Archiv pro rubriku: realizace a údržba zeleně

Filtr

Jsou alternativy pěstování mimo volnou půdu budoucností?

Do jaké míry je efektivní pěstování dřevin v mimopůdních podmínkách? Lze tímto způsobem vypěstovat kvalitní jedince a mají možnost uspět na trhu mezi velkou konkurencí osvědčených výpěstků z volné půdy? Do jaké míry se jedná o pouhou vizi či inovativní formu školkařství s nižším dopadem na životní prostředí se mohli...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Reportáž, Školkařství

Zefektívňovanie urbánnej zelene solitérnymi výsadbami

Predovšetkým v mestskom prostredí je otázka zefektívňovania zelene čoraz častejšie uplatňovaná i realizovaním solitérnych doplnkových výsadieb z okrasných drevín najmä ako východiska, a to pri aspektoch súvisiacich s finančnou náročnosťou pre rozsiahlejšie sadovnícke aplikácie riešených zelených plôch, alebo pri aspektoch z iných dôvodov, kde finančné hľadisko nie je prekážkou -...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Úspěch a tradice rodinných firem

Pod pokličku práce nizozemských školkařů máme možnost každým rokem nahlédnout v rámci konání mezinárodního školkařského veletrhu Groot Groen Plus. Každým rokem do nizozemského Zundertu zavítá skupina novinářů čítající kolem 25 zástupců zemí napříč Evropou. Ani při uplynulém ročníku nebyli ochuzeni o exkurzi zástupců tisku pořádanou organizátory veletrhu.

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Reportáž, Školkařství, Veřejná zeleň

Začleňovania hornín v okrasnej zeleni

Horniny predstavujú tradičný, avšak i špecifický a dekoračný anorganický materiál, ktorý okrem svojou chemickou, geofyzikálnou stránkou je v súčasnom svete okrasného záhradníctva jedným z najtrendovejších, hlavných ako i doplnkových estetických dominant – prvkov čo do jeho rozsahu a kreativity začleňovania tak vo verejnej zeleni miest, obcí ako i v privátnom...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Park roku 2014

Cílem soutěže Park roku, kterou pořádá profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně od roku 2003, je zvyšovat kvalitu nově založených, respektive rekonstruovaných ploch veřejné zeleně. Odborná porota hodnotí kompozici, kvalitu provedené práce, použití rostlin i úroveň trvalé péče. Dílo může do soutěže přihlásit investor, autor projektu nebo zhotovitel.

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Trvalkový seminář

Počátkem září uspořádal Český spolek perenářů ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. tradiční trvalkový seminář, týkající se velmi aktuálního tématu – údržby trvalkových záhonů. Průhonický hotel Floret v letošním roce uvítal dva erudované zahradníky a milovníky trvalek Dr. Noela Kingsburyho a...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Reportáž, Školkařství

Plotostřihy pro zahradníky

Tvarované živé ploty nachází uplatnění v městských parcích při oddělování jednotlivých funkčních částí, ale plní i protiprašnou a protihlukovou ochranu komunikací. V soukromé zeleni se využívají při odclonění nežádoucích pohledů do zahrad, nebo plní estetickou funkci v podobě tvarovaných dřevin vysázených zejména při vstupech do zahrad.

Kategorie: realizace a údržba zeleně