Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Choroby a škůdci zahradních fuchsií (Fuchsia x hybrida)

Fuchsie, tato krásná a vděčná květina, přichází po období zapomenutí opět do našich příbytků a zahrad. Zahradní fuchsie byly vyšlechtěny z původních druhů pocházejících hlavně z horských oblastí Střední a Jižní Ameriky. Bylo vyšlechtěno na 10 000 odrůd fuchsií. Jednotlivé kultivary se odlišují silou růstu, větvením, způsobem růstu a barevnou...

Kategorie: Ochrana rostlin

Může glyfosát poškodit následné výsadby?

Herbicidy na bázi glyfosátu jsou v současné době nejpoužívanějšími přípravky proti plevelům. Jsou široce využívány v zemědělství, lesnictví, ve veřejné zeleni i k likvidaci plevelů na komunikacích a v jejich okolí. Po mnoho let byly považovány za zcela bezpečné pro následné plodiny, půdu i pro ekosystémy. Novější výzkumy i některé...

Kategorie: Ochrana rostlin

Poruchy vo výžive černíc súvisiace s horčíkom

Medzi drobné ovocie, ktorého pestovanie sa v súčasnosti veľmi rozširuje,patrí ostružina černicová – Rubus fruticosus L. (černica). Má atraktívne, chutné plody, bohaté na vitamíny C, A, E, B, K, PP a minerálne látky (horčík, vápnik, jód, fosfor, železo, draslík), s vysokou nutričnou hodnotou a rôznorodým spracovaním. Na pestovanie je nenáročná,...

Kategorie: Ochrana rostlin

Mechanizační prostředky pro aplikaci herbicidů ve vinicích a sadech

Aplikace herbicidů ve vinicích a sadech představuje v posledních letech velmi aktuální téma. Jedná se především o dodržení správného dávkování a také přesnou distribuci zvoleného přípravku na rostlinný pokryv v oblasti meziřadí a příkmenných pásů. Středem zájmu se stává otázka omezení ztrát vlivem úletu aplikační kapaliny, která způsobuje zatížení okolního...

Kategorie: Ochrana rostlin, Vinohradnictví

Srovnání účinnosti pesticidů Signum a Sporgon 50 WP proti moniliniové spále višní

Účinnost nového fungicidu Signum byla srovnávána se standardem Sporgon 50 WP v testech prováděných v roce 2013 ve VŠÚO Holovousy. Maloparcelkové pokusy byly uskutečněny na odrůdě višně ´Morela pozdní´. V testech byl samostatně hodnocen výskyt choroby na květech a výhonech. Účinnost ošetření přípravkem Signum dosáhla u květů 93,4 % a...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Biochar – „uhlí“, které má zelenou

Rostoucí hladina oceánů, změna rozložení srážek a mnoho dalších charakteristik doprovázejících změnu klimatu jsou často přisuzovány hlavnímu činiteli – zvyšujícím se emisím CO2 do atmosféry. Bez ohledu na to, do jaké míry je změna klimatu ovlivněna chováním člověka či přírodou samotnou, existuje řada opatření, která mohou případné dopady nejen zmírnit,...

Kategorie: Ochrana rostlin

Rezidua pesticidů v ovoci a zelenině a možnosti jejich regulace

Pro ovoce a zeleninu, které jsou převážně konzumovány v čerstvém stavu, představují rezidua pesticidů rizika pro zdraví lidí. Jejich výskyt v potravinách je regulován evropskou legislativou, která se stále zpřísňuje a jejíž dodržování je kontrolováno orgány státního dozoru. Výsledky monitoringu v ovoci a zelenině dokladují, že přestože jsou legislativní požadavky...

Kategorie: Ochrana rostlin