Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

In vitro množení Prunus armeniaca L.

Cílem této práce bylo nalézt vhodné metody pro rychlé in vitro množení dvou odrůd meruňky Darina a Kompakta. Jako sterilizační činidlo byl použit roztok chloridu rtuťnatého o koncentraci 0,15 %. Pro indukci multiplikace bylo testováno šest druhů MS médií obsahujících 1, 2 a 4 mg/L 6–benzylaminopurinu (BAP) a 0,5, 1...

Kategorie: Ovocnářství

Využití indukovaných mutací ve šlechtění třešní

Šlechtitelské programy třešně ptačí (Prunus avium L.) produkují komerční odrůdy primárně pomocí tradičních nástrojů genetického zlepšování. V posledních desítkách let umožňuje zrychlení a zpřesnění šlechtitelského procesu použití indukovaných mutací a metod molekulární biologie. Jednou ze stále žádanějších ekonomicky významných vlastností je samosprašnost třešní. Protože neexistuje mnoho kvalitních komerčních samosprašných odrůd,...

Kategorie: Ovocnářství

Potenciál využitia precízneho poľnohospodárstva v ochrane ovocných plodín

V súčasnej dobe je jediná efektívna ochrana v sadoch a viniciach možná iba pri preventívnej plošnej aplikácií chemických prípravkov. Niekoľkomesačné obdobie primárnych infekcií hlavných hospodárskych patogénov si vyžaduje proporciálnu chemickú ochranu. Následkom tohto stavu ostáva množstvo použitých chemických prípravkov za vegetáciu na vysokom čísle a ich počet ostáva po mnoho...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Porovnání obsahu fenolických látek v plodech jabloní pěstovaných v ČR a v Polsku

Výzkum byl zaměřen na porovnání obsahu fenolických látek v plodech vybraných odrůd jabloní pěstovaných v odlišných lokalitách. Hodnocená jablka pocházela z České republiky a z Polska. K analýzám byly vybrány odrůdy Idared, Golden Delicious, Šampion a Topaz. Zvolený fenolický profil obsahoval rutin, epikatechin, floridzin, kyselinu chlorogenovou a kvercitrin. Jejich obsah...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Foliární výživa pro zdraví a kvalitu rostlin

V zahradnické praxi můžeme najít pestrou škálu rostlin od okrasných květin přes zeleninu až po okrasné a ovocné dřeviny. Každý druh pěstovaných rostlin má odlišné požadavky na výživu a hnojení, některá kritéria jsou však společná. Každá plodina potřebuje dobře připravenou půdu a zásobu živin, přizpůsobenou jejich specifickým požadavkům.

Kategorie: Ovocnářství, Výživa, Zelinářství

BIOFRUITNET – mezinárodní projekt zaměřený na problémy ekologické produkce ovoce v Evropě

Řešení mezinárodního projektu s akronymem BIOFRUITNET (Boosting Innovation in Organic FRUIT production through strong knowledge NETworks) financovaného Evropskou unií, a to programem Horizon 2020 (Grant Agreement No. 862850) bylo zahájeno 1. listopadu 2019 a bude pokračovat do konce října 2022. Projektu se účastní celkem patnáct partnerů z jedenácti různých zemí....

Kategorie: Ovocnářství

Využití in vitro kultur u rodu Sorbus

Cílem této práce bylo nalézt vhodné metody pro rychlé in vitro množení dvou odrůd jeřábu Alaja Krupnaja a Krasavica. Jako sterilizační činidlo byl použit chlorid rtuťnatý v koncentraci 0,15 %. Pro indukci multiplikace bylo testováno šest druhů MS média obsahujících 1, 2 a 4 mg/l BAP, 0,5 a 1 mg/l...

Kategorie: Ovocnářství

Růst a plodnost vybraných odrůd slivoní ve tvaru vřetene během období plné plodnosti

Výsledky dlouhodobého hodnocení širšího sortimentu slivoní v tomto příspěvku zahrnují odrůdy pravých švestek a pološvestek v období plné plodnosti (2014 až 2019). Převážná většina z nich byla vysazena na slaběji rostoucích podnožích s předpokladem vysokých výnosů i průměrných hmotností plodů. Lze doporučit především pěstování odrůd Tophit, Jojo a Haganta, které vynikaly velikostí...

Kategorie: Ovocnářství