Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Povětrnostní podmínky v sadech v roce 2020

Rozkolísanost povětrnostních podmínek a zvyšující se frekvence některých anomálních jevů z posledních let se projevila na produkci ovoce i v loňském roce. Kladem počasí v roce 2020 nejen pro ovocnářství byl zvýšený úhrn srážek, zajišťující přibližně od druhé poloviny května poměrně příznivé vláhové podmínky na většině území. Dalším příznivým faktorem...

Kategorie: Ovocnářství

Protimrazová závlaha: Principy a praktické používání – II. díl

V prvním článku byly rozebrány klíčové fyzikální principy stojící za efektivitou protimrazové závlahy a některé důležité aspekty spojené s protimrazovými opatřeními. V tomto druhém článku se zaměříme na dávkování vody do různých kultur, na dopočítávání spotřeby, možnosti jejího snížení a na stanovení termínu spuštění a vypnutí. Budou rovněž uvedeny hlavní...

Kategorie: Ovocnářství

Více biologické ochrany pro ovoce a zeleninu

Německá spolková ministryně pro výživu a zemědělství Julia Klöcknerová a její ministerstvo investují značné prostředky do výzkumu a vývoje nechemických pesticidů s cílem spojit ochranu životního prostředí s ochranou rostlin. Pouze v zahradnickém sektoru je nyní financováno 27 inovativních projektů v celkové výši 18,4 milionu eur. Projekty vhodně začínají v...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství, Věda a výzkum

Nový genotyp třešní zvýší jejich produkci

(TAČR) Česká republika má dlouholetou tradici v pěstování třešní. Některé odrůdy jsou známé po celém světě. Zdejší výzkumníci nyní nalezli univerzální opylovač, který má výrazně pomoci pěstitelům třešní – ušetří jejich čas, peníze a zvýší produkci. Na unikátním projektu pracovali specialisté z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích v...

Kategorie: Ovocnářství, Věda a výzkum

Ovocné výsadby pro krajinný ráz i soběstačnost

Soběstačnost konzumního ovoce je v tuzemsku nízká. U jablek se pohybuje na úrovni padesáti procent, ale u jahod, broskví nebo hrušek je to jen kolem deseti až dvaceti procent. V současnosti mají čeští ovocnáři jen 13 344 ha ovocných výsadeb. Pro vládu České republiky by mělo být v rámci připravované...

Kategorie: Ovocnářství

Registrace na školení integrované produkce ovoce byla spuštěna

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR pořádají školení za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce podle § 12 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci bude školení vysíláno online...

Kategorie: Ovocnářství, Svazy a školy, Vzdělávání

Protimrazová závlaha: principy a praktické používání – I. díl

Protimrazová závlaha je při správném navržení a použití jedním z nejúčinnějších ochranných opatření při výskytu pozdních jarních mrazů neboli vegetačních mrazů. V případě, že je však používána bez důkladné znalosti fyzikálních, ale i praktických zákonitostí, na kterých je postavena, hrozí větší škody než bez jejího použití. Série našich dvou článku...

Kategorie: Ovocnářství

Perspektivní hybridy meruněk vyšlechtěné na ZF v Lednici

Šlechtění meruněk probíhalo v Lednici již za Rakousko-Uherska, a to na institutu „Das Fűrst Johann von Liechtenstein Pflanzenzűchtungsinstitut J. G. Mendels, Eisgrub“, kde od roku 1918 působil jako ředitel významný vědec prof. Dr. Franz Frimmel-Traisenau (1888–1957). Ten se při své bohaté šlechtitelské a geneticko-výzkumné práci zabýval i šlechtěním ovocných plodin....

Kategorie: Ovocnářství