Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Riziko spály jablek v prostředí s podpůrným účinkem etylenu

Povrchová spála je fyziologickým onemocněním jablek. Citlivost ke spále kolísá podle odrůdy a je ovlivněna předsklizňovými faktory, jako je skladovací atmosféra, ventilace a teplota. alfa-farnesan je přímo zapojený prostřednictvím volných radikálů. Obrana proti účinku volných radikálů vyžaduje jejich odstraňování. Oxidace alfa-farnesanu na konjugované trioly postupuje rychle a jejich vysoká hladina...

Kategorie: Ovocnářství

Vliv skladovacích technologií na kvalitu plodů peckovin

Cílem pokusu bylo zjistit vliv posklizňového ošetření a rozdílných metod skladování na kvalitu plodů slivoní a třešní. Do pokusu byly zařazeny odrůdy slivoní ´Elena´, ´President´ a ´Tophit´ a odrůdy třešní středně a pozdně zrající – ´Amid´, ´Justyna´, ´Korvik´, ´Tamara´, ´Kordia´ a ´Regina´. Plody slivoní pokusné varianty byly před skladováním ošetřeny...

Kategorie: Ovocnářství

Nový škůdce kustovnice v ČR

Cílem příspěvku je poskytnutí informací o výskytu nového škůdce kustovnice, vlnovníka Aceria kuko, v České republice. Jeho přítomnost byla u nás poprvé prokázána v roce 2016. Posouzeno je riziko rozšíření a škodlivosti škůdce pro kustovnici, případně pro další druhy hostitelských rostlin pěstovaných na území ČR.

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Teplota rostlinných částí v nočních hodinách

Výskyty pozdních jarních mrazíků v posledních letech výrazně zvýšily zájem pěstitelů o tuto problematiku a zejména pak o možnosti ochrany proti jejich následkům na rostlinách. S tím úzce souvisí i problematika správného stanovení jejich teploty. Rozvoj nových měřících metod v posledních desetiletích umožňuje poměrně přesně stanovit teploty jednotlivých částí povrchu...

Kategorie: Ovocnářství

Zakládání ovocných výsadeb a využívaná technika

Pravidelná obnova přestárlých ovocných výsadeb sehrává z hlediska zahradnické produkce nezastupitelnou roli. Její význam vzrůstá zejména u intenzivně obhospodařovaných porostů, jejichž životnost je plánována v průměru na 15 let. Výsadba představuje pracovní operaci, která je náročná hned z několika hledisek – časového, organizačního, pěstitelského a finančního zpravidla s dlouhou dobou...

Kategorie: Ovocnářství

Hodnocení genofondu pozdních odrůd třešně

Variabilita znaků u pozdních odrůd třešně byla sledována ve výsadbě VŠÚO Holovousy s. r. o. založené v nadmořské výšce 321 m n. m. ve sponu 6 x 5 m na podnoži Prunus avium L. Získané výsledky potvrdily vysokou diverzitu 30 hodnocených pozdních odrůd třešně. Odrůda ´Těchlovan´ dosahovala největší průměrnou hmotnost...

Kategorie: Ovocnářství

Nové poznatky o ochraně hrušní proti meře skvrnité (Cacopsylla pyri)

Mera skvrnitá (Cacopsylla pyri) je nejvýznamnějším škůdcem hrušní v České republice a zároveň vektorem fytoplazmy ´Candidatus´ Phytoplasma pyri, která je původcem fytoplazmového chřadnutí hrušně (pear decline). V současné době je k ochraně proti tomuto škůdci registrováno jen velmi omezené spektrum insekticidních přípravků s různou mírou účinnosti. Předkládaná studie je zaměřena...

Kategorie: Ovocnářství