Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Zkušenosti s pěstováním třešní v nadkrytých výsadbách – II. díl

Nadkrývací systémy chrání úrodu především před dešťovými srážkami, které ovlivňují praskání plodů a tím i výskyt následných hnilob. Další využití nadkrývacích systémů spočívá v ochraně před nepříznivými vlivy, jako jsou např. jarní mrazíky, kroupy, ptáci, hmyz. Vlivem nadkrývacího systému dochází uvnitř výsadby ke změně mikroklimatu, kde se zejména při nedostatečném...

Kategorie: Ovocnářství

Výsledky výzkumu virulence izolátů fytoplazmy proliferace jabloně

V letech 2015–2018 byl proveden výzkum virulence izolátů fytoplazmy proliferace jabloně nalezených na území ČR. Bylo vybráno 28 izolátů, u kterých byla virulence zjišťována pomocí hodnocení symptomů na testovaných stromech a na pokusných indikátorových rostlinách. Dále byla analyzována jejich genetická variabilita na základě sekvence genu "imp". Jeden izolát byl vyhodnocen...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

In vitro množení odrůd slivoně švestky

Cílem této práce bylo nalézt vhodné metody pro rychlé in vitro namnožení tří odrůd slivoně (Švestka domácí, Hamanova a Chrudimská). Bylo testováno 5 druhů MS média obsahující 1, 2 a 4 mg/l BAP (6-benzylaminopurin) nebo 0,5 a 1 mg/l TDZ (thidiazuron) pro indukci multiplikace. Naše výsledky ukazují, že odrůdy slivoně...

Kategorie: Ovocnářství

Zkušenosti s pěstováním třešní v nadkrytých výsadbách – I. díl

Pokročilé systémy pěstování třešní využívají nadkrytí výsadby plachtami proti dešti, což ovlivňuje kvalitu plodů zejména snížením jejich deštěm vyvolaného praskání. Nadkrytí výsadby má rovněž pozitivní vliv na velikost a hmotnost plodů, čímž se zvyšuje cena třešní a prodejnost produkce. V současné době prodejní řetězce i samotní spotřebitelé požadují plody třešní...

Kategorie: Ovocnářství

Ekologická forma ochrany peckovin proti moniliniové spále květů

V laboratorních podmínkách byla testována účinnost přípravků pro ekologickou produkci meruněk v ochraně proti moniliniové spále květů způsobená patogenem Monilinia laxa. Přípravky a jejich kombinace byly aplikovány na odrůdy meruněk Harogem a Veharda. Testovány byly přípravky Flowbrix, Sulfurus, Myco-Sin, Lime sulphur, VitiSan, Boni Protect a jako kontrola byl použit referenční...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Modelový ekologický sad – druhý rok projektu – II. díl

V minulém vydání časopisu Zahradnictví jsme se dozvěděli o pokračování projektu Modelový ekologický sad, který byl zahájen v roce 2017. Měli jsme možnost se seznámit s praktickými zkušenostmi z uplynulé sezóny, a to co se týče výživy sadů, tak konkrétních ochranářských zásahů a jejich načasování. Nyní pojďme na předchozí článek...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Vliv reziduí pesticidů na antioxidační aktivitu meruněk

V rámci této studie byla sledována dynamika degradace reziduí vybraných pesticidů u meruněk v čerstvých i skladovaných plodech a sledován vliv posklizňového ošetření 1-metylcyklopropenem (1-MCP) a ozónem na celkovou antioxidační aktivitu. Byla analyzována rezidua devíti účinných pesticidních látek (pyraclostrobin, boscalid, myclobutanil, fenhexamid, fenpyrazamin, thiacloprid, acetamiprid, trifloxystrobin a pirimicarb) v čerstvých...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Jubilejní setkání jahodářů v Mělníku

X. ročník přátelského setkání pěstitelů jahodníků se konal v aule České zahradnické akademii Mělník. Organizátory hojně navštěvované akce, která si za dobu svého konání získala velkou přízeň nejen samotných pěstitelů jahodníku, ale i prodejců zpracovatelů jahod, je Unie ovocnářů severočeského regionu. ...

Kategorie: Ovocnářství, Reportáž