Archiv pro rubriku: Květinářství

Filtr

České šlechtění kosatců bez kartáčků

Kosatce jsou atraktivní a hojně pěstované trvalky. Pěstují se nejspíš již od starověku. Kosatce bez přítomnosti kartáčku nebo hřebínku ve vnějších okvětních lístcích jsou ve starší literatuře označované jako sekce Apogon a nově jsou zahrnovány do podrodů Limniris, Nepalensis a Pardanthopsis (oddenkaté kosatce bez kartáčku). Většina bezkartáčkatých kosatců je při...

Kategorie: Květinářství

Méně známé, ale perspektivní trvalky pro stanoviště s nedostatkem vláhy: cisty a sápy

Rod cist (Cistus) patří mezi typické dřeviny většiny oblastí Středozemí. Zahrnuje zhruba 20 druhů a je jedním z nejvýznamnějších prvků tamních křovinatých společenstev typu macchie a garrigue. Obvykle se jedná o nižší, často stálezelené keře, které časně zjara nakvétají velkými bílými nebo růžovými květy. Podle druhu dorůstají 80 až 150...

Kategorie: Květinářství

Kaly – okrasné rostliny zahrad i bytů

Rod Zantedeschia (kala, kornoutice) získal své jméno na počest významného italského botanika G. Zantedeschiho, původně však byly rostliny pojmenovány jako rod Calla, což v řečtině znamená výraz pro krásu. Kaly jsou řazeny do čeledě rostlin árónovitých (Araceaee). Tato čeleď zaujímá zejména svým rozsahem a pestrostí významné postavení v rostlinné říši,...

Kategorie: Květinářství

Petrklíče a tulipány v zahradnické tradici Průhonic

Již tradičně se v průhonické Dendrologické zahradě mohou návštěvníci pokochat rozkvetlými petrklíči a tulipány. Výstava Petrklíče a tulipány v zahradnické tradici Průhonic letos probíhá od 26. března do 26. května. Na vernisáži výstavy v Návštěvnickém centru Dendrologické zahrady nechyběli mnozí významní šlechtitelé z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a...

Kategorie: Květinářství

Méně známé, ale perspektivní trvalky pro stanoviště s nedostatkem vláhy: chrpy a včelníky

V dnešním díle si představíme perspektivní suchomilné zástupce dvou rodů vytrvalých bylin, a to rodu chrpa (Centaurea) a včelník (Dracocephalum). Obecně samozřejmě nelze tyto rody považovat za málo známé. V zahradnické kultuře se řadu desetiletí pěstují mnozí jejich zástupci (zejména u chrp). I zde lze ale objevit druhy opomíjené, ale...

Kategorie: Květinářství

Historické petrklíče původem z Průhonic

Článek popisuje historii a první zmínky o pěstování petrklíčů v Průhonicích. Podrobně uvádí první čtyři křížence petrklíčů, které vznikly mezi lety 1913 až 1918. Jedná se o Primula x silva-taroucana C.K.Schneid. & Zeman, xCortoprimula schneideriana Domin a Primula zemaniana Domin a Primula x pruhoniciana Silva-Tarouca & Schneider. Příspěvek podrobně popisuje...

Kategorie: Květinářství

Květinářské a floristické dny 2019

Ve dnech 22. a 23. 2. 2019 se v Praze uskutečnily Květinářské a floristické dny a členská schůze Svazu květinářů a floristů České republiky z. s. (SKF ČR) 2019. Členské schůzi, která se konala v Jiráskově vile v Botanické zahradě Střední odborné školy Jarov v pražských Malešicích, předcházely odborné přednášky...

Kategorie: Květinářství

Méně známé, ale perspektivní trvalky pro stanoviště s nedostatkem vláhy – Bobovité trvalky pro sušší stanoviště

Kromě relativně často pěstovaného vlčího bobu mnoholistého (Lupinus polyphyllus) a jeho kultivarů nepatří trvalky z čeledi bobovitých (Fabaceae) k běžně vídaným zahradním rostlinám. I zde se ale nabízí několik zajímavých rodů a druhů, z nichž mnohé rovněž velmi dobře snášejí stanoviště s relativním nedostatkem vláhy.

Kategorie: Květinářství