Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Jahodáři rokovali o aktuálních tématech

Současná situace v jahodářství, hlavní škůdci při pěstování jahodníku, pesticidní ochrana či extrémy počasí a jejich dopady na pěstování jahodníku nebo mikrobiální kontaminace potravin rostlinného původu – taková byla stěžejní témata vzdělávacího semináře určeného pro pěstitele jahodníků....

Kategorie: Ovocnářství

Srovnání účinnosti pesticidů Signum a Sporgon 50 WP proti moniliniové spále višní

Účinnost nového fungicidu Signum byla srovnávána se standardem Sporgon 50 WP v testech prováděných v roce 2013 ve VŠÚO Holovousy. Maloparcelkové pokusy byly uskutečněny na odrůdě višně ´Morela pozdní´. V testech byl samostatně hodnocen výskyt choroby na květech a výhonech. Účinnost ošetření přípravkem Signum dosáhla u květů 93,4 % a...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Moderní zemědělství – úspěchy a vyhlídky Kišiněv 2013

Ve dnech 8. 10. až 12. 10. 2013 jsme se zúčastnili setkání mezinárodního významu organizovaného Státní zemědělskou univerzitou Moldavska v Kišiněvě zaměřeného na nové technologií pěstování a tržní realizace některých druhů drobného ovoce. Sympozium pořádané k 80. výročí vzniku Moldavské státní zemědělské univerzity v Kišiněvě bylo tematicky rozděleno na tři...

Kategorie: Ovocnářství

Vývoj počtu a plochy listů jabloní

V příspěvku jsou zpracovány výsledky měření počtu a plochy listů na letorostech čtyř odrůd jabloní nedestruktivní metodou prováděných v roce 2013 ve VŠÚO Holovousy s. r. o. Sledováním počtu listů a měřením listové plochy z jejich šířky a délky u čtyř odrůd jabloní ve vegetačním období se podařilo prokázat, že...

Kategorie: Ovocnářství

Noví škůdci peckovin Štítenka morušová

Ve Střední Evropě žije několik původních, nebo již v dávné minulosti aklimatizovaných expanzivních druhů štítenek – štítničiek z čeledi štítenkovitých (Diaspididae), které napadají ovocné dřeviny. Některé patří spíše k druhům přehlíženým a vyskytují se poměrně vzácně, protože naše území leží na severní hranici původního nebo rozšířeného areálu, nebo jsou pro...

Kategorie: Ovocnářství

I. Mezinárodní sympozium o černém bezu

V rámci pozvání organizátorů z University of Missouri v Colombii jsme se loňském roce zúčastnili za Výzkumný ústav ovocnářský a šlechtitelský Holovousy, s. r. o. v rámci projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0116 Ovocnářský výzkumný institut I. Mezinárodního sympozia o černém bezu (First International Symposium on Elderberry).

Kategorie: Ovocnářství

Tmavka švestková

V roce2011 byl v sadu slovenského ovocnářského podniku Fructop s. r. o. v Ostravicích zaznamenán neobvykle vysoký červencový opad švestek. Když místní ochranář, Ing. Mário Sulak rozlousknul jejich pecky, objevil v nich bělavé larvy.

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Štítenka zhoubná – staronový škůdce našich sadů

Jabloň patří mezi náročné plodiny na ochranu proti patogenům a škůdcům. Významné škody na tomto ovocném druhu může způsobit řada škůdců. V posledních letech se k nim přidala také štítenka zhoubná (Diaspidiotus perniciosus), která začíná být opět významným problémem v některých sadech na jižní Moravě. Pojďme se na následujících řádcích...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství