Archiv pro rubriku: realizace a údržba zeleně

Filtr

Péče o zeleň přehledně na jednom místě

Včera se v kroměřížské Květné zahradě odehrál první ročník workshopu Péče o park a zahradu, na kterém se spolupodílelo jedenáct odborných firem zabývajících se údržbou zeleně a akci podpořil Národní památkový ústav. Příchozí čekaly praktické ukázky strojů při péči o park a zahradu. Na čtyřech stanovištích si mohli prohlédnout sečení...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Reportáž

Veřejné parky a lesoparky v Litvě

Litva je zemí ležící na pobřeží Baltského moře a patří mezi tzv. baltské země. Na rozdíl od ČR není hustota obyvatelstva tak vysoká a také počet velkých měst je malý. Navíc dvě třetiny obyvatelstva žijí právě v těchto městech. Rovinatá a řídce obydlená krajina s řadou remízků, vodních ploch a...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Oceňování škody a ekologické újmy na okrasných dřevinách

V článku se prezentuje způsob stanovování výše majetkové újmy (škody) v penězích na zničených, anebo poškozených okrasných dřevinách pomocí Kochovy metody modifikované na podmínky ČR. Kochova metoda rozlišuje u dřevin tři kategorie škody – úplnou, částečnou dočasnou a částečnou trvalou, u kterých je popsána cesta výpočtu. Příspěvek rovněž rozebírá problematiku...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Jsou alternativy pěstování mimo volnou půdu budoucností?

Do jaké míry je efektivní pěstování dřevin v mimopůdních podmínkách? Lze tímto způsobem vypěstovat kvalitní jedince a mají možnost uspět na trhu mezi velkou konkurencí osvědčených výpěstků z volné půdy? Do jaké míry se jedná o pouhou vizi či inovativní formu školkařství s nižším dopadem na životní prostředí se mohli...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Reportáž, Školkařství

Zefektívňovanie urbánnej zelene solitérnymi výsadbami

Predovšetkým v mestskom prostredí je otázka zefektívňovania zelene čoraz častejšie uplatňovaná i realizovaním solitérnych doplnkových výsadieb z okrasných drevín najmä ako východiska, a to pri aspektoch súvisiacich s finančnou náročnosťou pre rozsiahlejšie sadovnícke aplikácie riešených zelených plôch, alebo pri aspektoch z iných dôvodov, kde finančné hľadisko nie je prekážkou -...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Úspěch a tradice rodinných firem

Pod pokličku práce nizozemských školkařů máme možnost každým rokem nahlédnout v rámci konání mezinárodního školkařského veletrhu Groot Groen Plus. Každým rokem do nizozemského Zundertu zavítá skupina novinářů čítající kolem 25 zástupců zemí napříč Evropou. Ani při uplynulém ročníku nebyli ochuzeni o exkurzi zástupců tisku pořádanou organizátory veletrhu.

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Reportáž, Školkařství, Veřejná zeleň

Začleňovania hornín v okrasnej zeleni

Horniny predstavujú tradičný, avšak i špecifický a dekoračný anorganický materiál, ktorý okrem svojou chemickou, geofyzikálnou stránkou je v súčasnom svete okrasného záhradníctva jedným z najtrendovejších, hlavných ako i doplnkových estetických dominant – prvkov čo do jeho rozsahu a kreativity začleňovania tak vo verejnej zeleni miest, obcí ako i v privátnom...

Kategorie: realizace a údržba zeleně