Archiv pro rubriku: Téma měsíce

Filtr

Metody moderní přípravy substrátu hlívy ústřičné

Při přípravě substrátu pro hlívu ústřičnou (Pleurotus ostreatus) ze silně infikované slámy houbou Trichoderma pleuroti se osvědčila kombinace aerobní fermentace při 30 °C po dobu tří dnů s následným teplotním ošetřením při 70 °C po dobu 24 hodin. Nejrychlejšího růstu dosahovalo mycelium hlívy při kombinaci fermentace při 30 °C po...

Kategorie: Téma měsíce

Parametry střešních substrátů

Důležitým prvkem při zakládáních zelených střech je střešní substrát. Střešní substrát tvoří vegetační vrstvu, ve které rostliny koření a která je zásobuje vodou, vzduchem a živinami. Tomu odpovídají požadavky na jeho fyzikální a chemické vlastnosti. Zároveň se podílí na zajištění dalších funkcí zelených střech, zejména na zadržování a zpomalování odtoku...

Kategorie: Téma měsíce

Nová technologie vertikálních zelených stěn v ČR

Vzhledem k potřebě člověka žít v zeleni, je žádoucí ji do městského prostředí umisťovat různými i méně konvenčními metodami. Mezi tyto metody rozhodně patří rostliny rostoucí vertikálně. Kvůli kontinentálnímu podnebí v České republice není možné převzít systémy pěstování rostlin ve vertikálních zahradách, a to především z důvodu mrazivých zim.

Kategorie: Téma měsíce, Veřejná zeleň

Zahrada – symbióza biologických a architektonických prvků – I. díl

Každé zahradní dílo je výsledkem vzájemného souladu biologických, technických a výtvarných prvků. Jejich uspořádání a poměr zastoupení v zahradní kompozici musí respektovat estetické zákonitosti zahradně-architektonické tvorby. Působí-li tento výsledný poměr harmonicky a jednotlivé komponenty spolu ladí, odnášíme si z vykonaného díla pocit krásy a spokojenosti.

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce

Vliv pratotechniky na kvalitu trávníků

Jednotlivé druhy trávníků se liší v nárocích na péči. Mezi nejnáročnější patří okrasné trávníky a sportovní trávníky. Náročné jsou již na způsob založení, ale požadavky se nesnižují ani v dalších letech. Nezbytná je závlaha, hnojení, aerifikace, vertikutace, často se využívají herbicidy. Úroveň pratotechniky u trávníků pěstovaných na zahradách a v...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce

Výsevní substráty pro zakládání letničkových záhonů

Při zakládání letničkových záhonů z přímého výsevu bývá problém se zaplevelením pozemku. Pro eliminaci klíčení semen plevelů lze použít krycí výsevní minerální substráty o výšce pět centimetrů. Na jaře 2015 byl na Dendrologické zahradě založen vegetační pokus, ve kterém byly hodnoceny čtyři výsevní krycí substráty (tab. 1) a kontrolní varianta...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce

Novinky oceněné medailí

O průběhu letošního mezinárodního školkařského veletrhu Plantarium v nizozemském Boskoopu jsme vás již informovali v říjnovém čísle časopisu Zahradnictví. Nedílnou součástí veletrhu a dá se říci také jeho vrcholem je představení nových kultivarů rostlin. Letos počet přihlášených novinek přesáhl hranici stovky a posuzující odborná komise z Boskoopské královské zahradnické společnosti...

Kategorie: Květinářství, Téma měsíce

Zpracování půdy mezi řádky na malých pozemcích

Obecným cílem zpracování půdy mezi řádky je vytvoření vhodných vzdušných, světelných a vlhkostních poměrů v porostu tím, že se rozrušuje vrchní vrstva půdy zhutnělé povětrnostními vlivy, čímž se usnadňuje pronikání vody z dešťů do půdy, zároveň se chrání půda před zvýšeným výparem vody a zvyšuje se také biologická činnost půdy....

Kategorie: Téma měsíce