Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Využití ultranízkých teplot k uchovávání a ozdravování genetických zdrojů

Genové banky po celém světě hrají zásadní roli v uchovávání genetických zdrojů rostlin. V závislosti na druhu a formě rostlinného pletiva byla vyvinuta řada způsobů uchovávání těchto genetických zdrojů. Jedním z nich je takzvaná kryoprezervace využívající extrémně nízké teploty kapalného dusíku. Na základě této metody byly objeveny také pozitivní účinky...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Jarní ochrana jádrovin

Zatímco lid „nepěstební“ očekává netrpělivě jarní sluníčko, aby si užíval procházek probouzející se přírodou a radoval se z každého vyrašeného pupene a prvních zelených lístečků, lidu „pěstebnímu“ (a tedy i ovocnářům) začínají starosti a hektické období. Vedle jiných agrotechnických úkonů musí zvládnout v potřebném čase a správném termínu též kvalitní...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Polník Agrilus mali – riziko pro pěstování jabloní

Polník Agrilus mali je dřevokazným broukem, který působí významné škody na jabloních. Jedná se původem o asijský druh škůdce, který by představoval vysoké riziko pro pěstování jabloní i na evropském kontinentu v případě jeho zavlečení. Polník Agrilus mali taxonomicky náleží do řádu brouci (Coleoptera), čeledi krascovití (Buprestidae). Jeho původní zeměpisné...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Jak pěstovat brugmansii a určit příčinu či původce jejích onemocnění

Druhy rodu Brugmansia (Solanaceae), známé také pod názvem andělské trumpety, patří k oblíbeným okrasným nádobovým rostlinám. Nejsou přespříliš náročné na podmínky prostředí, nicméně pokud svým vzhledem neodpovídají představám pěstitele, je nezbytné určit příčinu či původce onemocnění. Možností je poměrně mnoho. V současné době je popsáno sedm druhů brugmansií, které jsou...

Kategorie: Ochrana rostlin, Školkařství

Jak eliminovat rezidua herbicidů v zelenině

Rezidua pesticidů v potravinách jsou stále důkladněji kontrolována a zejména u ovoce a zeleniny dochází občas k záchytům vzorků, které nesplňují platné normy. Při kontrolách prováděných Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí bývá nejčastěji zachycena potravina, která obsahuje rezidua pesticidu, který není v EU buď vůbec registrován, nebo není registrován k...

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství

Cizí škodlivé organismy se u nás rozšiřují

Rok 2020 se zapsal do dějin jako Mezinárodní rok zdraví rostlin. Od roku 2021 se bude každoročně 12. května slavit Mezinárodní den zdraví rostlin. Zdravotní stav pěstovaných plodin má podstatný vliv na kvalitu potravinářské produkce. Zajímavé informace nejen z oblasti kvality zemědělských i zahradnických produktů a potravin zazněly na videokonferenci...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Bakterie Acidovorax citrulli – riziko pro tykvovité plodiny

Bakterie Acidovorax citrulli je původcem bakteriální skvrnitosti tykvovitých plodin. Poprvé byly příznaky této choroby pozorovány v roce 1965 ve Spojených státech amerických na sazenicích vodního melounu. Vzhledem k dosud zaznamenaným hospodářským škodám představuje tento patogen významné riziko i pro pěstování tykvovitých plodin na evropském kontinentu.

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství