Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Mechanizační prostředky pro aplikaci herbicidů ve vinicích a sadech

Aplikace herbicidů ve vinicích a sadech představuje v posledních letech velmi aktuální téma. Jedná se především o dodržení správného dávkování a také přesnou distribuci zvoleného přípravku na rostlinný pokryv v oblasti meziřadí a příkmenných pásů. Středem zájmu se stává otázka omezení ztrát vlivem úletu aplikační kapaliny, která způsobuje zatížení okolního...

Kategorie: Ochrana rostlin, Vinohradnictví

Srovnání účinnosti pesticidů Signum a Sporgon 50 WP proti moniliniové spále višní

Účinnost nového fungicidu Signum byla srovnávána se standardem Sporgon 50 WP v testech prováděných v roce 2013 ve VŠÚO Holovousy. Maloparcelkové pokusy byly uskutečněny na odrůdě višně ´Morela pozdní´. V testech byl samostatně hodnocen výskyt choroby na květech a výhonech. Účinnost ošetření přípravkem Signum dosáhla u květů 93,4 % a...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Biochar – „uhlí“, které má zelenou

Rostoucí hladina oceánů, změna rozložení srážek a mnoho dalších charakteristik doprovázejících změnu klimatu jsou často přisuzovány hlavnímu činiteli – zvyšujícím se emisím CO2 do atmosféry. Bez ohledu na to, do jaké míry je změna klimatu ovlivněna chováním člověka či přírodou samotnou, existuje řada opatření, která mohou případné dopady nejen zmírnit,...

Kategorie: Ochrana rostlin

Rezidua pesticidů v ovoci a zelenině a možnosti jejich regulace

Pro ovoce a zeleninu, které jsou převážně konzumovány v čerstvém stavu, představují rezidua pesticidů rizika pro zdraví lidí. Jejich výskyt v potravinách je regulován evropskou legislativou, která se stále zpřísňuje a jejíž dodržování je kontrolováno orgány státního dozoru. Výsledky monitoringu v ovoci a zelenině dokladují, že přestože jsou legislativní požadavky...

Kategorie: Ochrana rostlin

Systémy hnojení okrasných dřevin v kontejnerech

Ve školkařské produkci v České republice se výživa dřevin v kontejnerech zajišťuje převážně hnojivy s řízeným uvolňováním. Hnojiva s řízeným uvolňováním (překlad anglického výrazu controlled release fertilizer, používá se zkratka CRF) jsou granule rozpustných hnojiv potažené polopropustnou membránou.

Kategorie: Ochrana rostlin

Choroby a škůdci frézií (Freesia hybrida)

Frézie patří k významným a oblíbeným květinám s příjemnou vůní, pěstované na řez v zimních měsících. Frézie pocházejí z jižní Afriky. Původní druhy daly vzniknout velkému množství odrůd označovaných jako Freesia hybrida. Dnes pěstované odrůdy mají jednoduché nebo plné květy, v nejrůznějších odstínech barev od bílé až po modrofialovou....

Kategorie: Květinářství, Ochrana rostlin

Významný defoliátor opadavých rododendronů

Pěnišníky se pro své nápadné a pestrobarevné květy staly již v minulosti oblíbenou okrasnou dřevinou a žádaným obchodním artiklem. Jejich četné druhy a kultivary jsou běžně vysazovány a pěstovány v mnoha oblastech světa, často i velmi daleko od areálů jejich původního výskytu. Výrazné estetické funkce rododendronů umocněné zejména v době...

Kategorie: Ochrana rostlin, Školkařství