Jak naložit s biologicky rozložitelnými odpady?

S odpady se setkáváme stále častěji v každodenním životě. Co je to vlastně odpad a co si pod tímto pojmem představíme? Podle platné legislativy, zákona č. 185/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) je odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů, které jsou v zákoně o odpadech přesně definované v příloze č. 1 tohoto zákona.

Odpady se dělí podle různých kritérií, např. podle původu vzniku (skupina odpadů začínající katalogovým číslem 02 je skupina odpadů z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin), další dělení je podle vlastností, tj. zda mají nebezpečné vlastnosti atd. Tento článek bude věnován nakládání  s biologicky rozložitelnými odpady (dále jen „BRO“).*

Text RNDr. Milada Vomastková, CSc.

MŽP

Foto archiv redakce

Celý text článku o nakládání s odpady naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 4/2014

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *