Archiv pro rubriku: Trh – politika

Filtr

Koupě nemovitosti bez chyb – II. díl

V minulém díle na téma koupě nemovitosti bez chyb jsme si představili důležité informace, o které by se měl kupující před koupí nemovitosti zajímat. Také jsme uvedli základní zdroje a internetové stránky, které je možné využít, ať už si ověřujeme situaci prodávajícího, nebo právní stav samotné nemovitosti. V dnešním díle...

Kategorie: Trh - politika

Koupě nemovitosti bez chyb – I. díl

Koupě nemovitosti zpravidla představuje značnou investici, která může s ohledem na zdroje financování (typicky hypotékou nebo u podnikatelů podnikatelským úvěrem) zatěžovat kupujícího i několik let. Před rozhodnutím o koupi konkrétní nemovitosti by tak měl kupující věnovat zvýšenou pozornost nejen faktickým, ale i právním aspektům. Při podcenění smluvní dokumentace (smlouvy kupní,...

Kategorie: Trh - politika

Vybrané povinnosti jednatelů

V předminulém článku jsme se věnovali novinkám v pracovním právu. Podnikání však není jenom o pracovních vztazích (i když řada podnikatelů je zároveň zaměstnavateli), a abychom na problematiku navázali pohledem z druhé strany, bude se tento článek věnovat jednatelům. Jednatelé totiž představují hybnou sílu společnosti, kterou obchodně vedou a o...

Kategorie: Trh - politika

Pravidla pro stanovení lhůty splatnosti

Ve vztazích mezi podnikateli běžně dochází k tomu, že zboží nebo služba je placena tzv. na fakturu, kdy dodavatel dostává zaplaceno nikoli ihned po dodání, ale až nějaký čas po něm. Splatnost například kupní ceny je obyčejně stanovována podle dohody stran, nebo může vycházet z obchodních podmínek podnikatele, přičemž bývá...

Kategorie: Trh - politika

Novinky v pracovním právu pro rok 2016

Se začátkem roku 2016 došlo tradičně k některým změnám v oblasti pracovního práva. Předně se jedná o zvýšení minimální mzdy, které bylo v průběhu roku 2015 vděčným mediálním tématem, a čtenáře tak tato změna nejspíš nepřekvapí. Na podzim roku 2015 také došlo ke sjednocení pravidel týkajících se zrušení dohod o...

Kategorie: Trh - politika

Lze písemnou smlouvu změnit i ústně?

Odedávna platí zásada, že co je psáno, to je dáno. Písemně zachycené dohody totiž usnadňují zjistit, co si smluvní strany skutečně ujednaly a pomáhají předcházet sporům. Pokud ke sporu přeci jen dojde, pozice toho, kdo se dovolává písemné smlouvy, je zpravidla příznivější, neboť nemusí složitě prokazovat její obsah (na rozdíl...

Kategorie: Trh - politika

Důsledek nečitelných podpisů na smlouvě

Uzavírat smlouvy lze různými způsoby. Podnikatel může jednat osobně, anebo se při podpisu smlouvy může nechat zastoupit. Zastoupení může být založeno dohodou, kdy se podnikatel dohodne se třetí osobou, že ta pro něj určitou záležitost vyřídí. V některých případech ale zastoupení podnikatele vzniká přímo ze zákona, aniž by o to...

Kategorie: Trh - politika

Řešení sporů se zaměstnanci u soudu

Podnikatelé při provozování své výdělečné činnosti zpravidla pokrývají své provozní potřeby osobami, které přijímají do pracovního poměru. Zaměstnávání osob v pracovním poměru upřednostňuje i samotný zákoník práce, který uvádí, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru.

Kategorie: Trh - politika

Prodlení v podnikatelské praxi

Podnikatelé se při své podnikatelské činnosti neobejdou bez objednávání a dodávání zboží a provádění zakázkové činnosti. Tento proces však často neprobíhá idylicky a obchodní partneři nebo zákazníci se dostávají do prodlení. Většina podnikatelů si vybaví v první moment nezaplacené faktury, ale prodlení se týká také nedodaného zboží nebo nedokončených zakázek.

Kategorie: Trh - politika