Archiv pro rubriku: Téma měsíce

Filtr

Výsevní substráty pro zakládání letničkových záhonů

Při zakládání letničkových záhonů z přímého výsevu bývá problém se zaplevelením pozemku. Pro eliminaci klíčení semen plevelů lze použít krycí výsevní minerální substráty o výšce pět centimetrů. Na jaře 2015 byl na Dendrologické zahradě založen vegetační pokus, ve kterém byly hodnoceny čtyři výsevní krycí substráty (tab. 1) a kontrolní varianta...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce

Novinky oceněné medailí

O průběhu letošního mezinárodního školkařského veletrhu Plantarium v nizozemském Boskoopu jsme vás již informovali v říjnovém čísle časopisu Zahradnictví. Nedílnou součástí veletrhu a dá se říci také jeho vrcholem je představení nových kultivarů rostlin. Letos počet přihlášených novinek přesáhl hranici stovky a posuzující odborná komise z Boskoopské královské zahradnické společnosti...

Kategorie: Květinářství, Téma měsíce

Zpracování půdy mezi řádky na malých pozemcích

Obecným cílem zpracování půdy mezi řádky je vytvoření vhodných vzdušných, světelných a vlhkostních poměrů v porostu tím, že se rozrušuje vrchní vrstva půdy zhutnělé povětrnostními vlivy, čímž se usnadňuje pronikání vody z dešťů do půdy, zároveň se chrání půda před zvýšeným výparem vody a zvyšuje se také biologická činnost půdy....

Kategorie: Téma měsíce

Hnojení substrátů s přídavkem separovaného digestátu

Pěstební substráty s podílem separovaného digestátu nebo kompostů obecně mají zvýšený obsah přijatelného draslíku a v některých případech i fosforu. Přirozenému obsahu živin v těchto komponentech je nutné přizpůsobit základní hnojení substrátů i dávkování hnojiv s řízeným uvolňováním při pěstování dřevin v kontejnerech. Ve vegetačním pokusu bylo testováno hnojivo Nutricote...

Kategorie: Téma měsíce