Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Kvalita ovocných stromků je na prvním místě

V posledních letech klesá výměra ovocných sadů. Obnova starých porostů probíhá jen na části původních ploch. Podobný trend sledují několik let také majitelé ovocných školek. Přitom jsou schopní vyprodukovat kvalitní materiál adaptovaný na podmínky České republiky. Takovým příkladem schopným vypěstovat stromky v optimální kvalitě i množství pro velkoodběratele, je ovocná...

Kategorie: Ovocnářství

Vyhodnocení vlivu teploty na projev symptomů fytoplazmové proliferace jabloně

V letech 2015–2018 byl prováděn výzkum vlivu teploty na vývoj infekce fytoplazmy Candidatus Phytoplasma mali a projev symptomů. Rostliny odrůdy Golden Delicious byly inokulovány dvěma izoláty s odlišnou virulencí a pěstovány v hmyzuprostých síťovnících na pěti lokalitách s rozdílnými klimatickými podmínkami. Na základě měření teploty vzduchu, testování rostlin pomocí real-time...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Norské ovocnářské inspirace – II. díl

V minulém vydání časopisu Zahradnictví jsme započali zajímavou ovocnářskou exkurzi po jižní části Norska. Ačkoliv tato země z hlediska množství produkce ovoce nepatří mezi klasické ovocnářské země Evropy, získali jsme zde řadu zajímavých informací uplatnitelných v české ovocnářské praxi. Primárním cílem poznávací cesty byla kromě konfrontace výstupů našich výzkumu využití...

Kategorie: Ovocnářství

Vliv rostlinných regulátorů růstu na kvalitu školkařských výpěstků slivoní s korunkou z předčasného obrostu

Ve školkařské produkci v České republice jsou slivoně druhým nejpěstovanějším ovocným druhem. V roce 2017 bylo vypěstováno 368 269 výpěstků slivoní. Aby byly tyto výpěstky konkurenceschopné, musí dosahovat požadované kvality. Hlavními faktory jsou adekvátní výška výpěstku a dostatečný počet výhonů (5+), které dosahují 30 cm a více. Výpěstky s kvalitními...

Kategorie: Ovocnářství

Země bez stromů je chudá země

Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové opět po roce hostilo setkání ovocnářů. Již 62. ročník této tradiční akce spolupořádaly Ovocnářská unie ČR a Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s. r. o. Uskutečnila se ve dnech 15. a 16. ledna, a i tentokrát zavítaly do přednáškového sálu přes čtyři stovky...

Kategorie: Ovocnářství, Reportáž

Poloprovozní hodnocení odrůd třešně

Odrůdy hodnocené ve VŠÚO Holovousy s. r. o. vykazovaly variabilitu, a to zejména co se týče doby zrání, velikosti a kvality plodů. Z hlediska velikosti plodů vynikaly odrůdy Early Korvik a Kasandra (8–9 g). Naopak nejmenší plody byly zaznamenány u odrůdy Karešova. Z hlediska chuti byly všechny odrůdy hodnoceny jako...

Kategorie: Ovocnářství

Hodnocení citlivosti vybraných odrůd jabloní k fytoplazmové proliferaci jabloně

Během let 2017 až 2018 byl prováděn výzkum citlivosti k fytoplazmové proliferaci jabloně, a to u odrůd Šampion Reno II., Red Spring, Red Idared a Rozela. Byly založeny pokusné varianty na podnožích jabloňový semenáč, M9 a MM106, které byly inokulovány dvěma izoláty Candidatus Phytoplasma mali s různou virulencí. Pokusné rostliny...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství