Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Ekologická forma ochrany peckovin proti moniliniové spále květů

V laboratorních podmínkách byla testována účinnost přípravků pro ekologickou produkci meruněk v ochraně proti moniliniové spále květů způsobená patogenem Monilinia laxa. Přípravky a jejich kombinace byly aplikovány na odrůdy meruněk Harogem a Veharda. Testovány byly přípravky Flowbrix, Sulfurus, Myco-Sin, Lime sulphur, VitiSan, Boni Protect a jako kontrola byl použit referenční...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Choroby a škůdci zimostrázu

Zimostráz (Buxus L.) je oblíbený stálezelený keř nebo menší stromek s drobnými zelenými listy, který se stává ozdobou zahrady i v zimním období. Jeho domovinou je Středozemí, východ Asie a je rozšířen také ve střední Americe. Pro naše klimatické podmínky jsou významné dva druhy: zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens) a zimostráz...

Kategorie: Ochrana rostlin, Školkařství

Modelový ekologický sad – druhý rok projektu – II. díl

V minulém vydání časopisu Zahradnictví jsme se dozvěděli o pokračování projektu Modelový ekologický sad, který byl zahájen v roce 2017. Měli jsme možnost se seznámit s praktickými zkušenostmi z uplynulé sezóny, a to co se týče výživy sadů, tak konkrétních ochranářských zásahů a jejich načasování. Nyní pojďme na předchozí článek...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Vliv reziduí pesticidů na antioxidační aktivitu meruněk

V rámci této studie byla sledována dynamika degradace reziduí vybraných pesticidů u meruněk v čerstvých i skladovaných plodech a sledován vliv posklizňového ošetření 1-metylcyklopropenem (1-MCP) a ozónem na celkovou antioxidační aktivitu. Byla analyzována rezidua devíti účinných pesticidních látek (pyraclostrobin, boscalid, myclobutanil, fenhexamid, fenpyrazamin, thiacloprid, acetamiprid, trifloxystrobin a pirimicarb) v čerstvých...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Housenky – významní škůdci rostlin

Housenky jsou nedílnou součástí vývojového cyklu každého motýla. Zatímco přítomnost motýlů jako dospělých jedinců je širokou veřejností zpravidla vnímána pozitivně především díky velkým a mnohdy nápadně pestrobarevným křídlům, jejich vývojová stadia – housenky, jsou často opomíjeny a bývají často už jen na základě vizuálního vjemu hodnoceny spíše negativně.

Kategorie: Ochrana rostlin

Štítenka Fiorinia phantasma – riziko pro okrasné rostliny

Štítenka Fiorinia phantasma je škůdcem pocházejícím z jihovýchodní Asie, který je nejčastěji spojován s palmami, ale napadá také řadu dalších okrasných rostlin a ovocných plodin. Vzhledem k nedávným záchytům F. phantasma na skleníkových rostlinách dovezených do Evropy představuje tento škůdce významné riziko pro okrasné rostliny i na starém kontinentu.

Kategorie: Ochrana rostlin

Výskyt škůdců polní zeleniny v roce 2018

V roce 2018 byl prováděn pravidelný monitoring škůdců polní zeleniny v Polabí. Nejvyšší škodlivost byla zaznamenána u molice vlaštovičníkové, dřepčíků rodu Phyllotreta a zápředníčka polního. Nadprůměrně teplé počasí časně zjara ovlivnilo pozitivně výskyt škůdců, naopak suché a horké počasí v letních měsících mělo opačný efekt.

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství