Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Foliární výživa pro zdraví a kvalitu rostlin

V zahradnické praxi můžeme najít pestrou škálu rostlin od okrasných květin přes zeleninu až po okrasné a ovocné dřeviny. Každý druh pěstovaných rostlin má odlišné požadavky na výživu a hnojení, některá kritéria jsou však společná. Každá plodina potřebuje dobře připravenou půdu a zásobu živin, přizpůsobenou jejich specifickým požadavkům.

Kategorie: Ovocnářství, Výživa, Zelinářství

BIOFRUITNET – mezinárodní projekt zaměřený na problémy ekologické produkce ovoce v Evropě

Řešení mezinárodního projektu s akronymem BIOFRUITNET (Boosting Innovation in Organic FRUIT production through strong knowledge NETworks) financovaného Evropskou unií, a to programem Horizon 2020 (Grant Agreement No. 862850) bylo zahájeno 1. listopadu 2019 a bude pokračovat do konce října 2022. Projektu se účastní celkem patnáct partnerů z jedenácti různých zemí....

Kategorie: Ovocnářství

Využití in vitro kultur u rodu Sorbus

Cílem této práce bylo nalézt vhodné metody pro rychlé in vitro množení dvou odrůd jeřábu Alaja Krupnaja a Krasavica. Jako sterilizační činidlo byl použit chlorid rtuťnatý v koncentraci 0,15 %. Pro indukci multiplikace bylo testováno šest druhů MS média obsahujících 1, 2 a 4 mg/l BAP, 0,5 a 1 mg/l...

Kategorie: Ovocnářství

Růst a plodnost vybraných odrůd slivoní ve tvaru vřetene během období plné plodnosti

Výsledky dlouhodobého hodnocení širšího sortimentu slivoní v tomto příspěvku zahrnují odrůdy pravých švestek a pološvestek v období plné plodnosti (2014 až 2019). Převážná většina z nich byla vysazena na slaběji rostoucích podnožích s předpokladem vysokých výnosů i průměrných hmotností plodů. Lze doporučit především pěstování odrůd Tophit, Jojo a Haganta, které vynikaly velikostí...

Kategorie: Ovocnářství

Růstová aktivita různých typů školkařských výpěstků jabloní

Pro založení intenzivních sadů je klíčové použít kvalitní školkařské výpěstky. Nejenže množství a kvalita bočních výhonů je ukazatelem kvality výpěstků, ale je i jedním z faktorů podporujících brzkou plodnost a rychlou návratnost investice při výsadbě sadu. Z toho důvodu se na pracovišti VŠÚO Holovousy s.r.o. hodnotila kvalita tří typů výpěstků (growth through,...

Kategorie: Ovocnářství, Školkařství

Poškození jablek vrtulí velkohlavou (Ceratitis capitata) v České republice

V roce 2019 bylo zaznamenáno poškození jablek u zahrádkáře v Praze-Zbraslavi s podezřením na invazní druh vrtule, vrtuli velkohlavou (Ceratitis capitata). Tato domněnka byla potvrzena odchovem larev, získaných z napadených plodů až do stadia dospělce. Celkem bylo odebráno dvanáct poškozených plodů, ze kterých se po dokončení celého vývoje vylíhlo dvacet tři dospělých jedinců.

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Choroby skladovaných jablek a ochrana proti nim

Jabloně jsou nejvýznamnějším ovocným druhem pěstovaným v České republice a jablka jsou zastoupena v nabídce prodejců ovoce v podstatě celoročně. Před tím, než se dostanou na náš stůl, mají často za sebou dlouhé období skladování, ať již v chlazených skladech nebo ve specializovaných skladech s řízenou atmosférou, která udrží plody...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Založení in vitro kultury u odrůd jabloně

Cílem této práce byl výzkum technik sterilizace počátečního explantátu a následná in vitro kultivace tří odrůd jabloně Golden Delicious klon B, Idared meriklon 6 a Šampion. Jako sterilizační činidlo byl využit chlorid rtuťnatý v rozsahu koncentrací 0,075; 0,15; 0,3 %. Povrchová dezinfekce pomocí chloridu rtuťnatého dopadla u studovaných genotypů úspěšně...

Kategorie: Ovocnářství

Povětrnostní podmínky v sadech v roce 2019

Rok 2019 se vyznačoval výrazně nižší sklizní ovoce oproti předchozímu roku, přičemž tato byla současně i nižší než ve většině předcházejících let. Samozřejmě, tak jako téměř vždy, za to může počasí se svými vrtochy a extrémy, stejně tak jako může za loňskou nadprůměrnou sklizeň a nízké ceny. Povětrnostní podmínky uplynulého...

Kategorie: Ovocnářství

Záchrana mandloně z rakvických viničních tratí

Jedná se o aktivní poslání národního programu konzervace genetických zdrojů na Zahradnické fakultě v Lednici. Mandloň obecná je ve světové literatuře označována často jako jeden z nejstarších druhů ovoce záměrně pěstovaných člověkem, a to zejména v oblasti Střední Asie, kde pravděpodobně nastala první domestikace druhu. V současnosti se řadí mezi...

Kategorie: Ovocnářství