Archiv pro rubriku: Trh – politika

Filtr

Povinnost prokázat pravost plné moci

Podnikatelé, i ti v oblasti zahradnictví, řeší často situace, kdy různá právní jednání nemohou činit osobně, a proto je vykonávají v zastoupení. Stejně tak s nimi ani jejich obchodní partneři nejednají vždy osobně, ale za pomoci zástupců. Ten, kdo má plnit funkci zástupce, může mít pochopitelné obavy, zda tímto způsobem...

Kategorie: Trh - politika

Současnost botanických zahrad ČR – III. díl

Botanické zahrady plní řadu funkcí. Představují významné plochy zeleně v urbanizované krajině, slouží k rekreaci, vzdělávání a výuce i pro pořádání kulturních akcí. Jejich nejvýznamnější funkcí, kterou plní celosvětově, je ex situ konzervace genofondu především neprodukčních rostlin. Botanické zahrady mají nejrůznější zřizovatele, jsou jimi vysoké školy, obce, samosprávné územní celky,...

Kategorie: Trh - politika

Nástup do práce v době sporu o neplatnost výpovědi pro nadbytečnost

V minulých vydáních jsme se věnovali jak problematice výpovědi pro nadbytečnost, tak otázce neplatnosti výpovědi (tedy všech typů výpovědí, respektive všech výpovědních důvodů). V praxi často dochází k výskytu několika právních institutů současně. Vlivem toho se řešení právních sporů stává složitější a méně přehledné pro právní laiky. Jedním takovým sporem...

Kategorie: Trh - politika

Současnost botanických zahrad ČR – II. díl

Botanické zahrady ČR se sdružují v Unii botanických zahrad. Unie koordinuje jejich činnost a současně reprezentuje české zahrady na mezinárodním poli. Rada Unie botanických zahrad již několik let připravuje znění zákona o botanických zahradách, který by byl obdobou zákona o zoologických zahradách.

Kategorie: Trh - politika

Správná formulace a odůvodnění výpovědi – II. díl

V tomto a předchozím vydání jsme se zaměřili na otázku správné formulace výpovědi a jejího odůvodnění. V minulém příspěvku jsme se věnovali formulaci výpovědi se zřetelem k jednotlivým výpovědním důvodům. Tématem aktuálního příspěvku jsou především právní a finanční důsledky nesprávného odůvodnění výpovědi.

Kategorie: Trh - politika

Správná formulace a odůvodnění výpovědi – I. díl

Dát svému zaměstnanci výpověď může být pro zaměstnavatele náročné jak ve smyslu administrativní zátěže, tak i z psychologického hlediska. Není výjimkou, že zaměstnavatel při tom všem opomene splnit formální a obsahové náležitosti výpovědi podle zákoníku práce. To může mít ale pro zaměstnavatele fatální následky, domáhá-li se zaměstnanec u soudu určení...

Kategorie: Trh - politika

Předsmluvní odpovědnost

Každý z nás nejspíše někdy zažil rozpaky nad neuzavřením smlouvy, o které se vedlo jednání. Ať už je za neúspěšný závěr jednání odpovědná kterákoliv strana, představuje to nepříjemnou situaci pro všechny zúčastněné. Ten, kdo s uzavřením smlouvy do poslední chvíle počítal, může být postupem druhé strany dotčen a nejednou bude...

Kategorie: Trh - politika

Riziko zastřeného zprostředkování zaměstnání pro zaměstnavatele

Zvláště v současné době ekonomické konjunktury, která ve spojení s rekordně nízkou nezaměstnaností vede k vysoké poptávce po zaměstnancích, delegují někteří zaměstnavatelé nábor nových zaměstnanců na agentury práce. Toho ale mohou zneužít pseudo-subjekty, které se za agentury práce pouze vydávají, případně se snaží zprostředkování zaměstnání nějakým způsobem zastřít. Negativní důsledky...

Kategorie: Trh - politika

Vybrané otázky k pracovním dohodám DPČ a DPP – I. díl

Dohody o pracovní činnosti (DPČ) a dohody o provedení práce (DPP) jsou hojně využívaným právním nástrojem pro sjednání příležitostných výdělků (tzv. brigád). Přesto (anebo snad právě proto) panují o těchto dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr ve společnosti nepřesné představy. Nejasnosti se týkají především úpravy pracovní doby a dále...

Kategorie: Trh - politika