Archiv pro rubriku: realizace a údržba zeleně

Filtr

Modelovanie terénu

Úpravy záhrad predstavujú náročný a systematický prístup, ktorý v konečnom dôsledku musia rešpektovať nároky a požiadavky užívateľov, pričom k docieleniu efektu je z množstva variant v možnostiach modelovania – terénnych zásahov i terasovanie a správna vhodnosť volieb príslušného okrasného materiálu pre takéto plochy. Samotné modelovanie pozemkov by malo vychádzať z...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Přeměna nevyužívaných ploch v koupací jezírka

Téměř každý hospodářský dvůr míval na vesnici uprostřed umístěné hnojiště, které postupem času přestalo být využíváno, a nyní majitelé řeší, co s jámou uprostřed pozemku. V usedlosti nedaleko Loun se investor rozhodl využít bývalého hnojiště jako základu pro koupací jezírko. Rozhodnutí přestavět bývalou plochu hnojiště na koupací jezírko narazilo na...

Kategorie: realizace a údržba zeleně