Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Bakterie Acidovorax citrulli – riziko pro tykvovité plodiny

Bakterie Acidovorax citrulli je původcem bakteriální skvrnitosti tykvovitých plodin. Poprvé byly příznaky této choroby pozorovány v roce 1965 ve Spojených státech amerických na sazenicích vodního melounu. Vzhledem k dosud zaznamenaným hospodářským škodám představuje tento patogen významné riziko i pro pěstování tykvovitých plodin na evropském kontinentu.

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství

Monitoring degradace reziduí pesticidů v peckovinách

V rámci experimentální práce byl sledován vliv posklizňového ošetření účinnou látkou 1-metylcyklopropen (1-MCP) a ozónem na dynamiku degradace reziduí vybraných pesticidů v čerstvých a skladovaných plodech peckovin. Byla stanovována rezidua 17 účinných pesticidních látek (propineb, dithianon, mancozeb, iprodion, trifloxystrobin, boscalid, pyraclostrobin, cyprodinil, fludioxonil, fluopyram, tebuconazol, fenpyrazamin, fenhexamid, myclobutanil, thiacloprid, pirimicarb...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Vplyv fytohormónov na fytoplazmou ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’ infikované rastliny kôstkovín

V pokuse bol sledovaný vplyv exogénnej aplikácie fytohormónov: auxínu indolyl-3-maslovej kyseliny a brassinosteroidu epibrassinolid na fytoplazmou ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’ infikované rôzne cilitvé podpníky M-VA-2 (marhuľový semenáč) a GF-305 (broskyňový semenáč). Jednalo sa o nádobový trojročný pokus (2018–2020) udržovaný v podmienkach technickej izolácie. Vplyv aplikácie fytohormónov bol sledovaný na koncentrácii fytoplazmy...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Šlechtění odrůd jabloní s trvalou rezistencí ke strupovitosti

Projekt VINQUEST zahájený v roce 2009 přinesl první informace o frekvenci prolomení genů rezistence Venturia inaequalis a geografické distribuci ras strupovitosti schopných způsobit toto prolomení. Jako nejvíce slibné geny rezistence pro použití ve šlechtění odrůd s trvalou rezistencí se ukazují geny Rvi5, Rvi11, Rvi12, Rvi14 a Rvi15 s malou frekvencí...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Libavka – pěstování, choroby a škůdci

V 18. století byla libavka (Gaultheria Kalm ex L., Ericaceae), vyskytující se v Severní Americe, pojmenována po švédském lékaři a botanikovi Hugovi Gaulthierovi. V současné době je do rodu Gaultheria zahrnuto 169–189 druhů (údaje se značně rozcházejí), mezi nimiž se vyskytují jak poléhavé (G. procumbens) či nízké (výška méně než...

Kategorie: Ochrana rostlin, Školkařství

Potenciál využitia precízneho poľnohospodárstva v ochrane ovocných plodín

V súčasnej dobe je jediná efektívna ochrana v sadoch a viniciach možná iba pri preventívnej plošnej aplikácií chemických prípravkov. Niekoľkomesačné obdobie primárnych infekcií hlavných hospodárskych patogénov si vyžaduje proporciálnu chemickú ochranu. Následkom tohto stavu ostáva množstvo použitých chemických prípravkov za vegetáciu na vysokom čísle a ich počet ostáva po mnoho...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství