Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Výsledky výzkumu virulence izolátů fytoplazmy proliferace jabloně

V letech 2015–2018 byl proveden výzkum virulence izolátů fytoplazmy proliferace jabloně nalezených na území ČR. Bylo vybráno 28 izolátů, u kterých byla virulence zjišťována pomocí hodnocení symptomů na testovaných stromech a na pokusných indikátorových rostlinách. Dále byla analyzována jejich genetická variabilita na základě sekvence genu "imp". Jeden izolát byl vyhodnocen...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Lýkohub Dendroctonus valens – riziko pro pěstování borovic

Lýkohub Dendroctonus valens je původně severoamerickým druhem, který byl zavlečen do Číny (provincie Šan-si) na začátku 80. let minulého století. Odhaduje se, že tento škůdce dosud v Číně zapříčinil úhyn více než deseti milionů borovic. Vzhledem k jeho „kontinentálnímu“ skoku a závažnosti škod způsobených v Číně, lze tohoto škůdce považovat...

Kategorie: Ochrana rostlin

Poruchy a patogeny pěnišníků

Pěnišníky (Rhododendron spp.) patří k oblíbeným okrasným dřevinám, které se vyskytují v nesčetných druzích, poddruzích a kultivarech, s čímž souvisí i jejich rozmanité nároky na pěstování. Obecně vyžadují dobře drenážované půdy s nižším pH (4,5–6). Přestože nesnášejí mokré půdy, k založení květních pupenů potřebují během léta dostatek vody, nejlépe vyšší...

Kategorie: Ochrana rostlin, Školkařství

Ekologická forma ochrany peckovin proti moniliniové spále květů

V laboratorních podmínkách byla testována účinnost přípravků pro ekologickou produkci meruněk v ochraně proti moniliniové spále květů způsobená patogenem Monilinia laxa. Přípravky a jejich kombinace byly aplikovány na odrůdy meruněk Harogem a Veharda. Testovány byly přípravky Flowbrix, Sulfurus, Myco-Sin, Lime sulphur, VitiSan, Boni Protect a jako kontrola byl použit referenční...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Choroby a škůdci zimostrázu

Zimostráz (Buxus L.) je oblíbený stálezelený keř nebo menší stromek s drobnými zelenými listy, který se stává ozdobou zahrady i v zimním období. Jeho domovinou je Středozemí, východ Asie a je rozšířen také ve střední Americe. Pro naše klimatické podmínky jsou významné dva druhy: zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens) a zimostráz...

Kategorie: Ochrana rostlin, Školkařství

Modelový ekologický sad – druhý rok projektu – II. díl

V minulém vydání časopisu Zahradnictví jsme se dozvěděli o pokračování projektu Modelový ekologický sad, který byl zahájen v roce 2017. Měli jsme možnost se seznámit s praktickými zkušenostmi z uplynulé sezóny, a to co se týče výživy sadů, tak konkrétních ochranářských zásahů a jejich načasování. Nyní pojďme na předchozí článek...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Vliv reziduí pesticidů na antioxidační aktivitu meruněk

V rámci této studie byla sledována dynamika degradace reziduí vybraných pesticidů u meruněk v čerstvých i skladovaných plodech a sledován vliv posklizňového ošetření 1-metylcyklopropenem (1-MCP) a ozónem na celkovou antioxidační aktivitu. Byla analyzována rezidua devíti účinných pesticidních látek (pyraclostrobin, boscalid, myclobutanil, fenhexamid, fenpyrazamin, thiacloprid, acetamiprid, trifloxystrobin a pirimicarb) v čerstvých...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Housenky – významní škůdci rostlin

Housenky jsou nedílnou součástí vývojového cyklu každého motýla. Zatímco přítomnost motýlů jako dospělých jedinců je širokou veřejností zpravidla vnímána pozitivně především díky velkým a mnohdy nápadně pestrobarevným křídlům, jejich vývojová stadia – housenky, jsou často opomíjeny a bývají často už jen na základě vizuálního vjemu hodnoceny spíše negativně.

Kategorie: Ochrana rostlin