Hálčivec ostružiníkový – významný škůdce plodů ostružiníků

Ostružiníky a zejména jejich plody byly našimi předky ceněné již v dávné minulosti. Listy planě rostoucích druhů, ale i pěstovaných kultivarů byly a jsou i v současnosti používány jako součást chutných a příjemně vonících bylinných čajů majících léčivé účinky dané přítomností rozmanitých přírodních látek.

Kosmopolitně rozšířené keře různých druhů ostružiníků s poléhavými, popínavými a někdy i vzpřímenými lodyhami jsou především vítaným zdrojem chutných plodů tvořených obvykle tmavě zbarvenými drobnými peckovičkami, které jsou složeny v typické souplodí. Příjemně aromatické plody jsou využívány jako stolní ovoce k přímé konzumaci nebo slouží k výrobě džemů a kompotů s charakteristickou výraznou chutí. Ostružiníky mohou být vhodnými živnými rostlinami pro různé druhy fytofágních členovců. Jedním z nich je drobný roztoč, hálčivec ostružiníkový (Acalitus essigi). Dospělí jedinci Acalitus essigi dorůstají velikosti necelých dvou desetin milimetru. Roztoči mají protáhlé, bělavě zbarvené tělo se čtyřmi končetinami umístěnými v jeho přední části a umožňujícími aktivní pohyb v rámci rostliny. Mikroskopická velikost roztočů znesnadňuje včasné zjištění jejich výskytu a pěstitel tak jejich přítomnost na ostružiníku registruje zpravidla až poté, kdy se objeví charakteristické příznaky poškození ostružin, které jsou pozorovatelné v průběhu jejich zrání v podobě nerovnoměrného vybarvení.

Text a foto

RNDr. Jan Kabíček, CSc.,

FAPPZ,

ČZU v Praze

Celý článek naleznete v časopise Zahradnictví č. 2/2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *