Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Novější odrůdy jahodníku

Pěstitelé jahodníku v České republice začali pěstovat novinky odrůd většinou pocházející z Nizozemska, Francie, Velké Británie a Itálie. Těmto novým odrůdám dávají přednost i přesto, že jsou mnohem náročnější na vytvoření optimálních podmínek pro pěstování nebo podmínek podobných, ve kterých byly vyšlechtěné.

Kategorie: Ovocnářství

Virulence patogenu Venturia inaequalis na genotypech jabloní nesoucích geny rezistence

Cílem této práce bylo hodnocení virulence houby Venturia inaequalis (Cooke) Wint. na souboru indikačních hostitelských genotypů (Bus a kol., 2009) v lokalitě Holovousy ve východních Čechách ve čtyřech vegetačních sezónách v letech 2010–2013. Hodnocení bylo prováděno na listech po primárních infekcích na genotypech vysázených na jaře v roce 2010 do...

Kategorie: Ovocnářství

Výnosy švestek a pološvestek tvarovaných jako vřeteno

Příspěvek navazuje na článek z předchozího čísla Zahradnictví, v němž byl hodnocen růst vybraných odrůd slivoní pomologického typu švestky a pološvestky u výsadby založené na podzim 2005 ve tvaru vřetene. Pokud jde o absolutní výnosy, v průměru na strom se do sedmého roku po výsadbě sklidilo nejvíce plodů u odrůdy...

Kategorie: Ovocnářství

Možnosti pěstování zahradnických rostlin v solárních sklenících

Příspěvek navazuje na článek z čísla 11/2013 (str. 14). Čínské solární skleníky jsou v současné době používány pro kontinuální výrobu a dodávky zahradnických komodit zejména pro zimní a jarní trhy. Oproti minulosti je současný sortiment výpěstků poměrně široký. Produkce v těchto sklenících zahrnuje veškeré druhy zelenin (včetně těch u nás...

Kategorie: Nezařazené, Ovocnářství, Vinohradnictví, Zelinářství

Fyziologická onemocnění jablek vyvolaná nízkou teplotou

Chladový stres je, až na některé plodiny, jako jsou kořenová zelenina, košťáloviny, všeobecně přítomný v pěstitelském období, ale i posklizňovém skladování. Velmi citlivá jsou rajčata, okurky či subtropické ovoce. Pro plody jablek je chladový stres málo vnímaný, protože citlivost jednotlivých odrůd je rozdílná, vnější znaky bývají zaměňovány s hnědnutím dužniny...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Výsledky hodnocení růstu vybraných odrůd slivoní

Souhrn Příspěvek hodnotí dynamiku růstu stromů u 28 odrůd slivoní pomologického typu švestky a pološvestky do sedmého roku po výsadbě založené na podzim 2005 ve tvaru vřetene. Intenzita růstu daných kombinací odrůdy a podnože se sledovala jednak podle přírůstků plochy průřezu kmene za celé vegetační období 2006 až 2012, jednak...

Kategorie: Ovocnářství

Virus mozaiky jabloně

Výnosy, kvalita produkce i životnost výsadeb ovocných plodin jsou ohrožovány celou řadou chorob. Významnou skupinu jejich původců tvoří viry. Důsledky napadení stromů sice v tomto případě většinou nejsou tak výrazné, jako je tomu například u strupovitosti jádrovin, ale jsou trvalé a k určitým ztrátám potom dochází každoročně.

Kategorie: Nezařazené, Ovocnářství

Prezentace zahradnických oborů ve sněmovně

Asociace zahradnických společenstev (AZS), ve spolupráci se svazy a organizacemi působícími napříč spektrem zahradnických oborů, uspořádala prezentační výstavu v poslanecké sněmovně. Hlavním cílem akce, která byla slavnostně zahájena 6. května, je přiblížení tohoto sektoru zemědělské výroby našim zákonodárcům.

Kategorie: Květinářství, Nezařazené, Ovocnářství, Reportáž, Školkařství, Trh - politika, Veřejná zeleň, Vinohradnictví, Vzdělávání, Zelinářství

Čínské skleníky – budoucnost a perspektiva českého zahradnictví?

Problematiku současné skleníkové produkce zahradnických komodit v České republice dokáže popsat asi každý zkušený zahradník. Nicméně stručně řečeno pro ty, co nejsou znalí problematiky v tomto oboru: současné skleníkové konstrukce vyžadují vysoké počáteční investice a současně jsou zde vysoké provozní náklady (zejména na vytápění v období kolísání teplot či jinak...

Kategorie: Ovocnářství