Archiv pro rubriku: Trh – politika

Filtr

Daňové aspekty převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným

Vlastnictví podílu v obchodní společnosti se může někdy pro podnikatele stát přítěží. Proto se uchylují nejen k úplatným, ale i bezúplatným převodům obchodních podílů. Z těchto obchodních transakcí však mohou kromě logistických, společenských a občanskoprávních důsledků vyplývat i povinnosti z oblasti daňového práva. Na to se, ať už záměrně, či...

Kategorie: Trh - politika

PF 2018

Vážení čtenáři, dovolte, abychom vám popřáli především klidné svátky a do nového roku 2018 mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě....

Kategorie: Květinářství, LAKR, Na cestách, Nezařazené, Ochrana rostlin, Ovocnářství, realizace a údržba zeleně, Reportáž, Školkařství, společenská rubrika, Svazy a školy, Téma měsíce, Trh - politika, Veřejná zeleň, Vinohradnictví, Výročí, Výživa, Vzdělávání, Zelinářství

Správa společné nemovitosti a vliv změny vlastníka

Koupě nemovitosti pro zajištění prostoru k výkonu činnosti je pro mnoho podnikatelů nutností. Vzhledem k současné situaci na realitním trhu ale může být pořízení celé nemovitosti zvláště pro menší podnikatele cenově nedostupné. Proto se uchylují ke koupi spoluvlastnického podílu, což s sebou nese nejedno riziko. V následujícím článku nastíníme čtenářům...

Kategorie: Trh - politika

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele musí předcházet porušení některé z pracovních povinností zaměstnance. Mezi tyto povinnosti podle zákoníku práce patří především pracovat podle pokynů nadřízených a ve spolupracáci s ostatními zaměstnanci, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly, dodržovat při tom příslušné právní předpisy, řádně hospodařit se svěřenými prostředky...

Kategorie: Trh - politika

Judikaturní rozšíření pravidel pro reklamaci zboží

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. 33 Cdo 2694/2016, věnoval otázce předání zboží spotřebitelem k reklamaci. Z rozsudku vyplývá, že třebaže spotřebitel má předat zboží prodávajícímu k posouzení, mohou se domluvit i na jiném postupu předání zboží. Pokud by navíc předání zboží činilo...

Kategorie: Trh - politika

Registrace odrůd a ochrana práv k odrůdám

Registrace odrůd a ochrana práv k odrůdám nejsou nové pojmy a základní procesy s nimi spojené jsou zemědělské veřejnosti všeobecně známy. Nicméně stále se setkáváme, především u uživatelů odrůd zeleninových, okrasných a ovocných druhů, s nepochopením, či nesprávným výkladem zákonných práv a povinností souvisejících s registrací odrůd a ochranou práv...

Kategorie: Trh - politika

Nároky zaměstnanců při pracovní cestě

Pracovní cestou je vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Záleží tedy na tom, jak přesně je v pracovní smlouvě vymezeno místo výkonu práce. Může jím být budova, v níž sídlí zaměstnavatel, nebo celá obec, kraj, případně i území celé republiky. Vyslání na pracovní cestu je vždy...

Kategorie: Trh - politika

Změna výše mzdy

Úvodem se sluší připomenout rozdíl mezi pojmy mzda a plat, které bývají v praxi často zaměňovány. Jak mzda, tak plat jsou peněžitým plněním, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za práci. Rozdílem je však to, že plat vyplácí pouze určitá skupina zaměstnavatelů, a to stát, územní samosprávný celek, státní fond, některé z...

Kategorie: Trh - politika

Výpověď pro nadbytečnost

Mnoho podnikatelů se v dnešní době potýká s nutností přizpůsobit obor své činnosti technickým a dalším požadavkům moderní společnosti. S tím jde ruku v ruce i propouštění zaměstnanců, kteří se v důsledku těchto změn stanou pro podnikatele nadbytečnými. Vzhledem k tomu, že otázka skončení pracovního poměru je vždy citlivá jak...

Kategorie: Trh - politika

Smlouva o smlouvě budoucí

Pod poměrně složitým názvem se skrývá právní institut, který je v praxi hojně využívaný. Smlouva o smlouvě budoucí umožňuje například řešit situaci, kdy zájemce o koupi bytu ještě nemá dostatek finančních prostředků pro uskutečnění obchodu, avšak chce si zajistit právo po shromáždění peněz byt koupit. Skutečnost, že tato problematika dostála...

Kategorie: Trh - politika