Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Regulace systémů pro řízení prostředí ve sklenících

Zakryté pěstební prostory jsou lehké stavby s malou tepelněizolační schopností a energeticky značně náročné. Proto se hledají možnosti, jak tuto náročnost zmírnit. Cesty k tomu jsou: vícevrstvé kryty skleníků, krycí materiály s povrchy odrážejícími dlouhovlnné infračervené záření (omezují noční vychládání skleníků), omezování tepelných mostů zakrýváním tepelně vodivých konstrukcí tepelně izolačními...

Kategorie: Květinářství, Ovocnářství, Školkařství

V. mezinárodní konference na Kypru

V pořadí již páté celosvětové setkání odborníků v problematice skladování, posklizňové úpravy a marketingu zahradnických plodin se uskutečnilo ve dnech 9. až 13. června 2014 v Kyperské republice v okresu Paphos. Poměrně značná část vyhrazeného času byla přirozeně věnována ovocným komoditám.

Kategorie: Ovocnářství, Reportáž

Hodnocení účinnosti fungicidu Luna Experience

V maloparcelkových pokusech byla hodnocena účinnost aplikace fungicidu Luna Experience proti moniliniové spále višní způsobené houbou Monilinialaxa (Aderh. et Ruhland) Honey (anamorfa: Monilialaxa (Ehrenb.) Sacc. etVoglino). Pokusné varianty byly aplikovány na višních odrůdy ´Morela pozdní´. Účinnými látkami přípravku Luna Experience jsou fluopyram a tebuconazole.

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Možnosti ovocnářské spolupráce v Gruzii

Ve dnech 14. až 15. dubna 2014 byla uskutečněna pracovní návštěva Gruzie v souvislosti s účastí na II. sympoziu věnovaném převážně botanickým zdrojům ovocných dřevin a jejich souvztažnostem ke kulturním ovocným druhům v sousedním Ázerbájdžánu se dvěma stěžejními body programu a to monitoringu možného vstupu do spolupráce v oblasti české...

Kategorie: Ovocnářství

II. mezinárodní ovocnářské sympozium v Baku

Ve dnech 6. až 12 dubna letošního roku se konalo v Ázerbájdžánu druhé sympozium věnované převážně botanickým zdrojům ovocných dřevin a jejich souvztažnostem ke kulturním ovocným druhům – II International symposium on wild relatives of subtropical and temperate fruit and nut crop.

Kategorie: Ovocnářství

Bilancování i výhled našeho ovocnářství

Královehradecké kongresové centrum Aldis hostilo 58. setkání ovocnářů – Ovocnářské dny. Akce se zúčastnili pěstitelé ovoce, politici, zástupci města Hradec Králové či Agrární komory. V rámci jednotlivých příspěvků zhodnotili rok uplynulý, diskutovalo se o prognóze na rok stávající a nechyběla řada přednášek o novinkách v legislativě, ochraně plodin i nových...

Kategorie: Ovocnářství

Produkce ovoce dlouhodobě klesá

Podle odhadu sklizně ovoce provedeného k 15. 6. 2014 v produkčních sadech Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) bude letošní sklizeň průměrná. Očekává se objem produkce ve výši 137 tisíc tun. Toto množství téměř přesně odpovídá průměru sklizně posledních pěti let. ...

Kategorie: Ovocnářství