Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr
jablka, choroby jablek, moniliniová choroba

Hodnocení účinnosti pomocného přípravku Myco-Sin Vin na původce moniliniové hniloby jablek

Souhrn V laboratorních testech byla hodnocena účinnost přípravku Myco-Sin VIN proti moniliniové hnilobě jablek. Jako standard byl použit fungicid Horizon 250 EW, kontrolní varianta zůstala bez ošetření. Pro experiment byla vybrána odrůda jablek ´Jonagold´. Po aplikaci přípravků na plody bylo ovoce uměle naočkováno houbou Monilinia fructigena. Ve variantě s přípravkem...

Kategorie: Ovocnářství

Organoleptické hodnocení jablek na konci skladovací sezóny

Tradiční ochutnávka dlouhodobě skladovatelných odrůd jablek proběhla v Holovousích 23. května 2013 a zúčastnilo se jí 25 zkušených degustátorů. Z celkového počtu 40 hodnocených vzorků získala nejvíce bodů odrůda jabloně Admirál, vyšlechtěná na stanici Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky (ÚEB) ve Střížovicích. ...

Kategorie: Ovocnářství

Členové Svazu školkařů ČR rokovali ve Skalském Dvoře

Stalo se již tradicí, že členové Svazu školkařů ČR se každoročně scházejí na dvoudenní vzdělávací a společenské akce ve školicím zařízení Skalský dvůr na Českomoravské vrchovině. Nosným tématem letošního jubilejního 20. ročníku Školkařských dnů byla kromě změn v legislativě, či tvorbě cen především ochrana okrasných rostlin. ...

Kategorie: Ovocnářství

Ovocnářský a vinařský cestopis Bahamy

Bahamy jsou ostrovní stát nacházející se v Bahamském souostroví jihovýchodně od americké Floridy a severovýchodně od Kuby. Souostroví je tvořeno 29 hlavními ostrovy a množstvím menších ostrůvků a útesů. Ostrovy jsou ploché, vápencového původu, často skalnaté. To stěžejně ovlivňuje pedologické a hydrologické poměry ostrovů.

Kategorie: Ovocnářství