Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Poznatky z Filipín (nejen) o pěstování manga

V dubnu 2019 vycestovala skupina studentů a pedagogů z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně na měsíční studijní pobyt na Filipíny, konkrétně na jeden z více než sedmi tisíc ostrovů – Guimaras. Každý ze šestice studentů měl dopředu zadáno svoje téma, ke kterému získával během pobytu...

Kategorie: Ovocnářství, Reportáž

Moderní typy dlouhodobého skladování u plodů slivoní

Slivoně patří mezi stromy produkující ovoce bohaté na bioaktivní sloučeniny, jako jsou antioxidanty. Tato studie byla zaměřena na sledování vlivu využití moderních typů skladování na antioxidační potenciál plodů slivoní. Byly porovnány čerstvé plody s plody skladovanými po dobu 40 dnů v boxech s řízenou atmosférou se sníženou hladinou kyslíku (ultra...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Antioxidační aktivita: porovnání metod stanovení u vybraných odrůd rybízu

Drobné bobulovité ovoce obsahuje velké množství antioxidantů, jako jsou například antokyany. Tyto látky chrání buňky před poškozením volnými radikály. Pro účely stanovení jejich antioxidační aktivity byly vybrány metody Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) a průtoková injekční analýza (FIA) ve spojení s multikanálovým elektrochemickým detektorem CoulArray (FIA/ECD). Tyto metody jsou vhodné...

Kategorie: Ovocnářství

Hodnocení jádrovin skladovaných v podmínkách ULO s FruitSmart (1-MCP)

V průběhu skladovací sezóny 2017–2018 probíhal ve VŠÚO Holovousy pokus hodnotící změny kvalitativních parametrů u vybraných odrůd jablek skladovaných v podmínkách ULO. Cílem pokusu bylo zjistit vliv posklizňového ošetření přípravkem FruitSmart (1-MCP). Práce byla zaměřena na prověření prodloužení skladovatelnosti a konzumního období vybraných odrůd jablek Rucla, Meteor a Topaz.

Kategorie: Ovocnářství

Příprava destilátů z ovoce

Výroba ovocných destilátů neboli pálenek má u nás dlouholetou tradici. Naše slivovice byla pro svůj nezaměnitelný charakter exportním produktem již v minulosti. Je třeba rovněž vzpomenout na další u nás oblíbené druhy jako hruškovice, meruňkovice nebo třešňovice. Specifický charakter mají vzácnější pálenky z plodů jeřábu oskeruše, černého jeřábu (aronie) nebo...

Kategorie: Ovocnářství

Systém ochrany rostlin pro produkci třešní v baby food kvalitě

V experimentálních výsadbách třešní ve VŠUO Holovousy byl testován modelový postřikový plán. Byl sledován obsah reziduí pesticidů a spočítány akční ochranné lhůty produkci třešní v „baby food“ kvalitě. U žádného ze studovaných pesticidů nebyl překročen maximální limit reziduí a k jejich degradaci docházelo v průběhu času. Mezi pesticidy s kratší...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Dynamicky řízená atmosféra zlepšuje skladování jablek

Dynamicky řízená atmosféra (DCA – Dynamic Controlled Atmosphere) představuje plynnou směs s počáteční převahou kyslíku, která se trvale snižuje v atmosféře chladírenské komory na hodnoty jen nepatrně vyšší, než je fyziologický limit zahájení anaerobních procesů ve skladovaných jablkách. Přitom se obsah oxidu uhličitého udržuje jen na minimální hladině (asi do...

Kategorie: Ovocnářství