Archiv pro rubriku: realizace a údržba zeleně

Filtr

Výsevní substráty pro zakládání letničkových záhonů

Při zakládání letničkových záhonů z přímého výsevu bývá problém se zaplevelením pozemku. Pro eliminaci klíčení semen plevelů lze použít krycí výsevní minerální substráty o výšce pět centimetrů. Na jaře 2015 byl na Dendrologické zahradě založen vegetační pokus, ve kterém byly hodnoceny čtyři výsevní krycí substráty (tab. 1) a kontrolní varianta...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce

Zelené fasády – I. díl

Celý svět sužuje globální oteplování a klimatické změny v podobě extrémních výkyvů počasí pociťujeme i v naší malé zemi. Téměř denně slyšíme o nutnosti snižovat emise oxidu uhličitého a vzniká dojem, jakoby oxid uhličitý byl jedinou příčinou neblahých klimatických změn. Stačí si ale uvědomit, jaká je v létě teplota nad...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Veřejná zeleň

Vegetačná štruktúra komunikácií

V problematike vegetačných zložiek tvoriacich súčasť komunikácii miest a obcí vo vzťahu k ich poškodzovaniu či predchádzaniu jej znehodnocovania vplyvom možných rizík spojených pri využívaní, aplikovaní rôznych chemických posypových materiálov v rámci zimnej údržby, a to nie len cestných komunikácii je vhodné venovať i týmto zvýšenú pozornosť, nakoľko tvorí nemálo...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Veřejná zeleň

Oceňování živých plotů Kochovou metodou

Příspěvek pojednává o použití Kochovy metody oceňování okrasných dřevin adaptované na podmínky ČR u velmi frekventovaných vegetačních prvků – živých plotů/stěn. Seznamuje s metodou a jejími principy, způsobem zjišťování směrných cen dílčích materiálových a pracovních nákladů jednotlivých fází pěstování živých plotů, a rovněž limitujících a korigujících faktorů.

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Veřejná zeleň

Účelový výber rastlín pre ich liečivé účinky

Začleňovanie okrasných rastlín v sadovníckych úpravách prídomových záhrad je výsledkom zosúladenia požiadaviek ich majiteľov či správcov s odborníkmi pri realizácii tvorby nových okrasných plôch v týchto privátnych zelených priestoroch, alebo v rámci rekonštrukcii existujúcich – založených okrasných vegetačných štruktúr v danom prostredí.

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Veřejná zeleň