti se ale logicky otevírají jen pro ty, kteří budou přítomní. Většina našich firem má zajištěn svůj odbyt na poměrně malé ploše svého nejbližšího okolí a pro tyto firmy se potom jejich případná účast na výstavě finančně jeví jako naprosto nesmyslná. To je realita! Realitou je ale i to, že na mnohé lidi nezabírá ani argument o národní cti a vzbuzuje to jen trpný úsměv na jejich rtu. Ani s tím nemůžeme nic dělat. Opíráme se proto především o ty, kteří nám dali na vědomí svoji vůli se akce zúčastnit. Mají k tomu různé důvody, které my blíže nezkoumáme a jen s povděkem jejich zájem kvitujeme.
Je jisté, že akce bude. Rozjezd není lehký, ale každý podnikatel ví, že každé začátky jsou těžké. Důležitý není začátek, důležitý je konec. My očekáváme, že se k nám postupně budou přidávat další subjekty a tím se nám všem bude dýchat snadněji. Nečekáme ale, že se přidají všichni – to je nereálné a ani by to asi nebylo dobré. Co čekáme určitě, je sžíravá kritika těch, kteří se akce nezúčastní, ale přijedou se do Holandska podívat na to, jak je tam reprezentujeme. Už se na ni těším!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *