Hodnocení jádrovin skladovaných v podmínkách ULO s FruitSmart (1-MCP)

V průběhu skladovací sezóny 2017–2018 probíhal ve VŠÚO Holovousy pokus hodnotící změny kvalitativních parametrů u vybraných odrůd jablek skladovaných v podmínkách ULO. Cílem pokusu bylo zjistit vliv posklizňového ošetření přípravkem FruitSmart (1-MCP). Práce byla zaměřena na prověření prodloužení skladovatelnosti a konzumního období vybraných odrůd jablek Rucla, Meteor a Topaz.

Plody pokusných variant byly před skladováním ošetřeny 24hodinovou aplikací přípravkem FruitSmart (1-MCP), který u plodů blokuje účinky a produkci etylenu, čímž je zpomaleno dozrávání plodů. Tyto ošetřené varianty měly velice kvalitní plody po celou dobu skladování a posklizňové ošetření prodloužilo skladování odrůd o dva měsíce oproti kontrolním (neošetřeným) plodům. Celkový pozitivní efekt aplikace na omezení poklesu kvality plodů během jejich skladování byl zaznamenán u všech hodnocených odrůd. Aplikace přípravku FruitSmart měla výrazný vliv na zachování vysoké kvality plodů a významné prodloužení skladovaní.

Text a foto

Ing. Ivana Novotná,

VŠÚO Holovousy, s. r. o.

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 11/2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *