Jubilejní setkání jahodářů v Mělníku

X. ročník přátelského setkání pěstitelů jahodníků se konal v aule České zahradnické akademii Mělník. Organizátory hojně navštěvované akce, která si za dobu svého konání získala velkou přízeň nejen samotných pěstitelů jahodníku, ale i prodejců zpracovatelů jahod, je Unie ovocnářů severočeského regionu.

Slavnostního přivítání účastníků semináře se ujala ředitelka školy Ing. Anna Richterová. Po úvodním slovu Bc. Milana Hanče, iniciátora a obětavého organizátora vzdělávací akce, následovala prezentace odborných příspěvků domácích a zahraničních přednášejících. Kromě trendů v pěstebních technologiích jahodníků se věnovali novinkám v ochraně a výživě rostlin či novým možnostem odbytu jahodníkových plodů. Nechyběly ani informace o možnostech čerpání dotačních titulům na podporu pěstování jahodníku. Jahodník patří mezi velice citlivé komodity k poklesu teplot. Novinkám v ochraně sadů a plantáží před fyzikálními hrozbami, zejména radiačními mrazíky, se věnoval Ing. Jan Jemelka zastupující na českém a slovenském trhu firmu Royal Brinkman. Zmlžovač Pulsfog K30/20 Bio je zařízení určené k vyvíjení mlhy, jež slouží k ochraně porostů proti radiačním mrazíkům v jarním období. Přístroj se skládá z rámu, benzínového motoru a vlastní jednotky na vytváření mlžného oparu. Zařízení pracuje na principu puls-jet bez mechanických pohyblivých částí. Působením kinetické a tepelné energie na vstřikovaný roztok dochází k rozbití aplikované látky na velmi jemný aerosol. Kapalina (voda, farmaceutický glycerín) se částečně vypaří a přemění na viditelnou mlhu. Vzniklá mlhovina vytváří radiační bariéru zabraňující úniku teplého vzduchu z povrchu půdy a rostlin do atmosféry. Novinkou v nabízeném sortimentu na ochranu plodin proti krupobití je elektrické protikroupové dělo. Na rozdíl od hlučných a provozně náročných acetylénových protikroupových děl se vyznačuje tichým a levným provozem, snadnou mobilitou a možností dálkového ovládání GSM.

Text a foto Arnošt Jílek

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 5/2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *