Archiv pro rubriku: Trh – politika

Filtr

Smluvní pokuta

Nejen podnikatelé, ale i ostatní osoby přicházejí do styku se smluvními pokutami. Mohou na ně narazit při uzavírání kupní smlouvy nebo smlouvy o dodávkách energií a nevyhnou se jim ani ve smlouvě o poskytování internetového připojení či při zřizování bankovního účtu. Smluvní pokuta nezřídka bývá předmětem mnohých sporů, proto se...

Kategorie: Trh - politika

Záruky a reklamace prodaných rostlin

Pokud si zákazník koupí u prodávajícího rostliny, prodávající má odevzdat kupujícímu tyto rostliny v ujednaném množství, jakosti a odrůdě. Není-li ve smlouvě dohodnuto, jak mají být rostliny zabaleny, má je prodávající zabalit podle zvyklostí, případně způsobem potřebným pro jejich uchování a ochranu. Stejným způsobem má prodávající opatřit rostliny pro případnou...

Kategorie: Trh - politika

Promlčení v podnikatelské praxi

Ve vztazích mezi podnikateli občas dojde k tomu, že odběratel má problém se včasným zaplacením dodaného zboží nebo služby. Solidní dlužník by se měl v takovém případě ozvat sám (ideálně s předstihem), sdělit dodavateli, že mu momentální situace neumožňuje zaplatit včas, a navrhnout způsob řešení (např. posečkání se zaplacením nebo...

Kategorie: Trh - politika

Koupě nemovitosti bez chyb – II. díl

V minulém díle na téma koupě nemovitosti bez chyb jsme si představili důležité informace, o které by se měl kupující před koupí nemovitosti zajímat. Také jsme uvedli základní zdroje a internetové stránky, které je možné využít, ať už si ověřujeme situaci prodávajícího, nebo právní stav samotné nemovitosti. V dnešním díle...

Kategorie: Trh - politika

Koupě nemovitosti bez chyb – I. díl

Koupě nemovitosti zpravidla představuje značnou investici, která může s ohledem na zdroje financování (typicky hypotékou nebo u podnikatelů podnikatelským úvěrem) zatěžovat kupujícího i několik let. Před rozhodnutím o koupi konkrétní nemovitosti by tak měl kupující věnovat zvýšenou pozornost nejen faktickým, ale i právním aspektům. Při podcenění smluvní dokumentace (smlouvy kupní,...

Kategorie: Trh - politika

Vybrané povinnosti jednatelů

V předminulém článku jsme se věnovali novinkám v pracovním právu. Podnikání však není jenom o pracovních vztazích (i když řada podnikatelů je zároveň zaměstnavateli), a abychom na problematiku navázali pohledem z druhé strany, bude se tento článek věnovat jednatelům. Jednatelé totiž představují hybnou sílu společnosti, kterou obchodně vedou a o...

Kategorie: Trh - politika

Pravidla pro stanovení lhůty splatnosti

Ve vztazích mezi podnikateli běžně dochází k tomu, že zboží nebo služba je placena tzv. na fakturu, kdy dodavatel dostává zaplaceno nikoli ihned po dodání, ale až nějaký čas po něm. Splatnost například kupní ceny je obyčejně stanovována podle dohody stran, nebo může vycházet z obchodních podmínek podnikatele, přičemž bývá...

Kategorie: Trh - politika

Novinky v pracovním právu pro rok 2016

Se začátkem roku 2016 došlo tradičně k některým změnám v oblasti pracovního práva. Předně se jedná o zvýšení minimální mzdy, které bylo v průběhu roku 2015 vděčným mediálním tématem, a čtenáře tak tato změna nejspíš nepřekvapí. Na podzim roku 2015 také došlo ke sjednocení pravidel týkajících se zrušení dohod o...

Kategorie: Trh - politika

Lze písemnou smlouvu změnit i ústně?

Odedávna platí zásada, že co je psáno, to je dáno. Písemně zachycené dohody totiž usnadňují zjistit, co si smluvní strany skutečně ujednaly a pomáhají předcházet sporům. Pokud ke sporu přeci jen dojde, pozice toho, kdo se dovolává písemné smlouvy, je zpravidla příznivější, neboť nemusí složitě prokazovat její obsah (na rozdíl...

Kategorie: Trh - politika