Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Modelový ekologický sad – druhý rok projektu – II. díl

V minulém vydání časopisu Zahradnictví jsme se dozvěděli o pokračování projektu Modelový ekologický sad, který byl zahájen v roce 2017. Měli jsme možnost se seznámit s praktickými zkušenostmi z uplynulé sezóny, a to co se týče výživy sadů, tak konkrétních ochranářských zásahů a jejich načasování. Nyní pojďme na předchozí článek...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Vliv reziduí pesticidů na antioxidační aktivitu meruněk

V rámci této studie byla sledována dynamika degradace reziduí vybraných pesticidů u meruněk v čerstvých i skladovaných plodech a sledován vliv posklizňového ošetření 1-metylcyklopropenem (1-MCP) a ozónem na celkovou antioxidační aktivitu. Byla analyzována rezidua devíti účinných pesticidních látek (pyraclostrobin, boscalid, myclobutanil, fenhexamid, fenpyrazamin, thiacloprid, acetamiprid, trifloxystrobin a pirimicarb) v čerstvých...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Housenky – významní škůdci rostlin

Housenky jsou nedílnou součástí vývojového cyklu každého motýla. Zatímco přítomnost motýlů jako dospělých jedinců je širokou veřejností zpravidla vnímána pozitivně především díky velkým a mnohdy nápadně pestrobarevným křídlům, jejich vývojová stadia – housenky, jsou často opomíjeny a bývají často už jen na základě vizuálního vjemu hodnoceny spíše negativně.

Kategorie: Ochrana rostlin

Štítenka Fiorinia phantasma – riziko pro okrasné rostliny

Štítenka Fiorinia phantasma je škůdcem pocházejícím z jihovýchodní Asie, který je nejčastěji spojován s palmami, ale napadá také řadu dalších okrasných rostlin a ovocných plodin. Vzhledem k nedávným záchytům F. phantasma na skleníkových rostlinách dovezených do Evropy představuje tento škůdce významné riziko pro okrasné rostliny i na starém kontinentu.

Kategorie: Ochrana rostlin

Výskyt škůdců polní zeleniny v roce 2018

V roce 2018 byl prováděn pravidelný monitoring škůdců polní zeleniny v Polabí. Nejvyšší škodlivost byla zaznamenána u molice vlaštovičníkové, dřepčíků rodu Phyllotreta a zápředníčka polního. Nadprůměrně teplé počasí časně zjara ovlivnilo pozitivně výskyt škůdců, naopak suché a horké počasí v letních měsících mělo opačný efekt.

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství

Kyjatka Illinoia liriodendri – škůdce liliovníku tulipánokvětého

Kyjatka Illinoia liriodendri je invazním škůdcem, jehož původní domovinou jsou Spojené státy americké, a který byl na přelomu tisíciletí zavlečen na evropský kontinent. V roce 2015 byl jeho výskyt zaznamenán rovněž na území České republiky, a to na liliovníku tulipánokvětém, okrasné dřevině atraktivní květy, jež je zároveň hlavním hostitelem tohoto...

Kategorie: Ochrana rostlin, Školkařství

Bioagens v ochraně rostlin

Bioagens jsou prostředky na ochranu rostlin obsahující živé makroorganismy (mimo obratlovce), a to ve formě výrobku pro koncového uživatele. Základní rozdělení je na predátory, parazitoidy a parazitické hlístice. Bioagens jsou jednou z možností nechemické ochrany, a lze je použít v produkci ovoce a zeleniny, ale také při pěstování okrasných rostlin....

Kategorie: Ochrana rostlin