Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Systém ochrany rostlin pro produkci třešní v baby food kvalitě

V experimentálních výsadbách třešní ve VŠUO Holovousy byl testován modelový postřikový plán. Byl sledován obsah reziduí pesticidů a spočítány akční ochranné lhůty produkci třešní v „baby food“ kvalitě. U žádného ze studovaných pesticidů nebyl překročen maximální limit reziduí a k jejich degradaci docházelo v průběhu času. Mezi pesticidy s kratší...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Dynamicky řízená atmosféra zlepšuje skladování jablek

Dynamicky řízená atmosféra (DCA – Dynamic Controlled Atmosphere) představuje plynnou směs s počáteční převahou kyslíku, která se trvale snižuje v atmosféře chladírenské komory na hodnoty jen nepatrně vyšší, než je fyziologický limit zahájení anaerobních procesů ve skladovaných jablkách. Přitom se obsah oxidu uhličitého udržuje jen na minimální hladině (asi do...

Kategorie: Ovocnářství

Mikrorozmnožování višně

Cílem této práce byl výzkum technik sterilizace počátečního explantátu a následná in vitro kultivace tří odrůd višně Újfehértoi fürtös, Vackova a Vítova. Jako sterilizační činidlo byl využit chlorid rtuťnatý v koncentraci 0,15 %. Povrchová dezinfekce pomocí chloridu rtuťnatého dopadla u studovaných genotypů višně obecné úspěšně a zvolené chemické činidlo vykazovalo...

Kategorie: Ovocnářství

Výsledky veřejné ochutnávky jablek

Tradiční degustace odrůd jablek, která se konala v květnu na konci skladovací sezóny v Holovousích již jako 26. v pořadí, se zúčastnilo 32 převážně zkušených hodnotitelů. Celkem bylo anonymně v losovaném pořadí posuzováno 47 vzorků vybraných odrůd a novošlechtění, z nichž 20 bylo skladováno v podmínkách ULO.

Kategorie: Ovocnářství

Použití pomocných přípravků v ekologickém pěstování jahodníku

V současné době pěstování drobného ovoce směřuje k ekologické produkci, která má pozitivní vliv na rostliny, omezení půdní eroze, biologickou aktivitu půdy a snižuje znečištění ovzduší a vodních toků. V letech 2017–2018 probíhal ve VŠÚO Holovousy výzkum zaměřený na ekologické pěstování jahodníku s použitím pomocných přípravků. Výsadby jahodníků odrůd Flair...

Kategorie: Ovocnářství

Hodnocení citlivosti odrůd hrušní k fytoplazmě Candidatus Phytoplasma pyri

Fytoplazmové chřadnutí hrušně, označované také jako pear decline (PD), je považováno za hospodářsky významnou chorobu. V minulosti způsobilo v některých případech až epidemické odumírání stromů v produkčních výsadbách (Desvignes et al. 1999). Původcem tohoto onemocnění je fytoplazma Candidatus Phytoplasma pyri (Seemüller, Schneider 2004).

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Mezinárodní vědecké sympózium Eucarpia

Evropská asociace pro výzkum šlechtění ovoce (European Association for Research on Plant Breeding – Eucarpia) sídlící v nizozemském Wageningenu již více než 60 let zajišťuje podporu vědecké spolupráce ve šlechtění rostlin, udržování mezinárodních vztahů a jejich další rozvoj. Za tímto účelem Eucarpia pořádá a sponzoruje setkání k projednání obecných nebo...

Kategorie: Ovocnářství

Technologické odporúčania pri zakladaní ovocných sadov

Založenie ovocného sadu predstavuje vysokú nie len finančnú náročnosť, ale aj náročnosť na mechanizačné vybavenie. Nakoľko životnosť ovocných výsadieb sa pohybuje v rozmedzí 15 až 20 rokov pri intenzívnom pestovaní a až 50 rokov pri extenzívnom pestovaní, dôležitým základným krokom je príprava pôdy, následne vybudovanie závlahovej sústavy, osadenie oporných konštrukcií...

Kategorie: Ovocnářství

Snížení rizika přenosu fytoplazmy při množení letním očkováním

Fytoplazmové chřadnutí hrušní je významné onemocnění, jehož původcem je fytoplazma ´Candidatus Phytoplasma pyri´ a hlavními hostiteli hrušeň a kdouloň. Za účelem ozdravení odrůd postižených touto chorobou byla zkoumána možnost snížení rizika přenosu infekce z matečné rostliny při přípravě nového pěstebního materiálu. Dobré výsledky byly zaznamenány u letního očkování.

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Ověření účinnosti alternativních přípravků proti strupovitosti jabloně

V polních maloparcelkových testech byla hodnocena účinnost pěti alternativních přípravků proti strupovitosti jabloně způsobené houbou Venturia inaequalis. Aplikace přípravků byla prováděna opakovaně od dubna do konce června. Hodnocení napadení houbou V. inaequalis na listech a plodech bylo provedeno po ukončení ošetřování. Nejlepších výsledků (nejnižšího napadení) bylo dosaženo v případě přípravku...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství