Archiv pro rubriku: Téma měsíce

Filtr

Současnost botanických zahrad ČR – I. díl

V časopise Zahradnictví č. 2018/6 a 2018/7 vyšel stručný přehled historie vzniku botanických zahrad v České republice. Následující článek seznamuje s jejich současností, funkcí ve společnosti a také s problémy, které vyplývají z jejich činnosti. Poukazuje na nutnost ukotvit činnost botanických zahrad v právním systému EU a národní legislativě a...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce

Mechanizační prostředky pro chemickou ochranu sadů

Chemická ochrana jako nejúčinnější a nejvíce uplatňovaná metoda ochrany rostlin proti chorobám a škůdcům, spočívá v cílené aplikaci chemických přípravků na povrch rostlin. Její hlavní výhodou je rychlost zásahu, možnost výběru vhodného přípravku a operativní přizpůsobení dávky a koncentrace. Při chemické ochraně ovocných dřevin se lze standardně setkat s vícenásobnou...

Kategorie: Ovocnářství, Téma měsíce

Agroleaf – jedinečná listová výživa s řadou výhod

Společnost ICL Specialty Fertilizers je u nás známá především jako výrobce špičkových obalovaných hnojiv s řízeným uvolňováním živin (Osmocote). V jejím portfoliu lze však nalézt i další produkty pro přesnou výživu rostlin, mimo jiné i vodorozpustná hnojiva s širokou škálou formulací pro fertigaci či listovou aplikaci a tekutá hnojiva.

Kategorie: Komerční prezentace, Téma měsíce

Závlaha sportovních ploch má svá specifika

Spolehlivá a plně funkční závlaha je alfou a omegou pro dosažení kvalitních trávníků sportovních ploch. Jako každá speciální odbornost má i návrh, instalace i provozování moderního zavlažovacího systému svá specifika a úskalí. Osvojit si nové dovednosti s instalací závlahových systémů a nastavením správné závlahové dávky, případně prohloubit dosavadní znalosti, mohli...

Kategorie: Téma měsíce

Hnojiva s řízeným uvolňováním živin od společnosti ICL Specialty Fertilizers

Když v 60. letech 20. století přišlo na trh první obalované hnojivo, jednalo se o zcela převratný vynález. Najednou stačilo jediné hnojení na dlouhou dobu. Byl to začátek zcela nového principu aplikace výživy. Hnojiva s řízeným uvolňováním živin (controlled release fertilisers, CRF) totiž výrazně snižují ztráty živin, čímž snižují počet...

Kategorie: Téma měsíce

Soutěž Zelená střecha roku 2018

„Vyžeň přírodu dveřmi, a polezeš za ní oknem,“ píše Karel Čapek ve svém fejetonu Návrat k přírodě. Tato věta je mottem soutěže Zelená střecha roku. V současnosti totiž každý týden vyženeme z měst, obcí a krajiny hektary trávníků, luk, keře, stromy a na jejich místech postavíme domy, skladiště, nákupní centra,...

Kategorie: Téma měsíce

Dynamika vybraných faktorů mikroklimatu v městském prostředí

Zeleň v městském prostředí zlepšuje klimatické parametry, a tím přispívá ke zlepšení životního prostředí pro obyvatele měst. Ovšem podmínky pro její růst jsou často nepříznivé a samotný růst je ovlivněn působením faktorů mikroklimatu, na které byla zaměřena studie. Pokus byl proveden v centrální části města Brna, kde byla měřena teplota...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce

Trendy v oblasti údržby rostlinného pokryvu v meziřadí vinic

Rostlinný pokryv v meziřadí vinic je limitujícím faktorem z hlediska spotřeby vody a živin. V praxi je tedy nutné s přihlédnutím k lokálním podmínkám a fenofázím révy regulovat vzájemnou konkurenci mezi rostlinným pokryvem a samotnými keři. Ke standardním operacím využívaným v současnosti patří mulčování. V praxi se však stále častěji...

Kategorie: Téma měsíce, Vinohradnictví