Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Odumírání cypřišovitých rostlin v důsledku sucha a zmnožení kůrovců rodu Phloeosinus

Různé taxony zeravů – tújí (Thuja sp.), cypřišků (Chamaecyparis sp.) a jalovců (Juniperus sp.), jsou u nás tradičními zástupci široké čeledi cypřišovitých rostlin (Cupressaceae) a vzhledem ke své různorodosti, široké nabídce a příznivým užitným vlastnostem, také patří k nejčastěji pěstovaným jehličnanům v účelových zahradních výsadbách. Přes rozdílné názory odborné i...

Kategorie: Ochrana rostlin, Školkařství

Spektrum chorob hortenzií

V posledních letech se výrazně zvýšil zájem o velkokvěté keřovité hortenzie. Jejich vzhled, zdravotní stav i tržní hodnota mohou být významně ovlivněny listovými patogeny. V průběhu dvou let (2017–2018) byl v zahradnictvích, školkách, sklenících a volných výsadbách na jižní Moravě u druhu Hortenzia spp. sledován výskyt patogenů.

Kategorie: Ochrana rostlin, Školkařství

Snížení rizika přenosu fytoplazmy při množení letním očkováním

Fytoplazmové chřadnutí hrušní je významné onemocnění, jehož původcem je fytoplazma ´Candidatus Phytoplasma pyri´ a hlavními hostiteli hrušeň a kdouloň. Za účelem ozdravení odrůd postižených touto chorobou byla zkoumána možnost snížení rizika přenosu infekce z matečné rostliny při přípravě nového pěstebního materiálu. Dobré výsledky byly zaznamenány u letního očkování.

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Ověření účinnosti alternativních přípravků proti strupovitosti jabloně

V polních maloparcelkových testech byla hodnocena účinnost pěti alternativních přípravků proti strupovitosti jabloně způsobené houbou Venturia inaequalis. Aplikace přípravků byla prováděna opakovaně od dubna do konce června. Hodnocení napadení houbou V. inaequalis na listech a plodech bylo provedeno po ukončení ošetřování. Nejlepších výsledků (nejnižšího napadení) bylo dosaženo v případě přípravku...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Výsledky výzkumu virulence izolátů fytoplazmy proliferace jabloně

V letech 2015–2018 byl proveden výzkum virulence izolátů fytoplazmy proliferace jabloně nalezených na území ČR. Bylo vybráno 28 izolátů, u kterých byla virulence zjišťována pomocí hodnocení symptomů na testovaných stromech a na pokusných indikátorových rostlinách. Dále byla analyzována jejich genetická variabilita na základě sekvence genu "imp". Jeden izolát byl vyhodnocen...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Lýkohub Dendroctonus valens – riziko pro pěstování borovic

Lýkohub Dendroctonus valens je původně severoamerickým druhem, který byl zavlečen do Číny (provincie Šan-si) na začátku 80. let minulého století. Odhaduje se, že tento škůdce dosud v Číně zapříčinil úhyn více než deseti milionů borovic. Vzhledem k jeho „kontinentálnímu“ skoku a závažnosti škod způsobených v Číně, lze tohoto škůdce považovat...

Kategorie: Ochrana rostlin