Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Jarní ochrana jádrovin

Zatímco lid „nepěstební“ očekává netrpělivě jarní sluníčko, aby si užíval procházek probouzející se přírodou a radoval se z každého vyrašeného pupene a prvních zelených lístečků, lidu „pěstebnímu“ (a tedy i ovocnářům) začínají starosti a hektické období. Vedle jiných agrotechnických úkonů musí zvládnout v potřebném čase a správném termínu též kvalitní...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Odrůdy jabloní v nově zakládaných výsadbách v Evropě

Jablka jsou nejčastěji konzumované čerstvé ovoce v Evropské unii, s výjimkou Španělska, kde spotřebitelé dávají přednost pomerančům. Výhodou jablek je možnost celoročního skladování a distribuce konzumentům, vysoký obsah zdraví prospěšných látek, minerálů a vlákniny. Celosvětová tržní produkce jablek se v posledních pěti letech pohybovala přibližně od 74 mil. do 76...

Kategorie: Ovocnářství

Polník Agrilus mali – riziko pro pěstování jabloní

Polník Agrilus mali je dřevokazným broukem, který působí významné škody na jabloních. Jedná se původem o asijský druh škůdce, který by představoval vysoké riziko pro pěstování jabloní i na evropském kontinentu v případě jeho zavlečení. Polník Agrilus mali taxonomicky náleží do řádu brouci (Coleoptera), čeledi krascovití (Buprestidae). Jeho původní zeměpisné...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Vše o jablkách

Den po začátku školního roku se na půdě Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích pod názvem Jablečný den aneb vše o jablkách uskutečnila akce určená pěstitelům a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti. Seminář se konal za podpory České technologické platformy pro zemědělství a prezentovala se zde práce vybraných...

Kategorie: Ovocnářství

Cizí škodlivé organismy se u nás rozšiřují

Rok 2020 se zapsal do dějin jako Mezinárodní rok zdraví rostlin. Od roku 2021 se bude každoročně 12. května slavit Mezinárodní den zdraví rostlin. Zdravotní stav pěstovaných plodin má podstatný vliv na kvalitu potravinářské produkce. Zajímavé informace nejen z oblasti kvality zemědělských i zahradnických produktů a potravin zazněly na videokonferenci...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Monitoring degradace reziduí pesticidů v peckovinách

V rámci experimentální práce byl sledován vliv posklizňového ošetření účinnou látkou 1-metylcyklopropen (1-MCP) a ozónem na dynamiku degradace reziduí vybraných pesticidů v čerstvých a skladovaných plodech peckovin. Byla stanovována rezidua 17 účinných pesticidních látek (propineb, dithianon, mancozeb, iprodion, trifloxystrobin, boscalid, pyraclostrobin, cyprodinil, fludioxonil, fluopyram, tebuconazol, fenpyrazamin, fenhexamid, myclobutanil, thiacloprid, pirimicarb...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Vplyv fytohormónov na fytoplazmou ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’ infikované rastliny kôstkovín

V pokuse bol sledovaný vplyv exogénnej aplikácie fytohormónov: auxínu indolyl-3-maslovej kyseliny a brassinosteroidu epibrassinolid na fytoplazmou ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’ infikované rôzne cilitvé podpníky M-VA-2 (marhuľový semenáč) a GF-305 (broskyňový semenáč). Jednalo sa o nádobový trojročný pokus (2018–2020) udržovaný v podmienkach technickej izolácie. Vplyv aplikácie fytohormónov bol sledovaný na koncentrácii fytoplazmy...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Úrodu ovoce ovlivnila nepřízeň počasí

Ovocné sady jsou v posledních letech ovlivněné suchem, na řadě míst tak byla v letošním roce slabší násada plodů u jádrovin. Stromy jsou pak také více náchylné na poškození mrazem. Letošní úroda ovoce byla proti slabé sklizni 2019 sice vyšší, ale ve srovnání s dlouhodobým průměrem šlo o sklizeň podprůměrnou...

Kategorie: Ovocnářství

Šlechtění odrůd jabloní s trvalou rezistencí ke strupovitosti

Projekt VINQUEST zahájený v roce 2009 přinesl první informace o frekvenci prolomení genů rezistence Venturia inaequalis a geografické distribuci ras strupovitosti schopných způsobit toto prolomení. Jako nejvíce slibné geny rezistence pro použití ve šlechtění odrůd s trvalou rezistencí se ukazují geny Rvi5, Rvi11, Rvi12, Rvi14 a Rvi15 s malou frekvencí...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství