Archiv pro rubriku: Téma měsíce

Filtr

Nová technologie vertikálních zelených stěn v ČR

Vzhledem k potřebě člověka žít v zeleni, je žádoucí ji do městského prostředí umisťovat různými i méně konvenčními metodami. Mezi tyto metody rozhodně patří rostliny rostoucí vertikálně. Kvůli kontinentálnímu podnebí v České republice není možné převzít systémy pěstování rostlin ve vertikálních zahradách, a to především z důvodu mrazivých zim.

Kategorie: Téma měsíce, Veřejná zeleň

Zahrada – symbióza biologických a architektonických prvků – I. díl

Každé zahradní dílo je výsledkem vzájemného souladu biologických, technických a výtvarných prvků. Jejich uspořádání a poměr zastoupení v zahradní kompozici musí respektovat estetické zákonitosti zahradně-architektonické tvorby. Působí-li tento výsledný poměr harmonicky a jednotlivé komponenty spolu ladí, odnášíme si z vykonaného díla pocit krásy a spokojenosti.

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce

Vliv pratotechniky na kvalitu trávníků

Jednotlivé druhy trávníků se liší v nárocích na péči. Mezi nejnáročnější patří okrasné trávníky a sportovní trávníky. Náročné jsou již na způsob založení, ale požadavky se nesnižují ani v dalších letech. Nezbytná je závlaha, hnojení, aerifikace, vertikutace, často se využívají herbicidy. Úroveň pratotechniky u trávníků pěstovaných na zahradách a v...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce

Výsevní substráty pro zakládání letničkových záhonů

Při zakládání letničkových záhonů z přímého výsevu bývá problém se zaplevelením pozemku. Pro eliminaci klíčení semen plevelů lze použít krycí výsevní minerální substráty o výšce pět centimetrů. Na jaře 2015 byl na Dendrologické zahradě založen vegetační pokus, ve kterém byly hodnoceny čtyři výsevní krycí substráty (tab. 1) a kontrolní varianta...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce

Novinky oceněné medailí

O průběhu letošního mezinárodního školkařského veletrhu Plantarium v nizozemském Boskoopu jsme vás již informovali v říjnovém čísle časopisu Zahradnictví. Nedílnou součástí veletrhu a dá se říci také jeho vrcholem je představení nových kultivarů rostlin. Letos počet přihlášených novinek přesáhl hranici stovky a posuzující odborná komise z Boskoopské královské zahradnické společnosti...

Kategorie: Květinářství, Téma měsíce

Zpracování půdy mezi řádky na malých pozemcích

Obecným cílem zpracování půdy mezi řádky je vytvoření vhodných vzdušných, světelných a vlhkostních poměrů v porostu tím, že se rozrušuje vrchní vrstva půdy zhutnělé povětrnostními vlivy, čímž se usnadňuje pronikání vody z dešťů do půdy, zároveň se chrání půda před zvýšeným výparem vody a zvyšuje se také biologická činnost půdy....

Kategorie: Téma měsíce

Hnojení substrátů s přídavkem separovaného digestátu

Pěstební substráty s podílem separovaného digestátu nebo kompostů obecně mají zvýšený obsah přijatelného draslíku a v některých případech i fosforu. Přirozenému obsahu živin v těchto komponentech je nutné přizpůsobit základní hnojení substrátů i dávkování hnojiv s řízeným uvolňováním při pěstování dřevin v kontejnerech. Ve vegetačním pokusu bylo testováno hnojivo Nutricote...

Kategorie: Téma měsíce