Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Jubilejní setkání jahodářů v Mělníku

X. ročník přátelského setkání pěstitelů jahodníků se konal v aule České zahradnické akademii Mělník. Organizátory hojně navštěvované akce, která si za dobu svého konání získala velkou přízeň nejen samotných pěstitelů jahodníku, ale i prodejců zpracovatelů jahod, je Unie ovocnářů severočeského regionu. ...

Kategorie: Ovocnářství, Reportáž

Dva produkty pro lepší hospodaření s vodou

Nejvíce sladké vody na Zemi spotřebuje zemědělství. V současnosti tento podíl činí asi 70 % a očekává se, že do roku 2050 vzroste celková spotřeba vody v tomto odvětví až na 89 % veškeré spotřeby vody. Proto je úspora vody v zemědělství velmi aktuálním tématem, i vzhledem k našim klimatickým podmínkám posledních...

Kategorie: Komerční prezentace, Ovocnářství, Školkařství, Vinohradnictví

Přehled vývoje povětrnostních podmínek ve vybraných ovocnářských oblastech ČR v roce 2018

Ročník 2018 byl charakterizován poměrně rychlým nástupem jara a setrvale vysokými teplotami v následujících měsících až do podzimu a s tím souvisejícími i vysokými hodnotami dosažených teplotních sum. I přes poměrně dlouhá období s vysokými teplotami vzduchu nedošlo k překročení doposud zaznamenaných absolutních maxim. Povětrnostní podmínky loňského roku opět přinesly...

Kategorie: Ovocnářství

Mechanizační prostředky pro chemickou ochranu sadů

Chemická ochrana jako nejúčinnější a nejvíce uplatňovaná metoda ochrany rostlin proti chorobám a škůdcům, spočívá v cílené aplikaci chemických přípravků na povrch rostlin. Její hlavní výhodou je rychlost zásahu, možnost výběru vhodného přípravku a operativní přizpůsobení dávky a koncentrace. Při chemické ochraně ovocných dřevin se lze standardně setkat s vícenásobnou...

Kategorie: Ovocnářství, Téma měsíce

Kvalita ovocných stromků je na prvním místě

V posledních letech klesá výměra ovocných sadů. Obnova starých porostů probíhá jen na části původních ploch. Podobný trend sledují několik let také majitelé ovocných školek. Přitom jsou schopní vyprodukovat kvalitní materiál adaptovaný na podmínky České republiky. Takovým příkladem schopným vypěstovat stromky v optimální kvalitě i množství pro velkoodběratele, je ovocná...

Kategorie: Ovocnářství

Vyhodnocení vlivu teploty na projev symptomů fytoplazmové proliferace jabloně

V letech 2015–2018 byl prováděn výzkum vlivu teploty na vývoj infekce fytoplazmy Candidatus Phytoplasma mali a projev symptomů. Rostliny odrůdy Golden Delicious byly inokulovány dvěma izoláty s odlišnou virulencí a pěstovány v hmyzuprostých síťovnících na pěti lokalitách s rozdílnými klimatickými podmínkami. Na základě měření teploty vzduchu, testování rostlin pomocí real-time...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Norské ovocnářské inspirace – II. díl

V minulém vydání časopisu Zahradnictví jsme započali zajímavou ovocnářskou exkurzi po jižní části Norska. Ačkoliv tato země z hlediska množství produkce ovoce nepatří mezi klasické ovocnářské země Evropy, získali jsme zde řadu zajímavých informací uplatnitelných v české ovocnářské praxi. Primárním cílem poznávací cesty byla kromě konfrontace výstupů našich výzkumu využití...

Kategorie: Ovocnářství

Vliv rostlinných regulátorů růstu na kvalitu školkařských výpěstků slivoní s korunkou z předčasného obrostu

Ve školkařské produkci v České republice jsou slivoně druhým nejpěstovanějším ovocným druhem. V roce 2017 bylo vypěstováno 368 269 výpěstků slivoní. Aby byly tyto výpěstky konkurenceschopné, musí dosahovat požadované kvality. Hlavními faktory jsou adekvátní výška výpěstku a dostatečný počet výhonů (5+), které dosahují 30 cm a více. Výpěstky s kvalitními...

Kategorie: Ovocnářství