Archiv pro rubriku: realizace a údržba zeleně

Filtr

Stromové substráty, interpretace chemických rozborů

Stromové substráty se používají pro vyplnění výsadbové jámy při výsadbě vzrostlých stromů. Lze použít původní zeminu bez výrazné úpravy nebo speciální substrátové směsi. Používají se tři typy směsí: stromové substráty na bázi zeminy (dále stromové substráty), pískové substráty a minerální strukturní substráty (dále strukturní substráty). Kromě zrnitostního složení a fyzikálních...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce

Mlatové povrchy v parcích – výběr vhodných materiálů a možnosti posuzování jejich kvality

Cesty, pěšiny, chodníky a další typy komunikací jsou důležitou součástí parků a zahrad. Slouží nejen k pohybu návštěvníků, k péči a údržbě přilehlých ploch, ale svým tvarem, barvou a strukturou povrchu se podílejí i na estetickém působení parků. V současnosti je k dispozici nepřeberné množství nejrůznějších materiálů pro povrchy parkových...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Jako zahradník má rád výzvy

Realizacemi zahrad včetně těch nejnáročnějších se zabývá František Ryvola, který spolupracuje mimo jiné se zahradním architektem Drahoslavem Šonským. Ještě před propuknutím pandemie koronaviru jsme spolu poseděli v příjemné restauraci a popovídali si o zahradnickém řemeslu.

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Odkaz českého zahradního umění světovému kulturnímu dědictví – ztvárnění terénu

Text se zaobírá problematikou terénních modelací ve vztahu k širšímu kontextu městské krajiny zahradně architektonických lokalit Malé strany zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO. Autorky prověřují a následně demonstrují odlišné přístupy k terénu a vnímání prostoru samotného na příkladech čtyř, z hlediska k přístupu terénu, etážovitosti a vztahu k dominantě...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Krása stálezelené zahrady – II. díl

Celoroční stálezelený charakter zahrady snadno zpříjemníme uplatněním kvetoucích neopadavých dřevin. Jejich výběr bude ovlivněn stanovištními podmínkami, zejména tepelným režimem v průběhu zimního období. Tam, kde to půdní podmínky (pH) a vzdušná vlhkost dovolí, se velmi dobře uplatní rod rododendron (Rhododendron) s velikým množstvím barevných a výškově rozdílných kultivarů. Některé jsou dokonce charakteristické...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Zelený seminář s důrazem na zahradnickou praxi

Rekordní návštěvnost zaznamenali organizátoři odborného semináře pro realizační firmy a zahradní architekty v České Skalici. Již počtrnácté čekal účastníky zajímavý program, který si pro ně připravila společnost AGRO CS a. s. ve spolupráci s partnerskými firmami. Jak vysvětlil Ing. Kamil Pečenka, hlavní manažer Agro Profi, které je součástí společnosti AGRO CS, cílem...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Současné tendence v tvorbě evropské městské zahrady: Firemní zahrada

Obecné společenské tendence akcentující environmentální aspekty se promítají také do podoby zahrady jako prostředku spoluvytvářejícího image komerčních firem. Někdy je právě zahrada prostředkem, který nejzřetelněji vypovídá o filozofii dané společnosti, především v souvislosti s environmentálními tématy jako klimatická změna nebo hospodaření s vodou ve městech.

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Zkušenosti s robotickým žacím strojem

Údržba trávníkových ploch na veřejných nebo veřejnosti přístupných plochách skýtá v porovnání se soukromými zahradami řadu specifik. Zpravidla se jedná o vymezení údržby mimo provozní dobu s cílem minimalizovat omezení pro návštěvníky, omezení hlučnosti a samozřejmě zabezpečení požadované kvality při zohlednění nákladů. I tato myšlenka vedla v roce 2019 k pořízení robotického žacího stroje...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Technika pro zahradníky, Téma měsíce