Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Vyhodnocení vlivu teploty na projev symptomů fytoplazmové proliferace jabloně

V letech 2015–2018 byl prováděn výzkum vlivu teploty na vývoj infekce fytoplazmy Candidatus Phytoplasma mali a projev symptomů. Rostliny odrůdy Golden Delicious byly inokulovány dvěma izoláty s odlišnou virulencí a pěstovány v hmyzuprostých síťovnících na pěti lokalitách s rozdílnými klimatickými podmínkami. Na základě měření teploty vzduchu, testování rostlin pomocí real-time...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Hodnocení citlivosti vybraných odrůd jabloní k fytoplazmové proliferaci jabloně

Během let 2017 až 2018 byl prováděn výzkum citlivosti k fytoplazmové proliferaci jabloně, a to u odrůd Šampion Reno II., Red Spring, Red Idared a Rozela. Byly založeny pokusné varianty na podnožích jabloňový semenáč, M9 a MM106, které byly inokulovány dvěma izoláty Candidatus Phytoplasma mali s různou virulencí. Pokusné rostliny...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Vrtule rakytníková – nejzávažnější škůdce rakytníku

Ještě nedávno byl rakytník řešetlákový považován za ovocnou plodinu, která není v Evropě napadána významnými škodlivými organismy. Tento důležitý a dosud ne zcela doceněný zdroj řady významných látek pro lidskou výživu, zejména vitamínu C, je v posledních letech v řadě evropských zemí napadán škůdcem pocházejícím ze Sibiře, vrtulí rakytníkovou. Jeho...

Kategorie: Ochrana rostlin

Hnojiva ICL v tuzemsku oslavila čtvrtstoletí

Společnost ICL Specialty Fertilizers pozvala v listopadu své obchodní partnery na setkání v komplexu Šlechtitelské stanice vinařské ve Velkých Pavlovicích, kde jim zástupci z České republiky, Maďarska i Nizozemska prezentovali výsledky polních pokusů ICL hnojiv a představili celé portfolio produktů včetně nových tekutých hnojiv. O své zkušenosti se podělili i...

Kategorie: Ochrana rostlin

Tesařík Xylotrechus chinensis – riziko nejen pro morušovníky

Tesařík Xylotrechus chinensis je původní asijský druh z čeledi tesaříkovití (Cerambycidae), který byl nedávno zjištěn ve Španělsku a Řecku jako původce chřadnutí morušovníků. V oblastech původního výskytu škůdce jsou za jeho hostitele považovány též jabloně, hrušně a réva vinná. Vzhledem k důležitosti těchto hostitelských rostlin na evropském kontinentu představuje X....

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství, Školkařství

ICPP Boston: Zdraví rostlin v globální ekonomice

Na přelomu července a srpna 2018 se v Hynes Convention Center v Bostonu konal již po jedenácté mezinárodní kongres ochrany rostlin ICPP, tentokrát s podtitulem Plant Health in a Global Ekonomy. Pořadateli jsou organizace International Society for Plant Protection (ISPP) a The American Phytopathological Society (APS). V letošním roce se...

Kategorie: Ochrana rostlin