Archiv pro rubriku: Květinářství

Filtr

Znovuobjevený svět pestrobarevných letniček

Označení letničky používáme pro květiny, které v jednom roce vysejeme, v poměrně krátké době vykvetou a vytvoří semena, načež v témže roce odumřou. Je to samostatná skupina rostlin, značně obsáhlá, která je pro své vlastnosti ve světě velmi oblíbena. Jsou to v podstatě jednoleté rostliny, které vynikají krásnými živými barvami...

Kategorie: Květinářství

Průhonické jiřinky (Dahlia sp.) pro sadovnické použití

Pěstování rodu Dahlia má v českých zemích dlouholetou tradici. Šlechtění nízké skupiny jiřinek Stern-Dahlia bylo v Průhonicích zahájeno v roce 1999 a pokračovalo do roku 2004. Šlechtění bylo zaměřeno zejména na typy s nízkým vzrůstem a raným nakvétáním, které jsou vhodné pro sadovnické velkoplošné výsadby a pěstování v nádobách.

Kategorie: Květinářství

Přátelské setkání tuzemských perenářů

Pro všechny stávající i potencionální velkoobchodní zákazníky a partnery připravilo botanické zahradnictví Holzbecher v první polovině září historicky první den otevřených dveří. Příchozí čekaly zajímavé přednášky a komentovaná prohlídka školkařského podniku. Ač v rouškách, nesl se celý den v Lelekovicích u Brna v duchu přátelského setkávání a neutuchajících diskusí o...

Kategorie: Květinářství

Prvorepublikové šlechtění trvalek Dendrologickou společností v Průhonicích

Článek popisuje historii o trvalkách vyšlechtěných v meziválečném období Dendrologickou společností v Průhonicích. Podrobně dokumentuje šest nově vyšlechtěných taxonů trvalek (Astilbe grandis × A. rubra, Geum × pruhonicianum, Heuchera × pruhoniciana, Sanguisorba × pruhoniciana, Thalictrum dipterocarpum var. album, Penstemon pruhonicianus), které byly uvedeny v nabídkových katalozích. Článek mapuje první zmínky,...

Kategorie: Květinářství

České květinářství v roce 2019

Podle ČSÚ dosáhla Česká republika v roce 2019 přírůstku hrubého domácího produktu o 2,4 %. To je sice o trochu méně než v roce 2018 (2,6 %), ale stále v růstovém trendu. Oficiální údaj o roční inflaci v ČR říká 2,8 %, tedy rovněž v růstovém trendu. U inflace to...

Kategorie: Květinářství

Severoamerické prérijní trvalky a jejich využití pro záhony z přímého výsevu

Článek předkládá výsledky vybraných taxonů trvalek severoamerických prérií ověřovaných v rámci experimentů zaměřených na hodnocení vhodnosti bylin pro zakládání záhonů z přímého výsevu. Experimenty byly realizovány na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v letech 2018 až 2019. Kritériem výběru potenciálně vhodných a v experimentu ověřovaných taxonů byla prosperita na suchých a slunných stanovištích. Cílem experimentů...

Kategorie: Květinářství

Průhonické šlechtění primulí

Zájem pěstitelů o tuto hrnkovou, skleníkovou a energeticky nenáročnou kulturu vedl již v polovině 80. let 20. století k rozhodnutí šlechtit tuto květinu ve VÚKOZ Průhonice. Je popsána dlouholetá systematická práce s druhy Primula vulgaris Huds. a Primula x polyantha Mill., získání rodičovských komponentů, technika křížení, dědičnost znaků, včetně dosažených výsledků...

Kategorie: Květinářství