Inspirace z Veltrus

Každoročně pořádá šlechtitelská stanice ve Veltrusích, patřící pod podnik Sempra Praha, a. s., Den otevřených dveří. Ne jinak tomu bylo i letos a na království letniček s panoramatem veltrusského zámku v pozadí se sjela podívat řada návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti. A jakými novinkami se letos šlechtitelé z Veltrus pochlubili?

Šlechtitelská stanice ve Veltrusích je v podstatě jediným pracovištěm, kde navázali na úspěšné dílo šlechtitelů manželů Průchových a Ing. Kasparové z Libochovic. Domácí odrůdy, ať vyšlechtěné či zdomácnělé, jsou mezi odborníky vysoce ceněny pro svou odolnost v porovnání s odrůdami zahraničními.
Hlavní náplní práce je udržovací šlechtění, což je dlouhodobý proces, založený současně na negativním i pozitivním výběru rostlin. Vede ke stabilizaci druhu či odrůdy a zaručuje, že odrůda i po mnoha letech odpovídá představám jejího tvůrce. To je velmi náročné na ruční práci a vydané náklady jsou nevratné. Zásoby osiva jsou skladovány v chladírně zavařené ve folii, čímž jsou eliminovány výkyvy teplot a osivo si udržuje klíčivost. S odrůdami, které nevykazují požadované vlastnosti, se samozřejmě pracuje každoročně.
Veškeré rostliny, které neodpovídají popisu odrůdy musí být vyselektovány a odstraněny z porostu. Rostliny vybrané k pěstování v daném roce jsou vysety a přepichovány ve skleníku a poté vysazeny na venkovní plochu. Dalšími úkony jsou okopávky a ruční sklizeň, samozřejmostí jsou probírky. Následuje sušení, mlácení, jemné čištění (jediná automatizovaná operace) a nakonec ruční dočištění. V průběhu roku se vytipují nejlepší rostliny, tzv. kmenové matky, které splňují všechny požadované znaky odrůdy, a ty jsou základem šlechtění v dalších letech. Ostatní osivo je prodáno.

Šlechtění vybraného sortimentu
Dlouhodobým vývojem dospěli ve Veltrusích k orientaci zejména na rody Callistephus, Zinnia, Salvia a Tagetes. V sortimentu však mají na 150 různých odrůd nejen vyjmenovaných rodů. Jelikož šlechtění probíhá ve tříletém cyklu, každoročně je na ploše zhruba dvou hektarů vysázeno 50 druhů a odrůd letniček z vlastního šlechtitelského materiálu. Po předpěstování rostlin ve skleníku jsou výpěstky vysázeny na venkovní stanoviště, které se každoročně se obměňuje. Do 14 dnů po výsadbě je možno použít plečkovací stroj, později je možná údržba v bezplevelném stavu pouze motyčkami. Letničky potřebují pro optimální vývoj provzdušněnou půdu – tato pracovní operace je nutná i jako prevence proti chorobám jako např. fuzárium. Problémem obzvlášť výrazným zejména v letošním roce je zálivka výsadeb. Používána je voda z Vltavy, která však obsahuje semena plevelů a samotná realizace závlahy je velmi nákladná.
Ve zdejší provozovně pracuje pět zaměstnanců v čele s vedoucím stanice a výborným šlechtitelem Ing. Jiřím Poršem. Podle jeho zkušeností je termín výsadby jedním z nejdůležitějších činitelů ovlivňujících následný růst rostlin. Nejideálnější je výsadba opravdu mladých rostlin, u přerostlé sadby dochází ke stočení kořenů a tím zpoždění růstu. Optimální termín výsadby letniček je kolem 15. května, každý den zdržení se projeví na kvalitě rostlin.

Novinky i stálice
Při exkurzi letničkovými záhony zaujala přítomné nově vyšlechtěná odrůda Zinnia elegans ´Envy Double´, která je k dispozici v nabídce květinových osiv 2007/2008. Zajímavostí je v dnešní době velmi žádaná světle zelená barva květu. ´Envy Double´ je vhodná k výsadbě i řezu, výška se pohybuje kolem 50 cm. Další zajímavou odrůdou ostálek je ´Jiřinkokvětá červená´. Oproti prvně jmenované je vyšší a má výrazný plný červený květ. V nabídce jsou i odrůdy barvy růžové, bílé, oranžové a žluté.
Mezi stále žádané patří rostliny rodu Callistephus (v současnosti jsou zde množeny také pro zahraničního partnera). Neskutečná barevná škála a široká možnost jejich použití jsou zárukou úspěchu. Z důvodu zamoření českých zahrádek fuzáriem, způsobujícím fuzáriové vadnutí, je potřeba rostliny vysazovat na stejné stanoviště nejdříve po pěti až osmi letech.
V poslední době jsou ve výsadbách často používány rostliny rodu Salvia. Úspěšnou ve druhu splendens je odrůda ´Libochovický oheň´ – nízká s výrazným červeným květem. Ve druhu farinacea kraluje odrůda ´Gruppenblau´ – vysoká šalvěj s modrofialovým květem, vhodným i k sušení.
Často viděnou rostlinou letošních výsadeb je Verbena bonariensis ´Modrofialový´. Pro svou relativní nenáročnost, dlouhou dobu kvetení a vysoký estetický efekt je vhodná k použití zejména v městském prostředí. Z dalších zajímavostí ze šlechtění Sempry jmenujme např. Gaillardia pulchella ´Lorenziana směs´, která je zajímavá pro širokou paletu pastelových barev a neustálé nakvétání nových květů. Za nedostatečně doceněnou letničku považují ve Veltrusích Calendula officinalis. Odrůda ´Fiesta Gitana´ je nabízena v barevné směsi od světle žluté po oranžovou. S výškou mezi 30 a 40 cm je vhodnější pro městské výsadby než vysoké odrůdy.

Další aktivity
Rostliny vzešlé ze šlechtění Sempry byly v letošním roce dodány například na výsadby letničkových záhonů na Praze 3 (viz článek na straně 32) a pro podzimní výsadbu je domluvena dodávka dvouletek. Z další spolupráce s městy lze jmenovat Klatovy, které již 15. rokem odebírají materiál pro výsevy svých výsadeb. Z dalších aktivit se Sempra zúčastnila v loňském roce Krajinné výstavy bez hranic Cheb – Marktredwitz když uspěla ve výběrovém řízení na dodávku sadby letniček a dvouletek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *