Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Snížení rizika přenosu fytoplazmy při množení letním očkováním

Fytoplazmové chřadnutí hrušní je významné onemocnění, jehož původcem je fytoplazma ´Candidatus Phytoplasma pyri´ a hlavními hostiteli hrušeň a kdouloň. Za účelem ozdravení odrůd postižených touto chorobou byla zkoumána možnost snížení rizika přenosu infekce z matečné rostliny při přípravě nového pěstebního materiálu. Dobré výsledky byly zaznamenány u letního očkování.

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Ověření účinnosti alternativních přípravků proti strupovitosti jabloně

V polních maloparcelkových testech byla hodnocena účinnost pěti alternativních přípravků proti strupovitosti jabloně způsobené houbou Venturia inaequalis. Aplikace přípravků byla prováděna opakovaně od dubna do konce června. Hodnocení napadení houbou V. inaequalis na listech a plodech bylo provedeno po ukončení ošetřování. Nejlepších výsledků (nejnižšího napadení) bylo dosaženo v případě přípravku...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Ovocnářské postřehy z Číny

V pozdnějším podzimu loňského roku se za účasti zástupců VŠÚO Holovousy, s. r. o. v někdejším hlavním městě Číny Nankingu konala 6. Mezinárodní konference pro transfer, technologii a komercionalizaci (6th Conference CITTC). Mimo účasti na konferenci byl pobyt využit k jednání s kolegy z výzkumných a vědeckých pracovišť z jiných...

Kategorie: Ovocnářství, Reportáž

Pestovanie bazy čiernej Sambucus nigra L.

K mnohostranne využiteľným rastlinám s nedoceneným plodinovým potenciálom na domácej odbornej scéne patrí baza čierna Sambucus nigra L., úžitkový ker z čeľade pižmovkovitých. Divo rastúce jedince bazy čiernej sú pôvodným druhom rozšíreným takmer v celej Európe. Novodobo v niektorých krajinách starého kontinentu ide o intenzívne pestovanú trvácu kultúru krovitého až...

Kategorie: Ovocnářství

Zkušenosti s pěstováním třešní v nadkrytých výsadbách – II. díl

Nadkrývací systémy chrání úrodu především před dešťovými srážkami, které ovlivňují praskání plodů a tím i výskyt následných hnilob. Další využití nadkrývacích systémů spočívá v ochraně před nepříznivými vlivy, jako jsou např. jarní mrazíky, kroupy, ptáci, hmyz. Vlivem nadkrývacího systému dochází uvnitř výsadby ke změně mikroklimatu, kde se zejména při nedostatečném...

Kategorie: Ovocnářství

Výsledky výzkumu virulence izolátů fytoplazmy proliferace jabloně

V letech 2015–2018 byl proveden výzkum virulence izolátů fytoplazmy proliferace jabloně nalezených na území ČR. Bylo vybráno 28 izolátů, u kterých byla virulence zjišťována pomocí hodnocení symptomů na testovaných stromech a na pokusných indikátorových rostlinách. Dále byla analyzována jejich genetická variabilita na základě sekvence genu "imp". Jeden izolát byl vyhodnocen...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

In vitro množení odrůd slivoně švestky

Cílem této práce bylo nalézt vhodné metody pro rychlé in vitro namnožení tří odrůd slivoně (Švestka domácí, Hamanova a Chrudimská). Bylo testováno 5 druhů MS média obsahující 1, 2 a 4 mg/l BAP (6-benzylaminopurin) nebo 0,5 a 1 mg/l TDZ (thidiazuron) pro indukci multiplikace. Naše výsledky ukazují, že odrůdy slivoně...

Kategorie: Ovocnářství