Archiv pro rubriku: Téma měsíce

Filtr

Vedlejší vliv vybraných insekticidních přípravků na slunéčko východní

Slunéčko východní – Harmonia axyridis, (Pallas 1773) je allochtonní druh pocházející z východní Asie. V oblasti ochrany ovoce proti škůdcům je považováno za významného predátora zejména mšic a mer. V této studii byla hodnocena toxicita 9 vybraných insekticidů na dospělce a 7 insekticidů na kukly slunéčka východního. Hodnocena byla kontaktní...

Kategorie: Ovocnářství, Téma měsíce

Esenciální oleje – ochrana brukvovitých před původcem fuzáriového vadnutí

Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans je fytopatogenní houba způsobující žloutnutí a vadnutí brukvovitých. Do rostlin vstupuje přes poranění kořenů a nepříznivě ovlivňuje cévní systém v průběhu růstu snížením průtoku živin a vody. Napadené rostliny časem odumírají. Patogen se vyskytuje v letních měsících v oblastech s vyšší teplotou a vlhkostí půdy....

Kategorie: Ochrana rostlin, Téma měsíce

Pomocné půdní látky jako cesta ke zlepšení přirozené infiltrace

Současná společnost se potýká s problematikou predikované změny klimatu a s tím navazujícími důsledky ovlivňujícími kvalitu života. Jedním z akutních nebezpečí je hrozící nedostatek vody v krajině, zejména v suchých oblastech ČR. Příspěvek se zabývá využitím pomocných půdních látek jako jednou z mnoha možností zlepšení hospodaření s vodou na zemědělsky...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce, Výživa

O pojištění školek je zájem

V poslední době je velký zájem o pojištění ovocných, okrasných a lesních školek. Jde o nový produkt, který řeší potřeby provozovatelů těchto školek. Dosavadní nabídky na trhu nabízely pouze krytí rizika krupobití a požáru. To nevyhovovalo velké části školkařů, někteří se kvůli malému krytí rizik ani nepojišťovali. Uvedl to ředitel...

Kategorie: Téma měsíce

Závlahové systémy v ovocnictví

Systémy doplňkových závlah představují pro ovocnictví jeden z významných intenzifikačních faktorů. Význam těchto systémů v posledních letech vzrůstá v návaznosti na nedostatek a nerovnoměrné rozložení přirozených dešťových srážek, využívání slabě rostoucích podnoží s mělce rozvinutým kořenovým systémem, ale i požadavky po pravidelných, vysokých výnosech plodů nejvyšší kvality. ...

Kategorie: Ovocnářství, Téma měsíce

Automatické závlahové systémy šetří vodu

Voda sehrává při pěstování rostlin klíčovou roli, o tom není pochyb. Je s ní nutné nakládat šetrně, a proto se většinou už při zakládání zahrady počítá se závlahovým systémem často využívajícím i dešťovou vodu. Ucelený pohled na problematiku závlahových systémů přineslo odborné školení Abeceda profesionálního závlaháře od A do Z,...

Kategorie: Téma měsíce

Stromové substráty na bázi spongilitu

Minerální stromové substráty se používají při výsadbě vzrostlých stromů v okolí komunikací, kdy je část výsadbové jámy zadlážděna nebo umístěna pod asfaltovým povrchem. Pro jejich přípravu je vhodný tuzemský minerální komponent, drcený spongilit. Byly stanoveny fyzikální a chemické vlastnosti směsí na bázi spongilitu a porovnány se zahraničními substráty na bázi...

Kategorie: Školkařství, Téma měsíce

Využití kompostů z matolin pro zlepšení půdních vlastností

Nedostatek organické hmoty v půdě, ať už vlivem mineralizace, pravidelným nedodáváním do půdy či špatným zpracováním půdy, urychluje její degradační procesy a tím snižuje půdní úrodnost. Zpracování půdy patří k dalším faktorům, které rozhodujícím způsobem ovlivňují nejen efektivní úrodnost půdy, stabilizaci výnosů a kvalitu produktů, ale i úroveň celého zemědělství...

Kategorie: Téma měsíce

Zahrada nejen člověčí

Stále větším trendem se stávají zahrady přírodní, organické, ekologické, jedlé. Ať už budeme mluvit o jakémkoliv typu, máme většinou na mysli jakýsi protipól okrasné zahrady. Škatulkování zahrad však není potřeba, jelikož všechny, i ty okrasné, nabízí přívětivý prostor pro život mnoha nejrůznějších živočichů, nejen lidí. Soukromé zahrady vytváří jakousi zelenou...

Kategorie: Téma měsíce